ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 

 

 

Εὑρέθησαν ὑπό ἀρχαιο-πολεοδόμου κατόπιν ἁπλῆς ἐπιφανειακῆς κατοπτεύσεως εἰς την γωνίαν Σέχου και παραποταμίου ὁδοῦ στον Πύργο, ἡ μύτη τῆς γωνίας προυξένησεν τα τελευταῖα εἴκοσι χρόνια εἰς τον γράφοντα βλάβες σε τρεῖς σπονδύλους , καταστροφή δύο μηχανῶν αὐτοκινήτου, , ἀμορτισσέρια , ἡμιαξόνια, λάστιχα και πλῆρες ὑβρεολόγιον κατά παντός ὑπευθύνου . Ἐπειδή ἡ ἀπόστασις μεταξύ ὕβρεως και ἐχτέλεσης δεν εἶναι ἄπειρος συνιστᾶται ἡ διόρθωσις τοῦ ὁδικοῦ ὀρνιθοσκαλίσματος ἡ παρατασις τοῦ ὁποίου ὀφείλεται βεβαίως εἰς λόγους χρονίας ψηφοθηρικῆς ἡδονοθεραπείας .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος. Τρίκαλα 24.9.2017 μ.Χ. Σέχου -4 τκ=42100.

Advertisements
Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

TWINS CAFE

TWINS CAFÉ

Πίνω τον πρωϊνιάτικο Σαββατιάτικο καφέ στη Μετεώρων και θαυμάζω τα τραῖνα πού περνοῦν με ἡλεκτρομαγνητική ταχύτητα, εἶναι τα καινούργια τραῖνα τῆς Ἰταλικῆς ἑταιρείας που ἀγόρασε τους ΣΕΚ, σιδηρόδρομους ἑλληνικοῦ κράτους .Τά ὑπερσύγχρονα τραῖνα τῆς Ἰταλικῆς Ἑταιρείας κάνουν την διαδρομή Τρίκαλα –Καλαμπάκα 7΄και Τρίκαλα –Βόλος 18΄ .Ἡ ἐπανάσταση στις ἐπενδύσεις στην ἑλλάδα εἶναι γεγονός , τα πουλήσανε ὅλα ,ἔμειναν μόνον τα γαϊδούρια ἀλλά κι αὐτά εὑρέθη μία πολυφαρμακευτική ἑταιρεία ἡ ὁποία ἐνδιαφέρεται για το γάλα τῆς γαϊδούρας και τα ἠγόρασεν , στην πιάτσα μένουν ἀπούλητα κάτι διπόδαρα γομάρια, δεν τα ζυγώνει κανένας .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 23.9. 2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΚΟΚΑΪΝΗ

ΚΟΚΑΪΝΗ

Καθηγητής Τοξικολογίας Κουτσελίνης, εἰς το ἀπό καθ’ἕδρας μάθημα, ἀπ’ἀμφιθεάτρου, περί τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ἑβδομήκοντα : ἡ κοκαϊνη εἶναι το πιό ὕπουλο ναρκωτικό, ὁ κόσμος ἐπειδή το εἰσάγει στον ὀργανισμό του ἀπο τη μύτη ( σνιφάρει ), νομίζει ὅτι δεν εἶναι ναρκωτικό, ὅμως το τραγικόν εἶναι ὅτι ὁ ἐθισμός εἶναι ταχύτατος .

Δυτική Θεσσαλία 2017 μ.Χ. : ἡ διάδοση τῆς χρήσεως κοκαϊνης λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις , ἄνθρωποι καθ’ὁλοκληρίαν εὐυπόληπτοι ἐπιπαραδείγματι ποδοσφαιρικοί παράγοντες και ἐπιχειρηματίες ἐμπορεύονται σχεδόν ἀπρόσκοπτα ποσότητες ἰσχυρῶν ναρκωτικῶν .

Τι δέον γενέσθαι διά την προστασίαν τῆς νεολαίας ἡ ὁποία ἀποτελεῖ και τον πρωτεύοντα στόχον ( target ) τον εὐάλωτον.

Ὁ περιφερειάρχης Θεσσαλίας ὀφείλει να προβεῖ εἰς τάς κάτωθι σωστικάς ἐνεργείας ποιῶν χρῆσιν τοῦ δικαιώματος ὅτι το κράτος τοῦ γνωστοῦ λεκανοπεδίου στερεῖται τῆς ἔξωθεν ἐμπιστοσύνης :

1ον .ἐπαναφορά τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου δια τους ἐμπόρους ναρκωτικῶν ὡς και ἄλλων ἀδικημάτων, κατάχρηση δημοσίου χρήματος κ.λ.π.

2ον .προστασία τῆς νεολαίας σε ὅλα τα στέκια και δεν ἐπεκτεινόμεθα περαιτέρω για τα στέκια .

3ον .κατάργηση τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων στα θεσσαλικά πανεπιστήμια .

4ον .ἀποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις στο χῶρο τῆς ὑγείας και τῆς γραφειοκρατίας .

5ον .συνειδητοποίηση ὑπό τῶν ἀγρίως φορολογουμένων ἑλλήνων ὅτι τα ἀνωτέρω και ἄλλα πολλά μποροῦν να γίνουν.

Το γεγονός ὅτι τα συναρμόδια ὑπουργεῖα προστατεύουν τους ἐμπόρους κοκαϊνης μη δίδοντες τά πλήρη στοιχεῖα στη δημοσιότητα παραπέμπει στο χαμηλό ἐπίπεδο ἑλληνογνωσίας τοῦ γνωστοῦ λεκανοπεδίου .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 22.9.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Σήμερον την 8. 50΄πρωϊνήν τῆς 20.9.2017 ἦρθαν εἰς την ὁδόν Σέχου στο συνοικισμό Κόκκινος Πύργος δύο ἄτομα ,το ἕνα ρακένδυτον, καθότι ἐφαίνετο ὁλόκληρον το ἀριστερόν γόνατον, εἶχε τρύπα στο γόνα και δεν την μπάλωσε τουλάχιστον, ἐδήλωσαν ὅτι εἶναι μηχανικοί τοῦ δήμου και ἦρθαν να ρίξουν στον δρόμο ἄσφαλτο ἀφοῦ τον ἀνυψώσουν ἔφερον δε το πλέον ἀπαραίτητον ὄργανον , ἕνα κόκκινο spray.Ἐξήγησα εἰς τους κυρίους μηχανικούς ὅτι ὡς μόνιμος κάτοικος τῆς περιοχῆς ἐπί εἰκοσαετίαν γνωρίζω ὅτι το ἐπίπεδον τοῦ δρόμου εἶναι ὑψηλότερον τοῦ αὐλείου χώρου και τα νερά ἀπό τα λούκια και τῆς βροχῆς ἐπιστρέφουν μέσα στα σπίτια , μοῦ ἀπήντησαν ἀπρεπέστατα ὅτι αὐτό εἶναι δικό μου πρόβλημα κι αὐτοί θα φτιάξουν τον δρόμο ὅπως γνωρίζουν .

Συμπέρασμα : οἱ ἄνθρωποι δεν εἶναι μηχανικοί, δεν γνωρίζουν ρύθμισιν τῶν ὀμβρίων ὑδάτων , βασικός ὑπεύθυνος τυγχάνει ὁ δήμαρχος Παπαστεργίου με τον ὁποῖον θα ἔχουμε ἄσχημα ξεμπερδέματα .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Σέχου 4 Πύργος Τρίκαλα. 20.9.2017 μ.Χ. κιν . 6977387254 .

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Κρίσις=ἡ ἱκανότης τοῦ ὀρθῶς σκέπτεσθαι, διανοητική διαύγεια, λογική, εὐθυκρισία,κρίσιμος περίοδος, περίοδος ἀνωμάλου καταστάσεως και κινδύνων, διαταραχή τῆς κανονικῆς τάξεως ἤ λειτουργίας .

Το ΥΔΚ ἐπιλαμβάνεται τῶν κάτωθι κρισίμων καταστάσεων :

1ον .Σεισμοί.εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ χώρα εἶναι σεισμογενής ,τι να κάνουμε αὐτή εἶναι ἡ πατρίδα μας ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν κουνιέται κατά τόπους και προκαλοῦνται ζημιές ,θάνατοι , καταστροφές .Ἔχουν γίνει πρόοδοι στον τομέα τῶν διασωστικῶν συνεργείων και τον τομέα τῶν συντελεστῶν δόμησης , ὁ ἕλληνας ὡς γνωστόν θέλει ἀκριβῆ πρόγνωσιν ἡμερομηνίας, θέσεως ,ἐντάσεως και εἰ δυνατόν να μην πάθει τίποτε αὐτός και τα περιουσιακά του στοιχεῖα .Σέ κάθε σεισμική δόνηση βγαίνουν οἱ σεισμολόγοι και κάνουν << προβλέψεις >> δημιουργοῦν πανικόν και σύγχυσιν ἐκτός ἀπό τα στοιχεῖα τῆς θέσεως και ἐντάσεως ἀπαγορεύεται πᾶσα ἄλλη << ἐνημέρωση >>πρόγνωσης στηριζομένη σε στατικά στοιχεῖα και πιθανότητες , ταῦτα ἀπέχουν παρασάγγας ( παρασάγγης=περσικόν μέτρον μήκους ἰσοδύναμον πρός 5250 μέτρα ) τοῦ σκοποῦ καθότι ἡ στατιστική και οἱ πιθανότητες δεν εἶναι ἐπιστῆμες .

2ον .Πλημμύρες .στό πρόβλημα τῆς διαχείρησης τῶν βροχῶν, διότι για συνήθεις βροχές πρόκειται , το ΥΔΚ εὑρίσκεται εἰς πρωτόγονον κατάστασιν , θεωρεῖ ὅτι με την ἀπάντλησιν ὑδάτων ἐκ τῶν παρανόμως κατοικουμένων ὑπογείων και την διάσωσιν μερικῶν βροχοπνιγόμενων ἐπιτυγχάνεται και ὁ σκοπός ,ἄλλωστε ἡ βροχή δεν διαρκεῖ ἐπ’ἄπειρον .Εἰς τον τομέα αὐτόν χρειάζονται, ἐπιβάλλονται ἐργασίαι ἀμέσου πρωτεραιότητος, ἐργασίες οἱ ὁποίες ἔπρεπε να γίνουν πρό δεκαετιῶν .Ἐπιπαραδείγματι ἀντιπλημμυρικά φράγματα σε ὅλους τους ποταμούς και τα ρέμματα τῆς χώρας εἰς την περιοχήν μας τά ἀντιπλημμυρικά φράγματα Μουζακίου και Πύλης καθυστεροῦν βλακωδῶς και σκοπίμως διότι κάποιοι συναρμόδιοι δεν γνωρίζουν ποῦ εὑρίσκονται οἱ ἀνωτέρω περιοχές .Ἡ ρύθμιση τῶν ὀμβρίων ὑδάτων μέσα στις πόλεις και τα χωριά εἶναι δύσκολος διότι οἱ πλεῖστοι τῶν δημαρχαίων ἄν και μηχανικοί ἀγνοοῦν την λύσιν αὐτῶν τῶν προβλημάτων , πάντα ὅμως ὑπάρχει ὁ ἀπό μηχανῆς θεός και μηχανικός ὁ ὁποῖος εἶναι Μετσοβίτης δηλαδή ἀπόφοιτος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόβειου Πολυτεχνείου και μπορεῖ να δώσει λύσεις ἁπλές παρατεταμένης χρονικῆς διάρκειας και ἀποτελεσματικότητος , εἶναι ὁ πρωθυπουργός .

3ον .Πυρκαγιές.το ἔργον τῆς κατάσβεσης ἔχει ἀναλάβει ἡ Πυροσβεστική με την ἀνθρωπίνως δυνατήν ἀποτελεσματικότητα , το ἔργον τῆς πρόληψης εἶναι ἀνύπαρκτον διότι το ΥΔΚ ἀρνεῖται να κατανοήσει ὅτι ἡ πρόληψη ἀρχίζει την 1ην ἑκάστου ἔτους και διαρκεῖ αἰωνίως, ἀκόμη κι ὅταν βρέχει, το δικαστικόν πρόβλημα ἀνύπαρκτον , δεν συλλαμβάνονται ἔνοχοι διότι το τμῆμα που συστήθηκε τάς ἀρχάς τῆς δεκαετίας τοῦ 70 και κάλυπτεν ὅλους τους νομούς τῆς χώρας ( δεξαμενή πληροφοριῶν με ἀντικείμενον την πρόληψιν ) διελύθη διά τῆς μεθόδου τῶν μετατάξεων .

4ον .Μόλυνση ποταμῶν,λιμνῶν, θαλασσῶν ἀνυπαρξία σχεδίων προγραμματισμοῦ.

5ον .Καταποντισμοί και λοιμοί, θεός φυλάξοι.

Ἐξυπακούεται ὅτι ἡ πρόσληψις μεγάλου ἀριθμοῦ ὑπαλλήλων εἰς το ΥΔΚ τυγχάνει ἐκ τῶν ὧν οὔκ ἄνευ .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 15.9.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ὁ Θ.Τ. ἦταν στρατιωτικός και το 1948 ἀνέλαβε την διοίκησιν τοῦ Β΄ Σώματος Στρατοῦ καί συμμετεῖχεν στις μάχες πού ὁδήγησαν στην νίκη τοῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ κατά τοῦ δημοκρατικοῦ στρατοῦ.

Τώρα γιατί ἀσχολοῦμαι με τον στρατηγόν ἀφοῦ ὑπάρχει πληθώρα ἱστορικῶν να περιγράψουν το ἔργον του ;

Ὁ Στρατηγός Θ.Τ. εἶχεν κάποιο χαρακτηριστικό το ὁποῖον φάνηκε ἀμέσως με την ἀνάληψιν τῶν στρατιωτικῶν πολεμικῶν κινήσεων ἐπί τόπου και ἐπί χάρτου, ἀντελήφθη ὅτι ἦτο ἐπεῖγον, ἐπιτακτική ἀνάγκη να δώσει τέλος στις μάχες πού ἔφθειρον νεανικόν ἀνθρώπινον δυναμικόν ἑκατέρωθεν , ἀπώθησε ταχύτατα και ἀποφασιστικά τους ἀντιπάλους πέραν τῶν συνόρων ἐπιτυγχάνωντας ἔτσι το γρήγορο τέλος τοῦ πολέμου, διότι ἄν παρετείνετο ὁ πόλεμος 2-3 χρόνια ἀκόμη τά θύματα θα ἦταν ἀνυπολόγιστα .Δέν εἶναι ἐξακριβωμένο ἄν ὑπῆρξεν κάποια ἀπόρρητος ἐπικοινωνία τῶν ἐπιτελείων τοῦ στρατοῦ και τῶν ἀνταρτῶν , το βέβαιον εἶναι ὅτι ὑπῆρξεν διαρκής τηλεπαθητική ἐπικοινωνία μεταξύ στρατιωτῶν και ἀνταρτῶν και αὐτό βεβαίως δεν ἀναγράφεται εἰς την ἐπίσημον ἱστορίαν , ἀναγράφεται ὅμως και μπορεῖ να διαβασθεῖ εἰς τας περιγραφάς τῶν ἐπιζώντων :ἄφναμαν ἕνα μονοπάτι να φεύγουν οἱ ἀντάρτες κατά το Γιουγκοσλαυικό τους τφέκαγαν ἀλλά τι το θές το αἷμα νιρό δεν γίνεται ἤ ὑπῆρχαν στρατιωτικά περίπολα που πέφταν στις ἐνέδρες κάναμε πῶς δεν τούς βλέπαμε μέχρι να φύγουν , ἀδέλφια μας βλέπεις ( διηγήσεις ἐπιζώντων) .

Ὁ γράφων θεωρεῖ ὅτι τά αἴτια τοῦ ἑλληνοελληνικοῦ ( ἐμφυλίου )

πολέμου συνεχίζονται και σήμερον τοῦτο δε ὀφείλεται εἰς το γεγονός ὅτι μετά τον πόλεμον ὑπῆρξαν ἐν συνόλῳ κυβερνήσεις ἀνερμάτιστες, ἀναρχοειδεῖς και ἀλλατσούμπαλες .

Κάθε χρόνο στο χωριό μου γίνεται στο τέλος τοῦ Αὐγούστου, τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν φονευθέντων ὑπο τῶν ἀνταρτῶν ( καπετάν Γιώτης-Φλωράκης )κατοίκων τοῦ χωρίου ἀλλά και γειτονικῶν χωριῶν δεν πῆγα μέχρι τώρα σε κανένα μνημόσυνο γιατί δεν ἦταν παρών να καταθέσει στεφάνι ἀλληλοκατανόησης , ἀλληλοσεβασμοῦ , ἀλληλεγγύης και ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἄλλης πλευρᾶς .

Ὅταν θα συμβεῖ αὐτό, σε ὅλη την Ἑλλάδα φυσικά, τότε ἔφτασε το πλήρωμα τοῦ χρόνου για μια Νέα Ἑλλάδα .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 2.9.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Η ΣΜΥΡΝΗ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Η ΣΜΥΡΝΗ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Τετάρτη 31 Αὐγούστου/ 13 Σεπτεμβρίου 1922 ξημέρωσε ἡ ὕστατη μέρα τῆς πλούσιας και ὄμορφης πολιτείας .

Κάτω ἀπό το σπίτι στην προκυμαία, ὅπου βρῆκα προσωρινό καταφύγιο,βλέπω να περνοῦν ἕλληνες αἰχμάλωτοι.Ἴσως κάποτε να ἦταν ὁλόκληρος λόχος. Φοροῦν μόνον ἐσώρουχα. Οὔτε πηλίκια οὔτε παπούτσια βέβαια . Δίπλα τους βαδίζουν Τοῦρκοι καβαλάρηδες. Με τα μακριά μαστίγιά τους χτυπάνε τα ἀνθρώπινα ἐκεῖνα ράκη. Το οἰκτρό κοπάδι σίγουρα τραβοῦσε προς τον θάνατον ( Δημήτρης Φωτιάδης ) .

Ὑποχρέωση τοῦ ἱστορικοῦ εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας. Μπορεῖ να δίνει στα γεγονότα τη δική του ἑρμηνεία. Δεν ἔχει το δικαίωμα να τα ἀλλάζει ἤ να τα ἀγνοεῖ .

Ἀντιστράτηγος Μπουλαλάς: << ἀπό πρωϊας διαρρέουν σωρηδόν πρός Δυσμᾶς ὀπλῖται διαφόρων μεραρχιῶν παρουσιάζοντες θέαμα ἀξιοθρήνητον, λεηλατοῦντες καί πυρπολοῦντες τά χωρία, μη φεισθέντες δε οὔτε τῆς ἱστορικῆς πόλεως Φιλαδελφείας >>.

Ἀντιστράτηγος Παναγάκος : << Φυγάδες, λησταί ὡς ἀπεκάλουν αὐτούς εἰς τα προς την Στρατιάν τηλεγραφήματά μου, πυρπολοῦντεςδιαφόρους οἰκίας , ἀνέμενον εἰς την ἐξώθυραν τους ἐνοίκους αὐτῶν καί ,ἀφ’οὗ ἐλήστευον τα πολυτιμότερα εἴδη των, ὅσα ,ἐγκαταλείποντες τάς καιομένας οἰκίας των, παρελάμβανον μεθ’ἑαυτῶν, τους ἐφόνευον ἄνευ τινός οἴκτου >> .Διηγήσεις στρατιωτῶν πού ἐπέστρεψαν ἀπό το μέτωπον :χρονικά τοποθετοῦνται στα τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ πενῆντα και τας ἀρχάς τῆς δεκαετίας τοῦ ἑξήκοντα .

Εἶδα στρατιῶτες και ἀξιωματικούς να καβαλάνε ἀνάποδα τα ἀλόγατα και να τφεκάνε τρέχοντας προς τη Σμύρνη , τα ἔβλεπα ἀπό το φορεῖο, με κουβαλοῦσαν μέρα νύχτα τρέχοντας ,εἶχα τραυματισθεῖ στο Σαγγάριο ἀπό ἕναν Τσέτη ( Τοῦρκος ἀντάρτης ) στο δρόμο ὅταν δυσκόλευαν τα πράγματα ἤθελαν να με πετάξουν, οἱ τραυματιοφορεῖς , ἀλλά δεν το ἔκαναν, δεν ξέρω γιατί.

ἄλλος στρατιώτης:εἶδα στρατιῶτες να καῖνε με το δαυλό στο χέρι, να βιάζουν , να σκοτώνουν .

ἄλλος : εἶδα τον συγχωριανό μας να βάζει τα κεφάλια δώδεκα Τούρκων κολλητά και να πυροβολεῖ και ἡ σφαῖρα να βγαίνει ἀπό την ἄλλη μεριά .

Τί τόπος τελικά ἦταν αὐτή ἡ Μικρά Ἀσία ;πλούσιος, κατάλληλος για πλιάτσικο, ἡ Σμύρνη μεγάλη πόλη, με ὄμορφα κορίτσια και Γαλλικά μπορδέλα .

Οἱ διηγήσεις εἶναι ἀναμνήσεις τοῦ γράφοντος ὁ ὁποῖος εἶχεν περιέργειαν να ἀκούει τα κατορθώματα τῶν παλαιῶν πολεμιστῶν ὅπως τα ἱστοροῦσαν ὅταν μαζεύαμε στη σειρά μικροί και μεγάλοι τα ρόβια , τις φακές , τα ρεβύθια στα Παλιοχώραφα , στον Τσιόρνο , στα Ψουρουλίθια , τώρα δεν ὑπάρχει ὀρεινή γεωργία , τα ἀνωτέρω εἰσάγονται κυρίως ἀπό την Τουρκία κι ἄν ρωτοῦσα την ἀστρική σκόνη ἑνός στρατιώτη τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας ἴσως ἀπαντοῦσε :εἶστε ἄξιοι τῆς μοίρας σας τουλάχιστον ἐμεῖς πολεμήσαμε και για το πλιάτσικο,το πῶς το λέτε ἐσεῖς οἱ ψευτογραμματιζούμενοι πατρῶον πλιάτσικον,ἡρώων πλιάτσικον .Τελειώνουμε με λίγες ἀράδες ἀπό το βιβλίο << The Grey Wolf >> του Ἀμερικανοῦ Ἄρμστρονγκ. Ὁ Κεμάλ ἀποτραβήχτηκε στον Μπουρνόβα με την ἐρωμένη του Λατιφέ Χανούμ, δείχνοντας στη Λατιφέ τη Σμύρνη να καίγεται εἶπε :εἶναι σημάδι πως ἡ Τουρκία γλίτωσε ἀπό τους χριστιανούς προδότες και τους ξένους. Ἡ Τουρκία ἀνήκει πιά στους Τούρκους .Ὁ Κεμάλ ἀγκάλιασε τη Λατιφέ γεμίζοντας την φιλιά, ἔπειτα την ἔσυρε στο δωμάτιο, ὅπου ἡ ὀρντινάντσα του εἶχεν κιόλας στρώσει το κρεββάτι .

Τελικά ὅλα τελειώνουν με ἕνα ἱστορικό γαμῆσι .

 

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 31.8.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε