ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ ΤΣΑΡΚΑ

ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ ΤΣΑΡΚΑ

Σήμερον 21.6.2017 μ.Χ. περί την 11ην π.μ. ἔπινον τον καφέν σκέτον εἰς κεντρικήν καφετέριαν κεντρικοῦ δρόμου, αἴφνης παρετηρήθη ἠπία τις ἀναταραχή, διήρχετο ὁ Δεσπότης Τρίκκης και ἐχαιρέτα το ἑκατέρωθεν πλῆθος .Ἐνῶ ἠτοιμαζόμην να τον προσκαλέσω ὡς εἶχον δικαίωμα ὡς βαρύτατα ἁμαρτωλός χριστιανός παρετήρησα ὅτι τέσσαρες ἱερεῖς, νέοι , γεροδεμένοι και εὐτραφεῖς, συνόδευον αὐτόν προφανῶς δια προστασίαν δια την ἀσφάλειάν του και προς ἐπίτασιν τῆς θρησκευτικῆς του παρουσίας .Ἁμαρτωλά πάντα σκεπτόμενος σκέφτηκα ὅτι οἱ μισθοί τῶν τεσσάρων συνοδῶν προέρχονται ἀπο τους φόρους τῶν ἀγρίως φορολογούμενων ἑλλήνων οἱ ὁποῖοι ἤθελον δοῦν αὐτούς ἐργαζόμενους πλησίον τῶν σκληρά δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας .

Τώρα διατί ἤθελον να προσκαλέσω τον τοπικόν θρησκευτικόν Ἡγεμόνα ; ἁπλά πράγματα , δια μίαν ὀλιγόλεπτον συζήτησιν γύρω ἀπό την ἀναζήτησιν κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς και πολιτικῆς δικαιοσύνης κάτω ἀπο συνθῆκες γενικῆς χρεοκοπίας και συνολικῆς πανωλεθρίας τῶν ἑλλήνων ,τοῦ φαινομένου ἐξεταζομένου ἐξ ἐπόψεως φιλοσοφικῆς , κοσμικῆς και θρησκευτικῆς ἤτοι Τικούν ὀλάμ ἐβραϊστί .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος. Τρίκαλα 21.6.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Συνελήφθη λέει γνωστός ἐπιχειρηματίας με 8 ( ὀκτώ ) ὀκάδες κοκαϊνης.

Ἡ πλήρης και ἀντικειμενική διατύπωση πού ἀφορᾶ τους ἀγρίως φορολογούμενους ἕλληνες εἶναι ἡ ἑξῆς, μετά βεβαίως ἀπό τας μεταρρυθμίσεις που ἐγένοντο εἰς τους σχετικούς νόμους ,

συνελήφθη ὁ γνωστός στην πόλη μας ἐπιχειρηματίας ναρκωτικῶν , ἀκολουθοῦν ὅλα τα στοιχεῖα ταυτότητος , ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, φωτογραφίες και γενικῶς ὅλα τα στοιχεῖα πού ἀπαιτοῦν ἀπο κάθε ἄνθρωπο που εἶχεν την ἀτυχίαν να διαβεῖ το κατῶφλι μιᾶς ὁποιασδήποτε δημόσιας ὑπηρεσίας αἰτούμενος ἄχρηστον χαρτίον τι .Ἐπίσης μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν και στα δελτία που ἀναφέρουν τον θάνατον συνανθρώπων μας για τους ὁποίους μαθαίνουμε ἐνίοτε στα σαράντα, στο μνημόσυνο, ἀπο το κηδειόχαρτο στην κολώνα τῆς ΔΕΗ (μελετᾶται ἀπο το νέον σχῆμα τῆς ΔΕΗ ἡ προσθήκη φόρου ἐπικόλλησης κηδειοχάρτου στις κολῶνες της ,μετά το εἰδικόν τέλος μείωσης ἐκπομπῶν ἀερίων ρύπων 0,02487 ευρω ἀνα KWh ) .

Ἡ ἀναδρομική διερεύνηση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων τῶν ἐπιχειρηματιῶν ναρκωτικῶν οὐσιῶν οἵτινες ἐδήλωνον ἀθλητικοί παράγοντες θεωρεῖται ὑπό τῶν ἀγρίως φορολογουμένων ἑλλήνων ἐπιβεβλημένη .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 19.6.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Η ΣΤΡΑΒΗ

Η ΣΤΡΑΒΗ

Στραβός ,στραβή=λοξός, ἀλλοίθωρος, σκολιός ,λαθεμένος, τυφλός , ἀόμματος , ἀλλά και πεισματάρης , στραβό κεφάλι , ἀμετάπειστος , στα στραβά , στα γκαβά ,πῆρε στραβό δρόμο , κάνει τα στραβά μάτια , προσποιεῖται ὅτι δεν βλέπει , ἀδιαφορεῖ .Προσφάτως ἕνας ὑπουργός χαρακτήρισε τον θάνατον ἑνός μαθητή σαν μια στραβή δηλαδή λαϊκιστί ἔλα μωρέ ἔγινε και μια μαλακία ἐκεῖ χάμω και σκοτώθηκε κι ἕνα παιδάκι .

Ἄκουσον ὑπουργέ τα κάτωθι:

1ον .διαχρονικῶς οἱ ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες ἀνέχονται τις μαλακίες τῶν ὑπουργῶν χωρίς αὐτό να σημαίνει ὅτι συμφωνοῦν με τη στάση τους και τα λεγόμενά τους , ἁπλῶς τους ἀνέχονται ἀκόμα .

2ον .ἡ στραβή συμπεριφορά ἐπεκτείνεται εἰς ὅλον το φάσμα τῶν ὑπουργείων ἐπι παραδείγματι στο ὑπουργεῖον ὑγείας , ὅλοι κάνουν τα στραβά μάτια και το φακελλάκι νομιμοποιήθηκε ,στο ὑπουργεῖον προστασίας τοῦ πολίτη ὅλοι βλέπουν ὅτι ὁ ἐξοστρακισμός σφαιρῶν, ἡ αὐτόματος ἐκπυρσοκρότησις και ἡ σύγκρουσις τῆς κεφαλῆς τοῦ θύματος με την σφαιροβολίδαν τυγχάνουν τυχαῖα ξυμβάντα ,στο ὑπουργεῖον ἄμυνας οἱ αὐτοκτονίες στρατιωτῶν θεωροῦνται ὅτι ὀφείλονται στη στραβομάρα τοῦ ὅπλου τοῦ φαντάρου το ὁποῖον αὐτοβούλως κινούμενον ἐστράφη ἐναντίον του και πάει λέγοντας σε σημεῖον που ἡ γνωστή παροιμία λέει πλέον και ὁ γυαλός εἶναι στραβός και στραβά ἁρμενίζουμε .

3ον .θεραπεία δεν ὑπάρχει , κάποια μέτρα πρέπει να ληφθοῦν ὅπως ἡ ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία τῶν στραβῶν ἐκ γενετῆς, ἐξ ἐπικτήτου και ἐξ ἕξεως ἀνιάτου ὑπουργῶν .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 15.6.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Μόλις ἐπέστρεψα ἀπο το ἀεροδρόμιον Ἀγχιάλου, ἐπιτέλους το πῆρε μια Γερμανική ἑταιρεία και το λειτουργεῖ , μετανάστες ἀπό Κεντρική Εὐρώπη και Σκανδιναυικές χῶρες με προορισμό την Κεντρική Ἑλλάδα ἐξυπηρετοῦνται , ταχύτερα , οἰκονομικώτερα , ἀνετώτερα .

Ἀποφεύγουμε το ἀνέβα –κατέβα τῶν στροφῶν τοῦ Δομοκοῦ , τά πολλά χιλιόμετρα , τις βενζίνες , τα διόδια , τα ξενοδοχεῖα , δεν ἐνισχύουμε το ὑπερτροφικόν ἀεροδρόμιον τοῦ γνωστοῦ λεκανοπεδίου οὔτε το ἀναιμικόν ἀεροδρόμιον Θεσ/νίκης .

Στις ἑπόμενες ἐνέργειες τῆς Γερμανικῆς ἑταιρείας προτείνονται καί τά κάτωθι :

1ον .κατασκευή εὐθείας ὁδοῦ πού να συνδέει την ἐθνικήν ὁδόν με το ἀεροδρόμιον ὑπο πτυχιούχων Γερμανικῶν πολυτεχνείων ,ἔτσι θα καταργηθεῖ ἡ ἀπο ἡμίσεως αἰῶνος ὑπάρχουσα ὀφιοειδοῦς πορείας ὁδός τῶν παλαιῶν γεωργῶν και κτηνοτρόφων .

2ον .ἐπειδή τά βάτια και τα χόρτα ,( δες και φωτο ) πνίγουν την ἀγροτικήν ἀτραπόν καί περιορίζουν την ὁρατότητα, συνιστᾶται:

3ον .ἡ ἑταιρεία δια να μην ὑποβληθεῖ σε περιττά ἔξοδα να ἀναθέσει εἰς τους ὑπαλλήλους της να κόψουν τα χόρτα με χέρια ,κοσιές και δερπάνια .

Τούτων πραχθησομένων γίνεται κατά τι κατανοητόν εἰς τους ἕλληνες ὅτι το χρέος μειοῦται μόνον δια τῆς ἐργασίας .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 3.6.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΔΕΜΑ

ΤΟ ΔΕΜΑ

Παρέλαβα σήμερα ἕνα δέμα μεγέθους μεγάλου βιβλίου.

Το τοποθέτησα στα πόδια μου και ἔβγαλα τά παπούτσια και τις κάλτσες ( παρέβλεψα ὅτι ἀπό την ἀριστερή προέβαλεν το μεγάλο δάχτυλο περιγελαστικῶς ) .Ἐν συνεχεία προσπάθησα να ἐφαρμόσω μίαν σύγχρονον μέθοδον να το ξετυλίξω με τα δάχτυλα τῶν ποδιῶν , ἡ μέθοδος παρέχει ἀσφάλειαν σε πιθανές περιπτώσεις κακόβουλων ἐνεργειῶν .

Μετά ἀπο ἀρκετή ώρα : τι κάνεις ἐκεῖ ; να ξέρεις μια νέα μέθοδος , κατάλαβα κι ἀκόμα δεν σφίξαν οἱ ζέστες , παίρνει το δέμα και το φέρνει κατακέφαλα , ἀμέσως ἀνένηψα, εἶδα φῶς και ἐνήργησα ταχύτατα , σε δύο λεπτά το εὐτελές περιεχόμενον ἦταν μπροστά μου , κάτι βιβλία που εἶχα παραγγείλλει προσφάτως , λήξη συναγερμοῦ , ἡ ἀνάστροφος μεταγραφάση ἔδρασεν, ἡ παροιμία ὅποιος δεν ἔχει μυαλό ἔχει ποδάρια ἰσχύει και ἀντιστρόφως .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 31.5.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΠΛΗΞΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΠΛΗΞΙΑ

Κατά το ἡλεκτροπληξία ,θερμοπληξία,ἐγκεφαλοπληξία,

ὁ ὅρος ἀντικαθιστᾶ τον ὅρον γραφειοκρατία, διότι πῶς ἀλλοιῶς να περιγράψωμεν την κατάστασιν κατά την ὁποίαν μεταβαίνει τις εἰς τραπεζικόν κατάστημα για να βγάλλει το μηχάνημα POS και παρατηρεῖ ὅτι χρειάζονται τριάκοντα επτά ( 37 ) σφραγίδες μόνον ἐκ τῆς ἐπαγγελματικῆς του σφραγίδος ;

Εἶναι προφανές ὅτι αὐξανομένου τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σφραγίδων αὐξάνεται κατακορύφως ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγρίως φορολογουμένων ἑλλήνων προς το τραπεζικόν σύστημα .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 30.5.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Στα φανάρια στο σιδηροδρομικό σταθμό ὑπάρχει μια τοιχοκόλλητη ἀνακοίνωση , affissa,με την ὁποίαν οἰκολογικές ὀργανώσεις ἀπό Ἀθήνα και Θεσ/νίκη μᾶς καλοῦν να παραστοῦμε σε ἐκδηλώσεις στη Μεσοχώρα την 3ην και 4ην Ἰουνίου 2017 μ.Χ. οἱ ὁποίες περιλαμβάνουν μεταξύ τῶν ἄλλων και την ἀπαίτησιν να Κατεδαφιστεῖ το φράγμα Μεσοχώρας και τα ὑπόλοιπα ἔργα .Ἐπειδή ἡ κατεδάφισις ἑνός σχεδόν τελειωμένου φράγματος με τα συνοδά ἔργα δεν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση , ἐπειδή οἱ ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες πλήρωσαν ἀπο το 1968 μέχρι σήμερα 2017 περί το ἕν τρισεκατομμύριον δραχμάς και συνεχίζουμε να πληρώνουμε και χρήματα και δεινοταλαιπωρείες ( ἐκτός ἀπό τη Μεσοχώρα ὑπάρχουν κι ἄλλα χωριά που κακοδεινοπάθησαν ἀπό την κακοδιοίκησιν , κακοτεχνίαν και ἁρπαγήν ἑλληνικοῦ πλούτου ἀπό την συμπεριφοράν τοῦ γνωστοῦ λεκανοπεδίου ), για ὅλα αὐτά και ἄλλα πολλά προτείνουμε στον ὑπουργό που ὑποσχέθηκε πριν ἕνα μῆνα ὅτι θα τελειώσει το ἔργο,προτείνουμε λέγομεν τα κάτωθι :

1ον .να γίνει στη Μεσοχώρα ἀνοιχτόν δικαστήριον .

2ον .κατηγορούμενοι οἱ ὑπουργοί δημοσίων ἔργων μετά τῶν τοπικῶν βουλευτῶν τῶν τελευταίων τριάκοντα χρόνων , οἱ διοικητές τῆς ΔΕΗ /ΑΕ , οἱ ἐργολαβικές ἑταιρείες .

3ον .κατηγορίες : κλοπή δημοσίου χρήματος δια τῆς μεθόδου τοῦ ἀτέρμονος δημοσίου ἔργου , καταστροφή ποταμοῦ , καταστροφή συνολική τοῦ περιβάλλοντος .

Μετά την ἀπόφασιν τοῦ ἀνοιχτοῦ δικαστηρίου μεταβαίνομεν στο φράγμα για ἁγιασμό .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 26.5.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε