ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ευαγγελος Κουτσιμπελας·

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ οἰκογενειακές ἱστορίες . την 16 Μαρτίου 1941 κρέμασα τήν γκλίτσα στο φτελιά καί πῆγα να καταταγῶ στην Ἑλληνική Βασιλική Χωροφυλακή ,με ξεπροβόδισε ὁ πατέρας μου μέχρι τό τραίνο στα Μεγάλα Καλύβια, ἔφτασα στην Ἀθήνα καί ἀπό κεῖ μᾶς ἔστειλαν ἀμέσως στην Κρήτη , πρώτη φορά ἔμπαινα σε καράβι, μπῆκαν λέει οι Γερμανοί στο ἑλληνικό , ὅταν φτάσαμε στην Κρήτη μᾶς ἔκαναν μια σύντομη ἐκπαίδευση στα ὅπλα καί ὁ ἐπικεφαλῆς ἀξιωματικός μᾶς εἶπε ὅτι αὐτοί πού πέφτουν με τα ἀλεξίπτωτα κάνουν ὧρα να συνέλθουν καί θα τούς πιάνουμε , ἐκείνη τη στιγμή πέφτουν ἀλεξιπτωτιστές καί μία ὁμάδα με τον ἐπικεφαλῆς τρέχουμε κατακεῖ , οι Γερμανοί ἄρχισαν να μᾶς βάζουν ἀπο τον ἀέρα , μᾶς λιάνισαν καί πρῶτον τον ἐπικεφαλῆς ,μείναμε δυο-τρεῖς ἀπ’την ὁμάδα .Τί γνώμη ἔχεις για τούς Κρητικούς ;πολεμοῦσαν ὅλοι ἄνδρες , γυναῖκες παληκάρια , παιδιά , μόνον ἕνα πράγμα δεν μοῦ ἄρεσε κόβαν τα αὐτιά , τις μύτες ,τα χέρια τῶν Γερμανῶν , φρίκη στη φρίκη , ἐμεῖς εἴχαμε διαταγή ἤ σκοτώναμε ἤ μᾶς σκότωναν , τίποτε ἄλλο .Τί γνώμη ἔχεις για τούς Γερμανούς ;πολεμοῦσαν γεναία κι ὅταν πέθαιναν μερικοί φώναζαν Χάϊ Χίτλερ ,οι πιό καταπληκτικοί ὅμως ἦταν οι ἀεροπόροι , κατέβαιναν με τα στούκας πάνω ἀπ’τά κεφάλια μας , δεν ἐφοβοῦντο τίποτε , τρεῖς ἀπο μᾶς ρίξαμε ἕναν, τόσο χαμηλά κατέβαινε που ἔβλεπες το κεφάλι του.Γιατί δεν θές να πάμε σε μια γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο ;ἀκάλεστος δεν πάω πουθενά , ἄλλωστε πολλοί λένε ὅτι πολέμησαν στον πόλεμο μόνο οι ἀριστεροί .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 21.5.2017 μ.Χ.

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ

ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ

ἐγένετο εἰς τον ὑπουργόν ὑγείας στα ὅρια τῶν νομῶν Τρικάλων –Καρδίτσης πάνω στη γέφυρα τοῦ ποταμοῦ Μπλιούρη τῆς ὁποίας τα βάθρα προς ἀσφάλειαν τοῦ ὑπουργοῦ ἠλέγχθησαν ἐπισταμένως λόγω και τῆς μακροχρονίου καταπονήσεως ἕως ὅτου βεβαίως τερματίσει την λειτουργίαν της θορυβωδῶς ὡς συνήθως γίνεται με τα δημόσια ἔργα .Πλῆθος κόσμου τον ὑπεδέχθη με οὐρανομήκεις ζητω κραυγάς ὡς ἀναμορφωτήν τοῦ συστήματος ὑγείας.

Εἰς τον ὑπουργόν ὑπεβλήθησαν οἱ κάτωθι ἁπλές ἐρωτήσεις :

1ον .λαμβάνω φάρμακα ἀντιϋπερτασικά τῆς ἑταιρείας ASTRA ZENECA και πληρώνω συμμετοχήν 6,47 ευρώ ἐνῶ το ταμεῖον 2,72 ευρώ, ἡ πλήρης ἀνάλυσις εἶναι πρακτικῶς ἀδύνατος ,εἶναι προφανές ὅτι αὐτοί που ἔφτιαξαν την ἡλεκτρονικήν συνταγογράφησιν χρήζουν θεραπείαν με χαμηλάς δόσεις ἡλεκτρικῶν ἐκκενώσεων ( ἡλεκτροσόκ ) .

2ον .ποῦ εὑρίσκεται το θέμα τῆς νομιμοποιήσεως τοῦ χρονίου θέματος φακελλάκι το ὁποῖον ταλανίζει ἰατρούς και ἀσθενεῖς και θα λύσει πλεῖστα ὅσα προβλήματα τῆς καθημερινότητος ;

3ον .ποῦ εὑρίσκεται το θέμα τῆς κατασκευῆς ἑλληνικῆς φαρμακοβιομηχανίας ;

4ον .ἀληθεύει ὅτι σκοπεύετε να διατηρήσετε ἕνα μεγάλο νοσοκομεῖο στη Λάρισσα για ὅλη την Θεσσαλία και τα ὑπόλοιπα να τα μετατρέψετε σε ἀγροτικά ἰατρεῖα πρώτων βοηθειῶν ;

5ον .πότε σκοπεύετε να λειτουργήσετε το νοσοκομεῖον μελέτης τῶν νοσημάτων τῶν προερχομένων ἐκ τῆς χρονίας ὑπερκαταναλώσεως φυτοφαρμάκων εἰς τον Θεσσαλικόν κάμπον ; οἱ ἐνεχόμενες , μερικῶς, πολυεθνικές φαρμακευτικές ἑταιρείες εἶναι πρόθυμες να συμβάλουν οἰκονομικῶς, το ὑπόλοιπον ποσόν θα κατατεθεῖ ἀπό τους καταναλωτές φαρμάκων και φυτοδηλητηρίων .

6ον .σκοπεύετε να τιμωρήσετε ἔστω και ἕναν ὑπουργόν ὑγείας τῆς τελευταίας 25 ετίας διά τά ἀπείρου βάθους οἰκονομικά ἐγκλήματα στο περίγραμμα τῆς νόσου -ὑγείας τα ὁποῖα διεπράχθησαν και με την ἀνοχήν σας και πιθανήν συμμετοχήν σας ;

7ον .ἡ ἐπιπλέον στελέχωση τῶν Κ.Υ. και τοῦ κρατικοῦ νοσοκομείου εἶναι περιττή τυγχάνουν ὑπερπλήρη σε ἐπιστημονικό προσωπικό .

Αὐτά τα ὀλίγα τα ὑπόλοιπα θα γίνουν μοναχά τους ἐπιπαραδείγματι εὐθανασία , ἀποτέφρωσις , αὐτοκτονία δεν ἀπαιτούνται ἄλλωστε και πολλά χρήματα .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 6.5.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΜΕΑΡΧΗΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΜΕΑΡΧΗΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β΄ΑΘΗΝΩΝ Ν.Δ. ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.

Ἀξιότιμη, ἔχοντες ὑπ’ὄψιν την ἄφιξίν σας εἰς την πόλιν μας την 6.5.2017, θεωροῦμεν ὅπως ἡ ὑποβολή ὡρισμένων ἐρωτήσεων σχετικῶν με το παλαιόν και πάντα νέον ἐπάγγελμά σας τῆς ἀθλητικογράφου δεν ἀντίκειται με το θέμα τῆς κεντρικῆς σας ὁμιλίας .Οὕτω πως ἐρωτῶμεν :

1ον .ποῦ εὑρίσκεται το θέμα τῆς νομοθετικῆς κατοχύρωσης το περί την χρῆσιν τῶν ἀναβολικῶν οὐσιῶν, ἐλάχιστα χαρακτηριζομένων φαρμάκων, ὑπό τῶν ἀθλητῶν ;

2ον .ἔχει γίνει κατανοητόν ἀπό ἐσᾶς και τους συναδέλφους σας ὅτι δεν πρόκειται περί φαρμάκων ἀλλά νοσογόνων δηλητηρίων προξενούντων βαρύτατα νοσήματα εἰς τον χρῆστην και ὄχι ἀθλητήν , ὅπως καρκίνον, μυοκαρδιοπάθειες, νέα νοσήματα τοῦ Κεντρικοῦ Νευρικοῦ Συστήματος κ.λ.π. ;

3ον .ποίους νόμους ψηφίσατε δια την πλήρη ἀπαγόρευσιν τῶν οὐσιῶν αὐτῶν ;

4ον .δημιουργήσατε σε συνεργασία με το ὑπουργεῖον προστασίας τοῦ πολίτη εἰδικόν τμῆμα δια την δίωξιν τῆς ἐμπορίας και χρήσεως τῶν ἀνωτέρω οὐσιῶν ;

5ον .τί μέτρα νομοθετικά ἔχετε λάβει διά την προστασίαν τοῦ σχολικοῦ ἀθλητισμοῦ ,τον πλήρη ἔλεγχον τῶν ἰδιωτικῶν ἀκαδημιῶν ἀθλητικῶν δραστηριοτήτων , τον ἔλεγχον παραβατικῶν δραστηριοτήτων εἰς τον χῶρον τοῦ ποδοσφαίρου κ.λ.π. ;

Τελειώνουμε με κάτι πιο εὐχάριστον, ἡ Θεσσαλία την Ἄνοιξη κυριαρχεῖται ἀπό το ἐρυθρόν , κίτρινον και πράσινον χρῶμα, το γράφει και ὁ Μ.Καραγάτσης ( ἄλλο Καραγάτσης κι ἄλλο Καραπιάλης ) σ’ένα ἀπ’τα βιβλία του και συνιστᾶ ἐνδυματολογικά σύνολα με τα ἀνωτέρω χρώματα , ἴσως ταιριάζουν ἁρμωνικότερον .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 2.5.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Κάθομαι μπροστά στην τηλεόραση χωρίς να βλέπω , ξαφνικά ἐμφανίζεται ἕνας ἐκπρόσωπος τύπου με στολή παραλλαγῆς και ἐνημερώνει τους ἀγρίως φορολογούμενους ἕλληνες ὅτι ἔπεσεν μια πτητική μηχανή λόγω χαμηλῆς νέφωσης , χαμηλῆς πτήσης και καλωδίων ΔΕΗ και ἐν συνεχεία φεύγει.στις περιπτώσεις αὐτές συνδέεσαι με κβαντικόν ὑπολογιστήν και κβαντική τηλεόραση δια να ἔχεις ἄποψιν ἀπο ἄλλην ὀπτικήν γωνίαν.Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς διαφορετικῆς ὀπτικῆς γωνίας περιέγραψεν περίπου ὡς ἑξῆς τα πράγματα :

1ον .το πτητικόν μηχάνημα ἦτο ἀπό την ἐποχήν τοῦ Ἀμερικανο-Βιετναμικοῦ πολέμου, γνωστοῦ και ὡς πειραματικοῦ πολέμου δια την πρόοδον τῆς πολεμικῆς τεχνολογίας ἀλλά και τῶν ἰατρικῶν ἐπιστημῶν ἐπιπαραδείγματι Ἐγκαυματολογία ,Πολυτραυματολογία κ.λ.π. οἱ ἐπιβαίνοντες δεν εἶχον γεννηθεῖ ὅτε διεξήγετο ὁ πόλεμος και το πολεμικόν μηχάνημα ἐλάμβανεν μέρος εἰς πτήσεις ἀπεριορίστου διαρκείας .Ἐν προκειμένω μᾶς ἐνδιαφέρει πρωτίστως ἡ ἡλικία τοῦ μετάλλου ἡ ὁποία δεν εἶναι βεβαίως 70 ἐτῶν ἀλλά σύμφωνα και με τους ὑπολογισμούς τῶν μεταλλειολόγων και ἀρχαιολόγων τῆς ὑπολογιστικῆς μεταλλειολογίας τοποθετεῖται εἰς την ἐποχήν την μετά τον Τρωϊκόν πόλεμον, κατά τον Ὅμηρον ἐχρησιμοποιήθησαν πτητικές μηχανές ἑκατέρωθεν, ἄλλοι δε τοποθετοῦν την ἡλικίαν τοῦ μετάλλου εἰς την ἐποχήν τοῦ Ἀρχιμήδη κοντολογίς και με ἁπλά λόγια ἄλλη ἡ ἐπιτάχυνση τῆς διαδικασίας γήρατος καί ἡ αὔξηση τοῦ συντελεστοῦ καταστροφικῆς διαδικασίας ἑνός μετάλλου στατικοῦ στο γκαράζ τοῦ αὐτοκινήτου , ἄλλη στο αὐτοκίνητο κι ἄλλη στο μηχάνημα πτήσεως που γύρισεν τήν περιφέρειαν τῆς γῆς πολλάς φοράς .

2ον .το πτητικόν μηχάνημα δεν εἶχεν συσκευήν ραδιοφωνικῆς ἐπισημάνσεως και ἐμβελείας ἡ ὁποία ἐντοπίζει και προσδιορίζει την ἀπόστασιν και θέσιν κινουμένων ἤ ἀκινήτων ἀντικειμένων .Ἱστορικῶς εἶναι γνωστόν ὅτι κατά την διάρκειαν τοῦ Β΄Παγκοσμίου πολέμου το ἑλληνικόν δαιμόνιον συνέβαλεν εἰς την ἀνακάλυψιν τῆς ἐν λόγω συσκευῆς , ἐπίσης τέτοιες συσκευές τοποθετοῦνται ἀπο χρόνια και στα αὐτοκίνητα ,το γεγονός ὅτι δεν τοποθετοῦνται σε ἱπτάμενες πολεμικές μηχανές ὀφείλεται εἰς τον φόρτον ἐργασίας τῶν ἑκάστοτε συναρμοδίων ὑπουργῶν ἀλλά και εἰς την ἀδιαφορίαν τῆς βουλῆς τῶν ἑλλήνων να προβεῖ σε νομικές μεταρρυθμίσεις ὡς προς την σύγχρονον λειτουργίαν τοῦ στρατεύματος ἡ ὁποία μεταξύ τῶν ἄλλωνδίδει το δικαίωμα εἰς τον κυβερνήτην να καθορίζει πορείαν και ἄρνησιν κατά την κρίσιν του .

3ον .ἐν συνεχεία ὁ ἐκπρόσωπος διευκρίνησεν προς πάσαν κατεύθυνσιν ὅτι ἡ θέσις ἑνός ἑκάστου ἐντός τῆς πτητικῆς μηχανῆς καθορίζεται αὐστηρώτατα και ἀπαγορεύεται κάθε ἀλλαγή θέσεως.

Ὁ ἐκπρόσωπος συνέχισεν με τεχνικούς ὅρους που δεν καταλάβαινα , κάπου ἐπέρριψεν εὐθῦνες και στη ΔΕΗ διότι δεν βάζει τα καλώδια ὑπογείως καθ’ὅλην την ἐπικράτειαν παρότι ὑπάρχει πρόγραμμα ἀπο τεσσαρακονταετίας , προφανῶς κατ’αὐτούς ἦτο προτιμώτερον τα χρήματα να δίδωνται σε μισθούς , ἐπιδόματα και ἐφάπαξ στους συνδικαληστές και τους σκληρά ἐργαζόμενους ὀλιγάριθμους ὑπαλλήλους παρά ἡ ὑπογείωσις τῶν καλωδίων .

Περί το τέλος ὁ ἐκπρόσωπος ἀνεκοίνωσεν τα ὀνόματα , ἀνατρίχιασα, ἕνας ἐξ αὐτῶν ἦτο ἐγγονός τοῦ ξακουστοῦ Ταχυδρόμου τῆς δεκαετίας τοῦ πενῆντα Δήμου Γούλα ἀπό το Ἀνθηρό Ἀργιθέας , τα παιδιά του εἴμασταν συμμαθητές , εἴχαμαν οἰκογενειακές σχέσεις , εἶπα συλλυπητήρια μέσα μου στους γονεῖς και συγγενεῖς τοῦ ἡρωϊκοῦ κυβερνήτη και σταμάτησα την γραφήν , τι να γράψεις , τι να πεῖς .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 23.4.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διά την διερεύνησιν τῶν σκανδάλων στο χῶρο τῆς ὑγείας ἀπό τά ἔτη 1997-2015 μ.Χ. ( πρίν το 1997 παραγράφονται και μετά το 2015 δεν ὑπάρχουν ) .

Σύμφωνα με τον συντονιστήν τῆς ΕΠΕΚΕ ὑγείας του ΣΥΡΙΖΑ κατά το ἀνωτέρω χρονικόν διάστημα ἔλαβον χώραν τα κάτωθι πρωτοφανῆ δια τα ἑλληνικά δεδομένα γεγονότα : πρωτοφανής διαφθορά , διαπλοκή , προκλητή ζήτηση ὑπηρεσιῶν, φαρμάκων, ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων,ἀθλιότητα στη διασπάθηση τοῦ δημοσίου χρήματος ,συνοπτικῶς το μεγάλο φαγοπότι στο χῶρο τῆς ὑγείας , ἡ ἀπαρίθμηση δεν ἔχει τέλος .

Διά τοῦ παρόντος ἐρωτᾶται ὁ πρόεδρος τῆς συντονιστικῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς:

1ον . ἐπί τριάκοντα και πλέον ἔτη διατελέσατε γιατρός τοῦ κρατικοῦ νοσοκομείου Τρικάλων, κατά το ἀνωτέρω χρονικόν διάστημα συμφώνως και με τα γραφόμενά σας ἐλάμβανεν χώραν ἐγκληματική ἀντικοινωνική συμπεριφορά , ἕνα τεράστιο ἰδιωτικό πάρτυ ( στον ἀντίστοιχο κρατικό χῶρο ἐγίγνοντο εὐχέλαια και ὀλονύκτιαι προσευχαί – ὄργια κατά τινας κακοήθεις τύπους ), το ὁποῖον πάρτυ διαρκείας φούσκωνε διαρκῶς , γκάστρωνε τις κρατικές δαπάνες –σπατάλες στο χῶρο τοῦ δῆθεν ὑγεία σε βάρος τῶν ἀγρίως φορολογουμένων ἐλλήνων .

2ον .πῶς γίνεται και στα χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κραιπάλης γιατρός ὤν κρατικοῦ νοσοκομείου να μην ἀκούσετε περί τοῦ τροφοδότου κομιστή –λογαριασμοῦ ὅστις περιήρχετο ἐλευθέρως ἰατρεῖα και νοσοκομεῖα ἐξαγοράζοντας τους προσφερόμενους με χρήματα ,ταξείδια μετά ἤ ἄνευ εἰδικῶν διασκεδάσεων ,ψευτοεπιστημονικές ἀνελικτικές προωθήσεις , ἔχοντες παραλλήλως ἐξησφαλισμένην ἀσυλικήν προστασίαν λόγω τοῦ ἀενάως ὑπνώττοντος κρατικοῦ μηχανισμοῦ ( κρατικόν κῶμα ἑλλάδος ) ;

3ον .ἡ ἐπιτροπή ὀφείλει να διαλυθεῖ διότι δεν συμπεριλαμβάνει ἐκπροσώπους τῶν ἰατρικῶν καί φαρμακευτικῶν συλλόγων , τῶν συλλόγων τῶν ἀσθενῶν, τάς ἐκθέσεις και καταθέσεις τῶν προέδρων τῶν νοσοκομείων ( ἐκπαιδευτικῶν, στρατιωτικῶν , συνδικαληστῶν κ.λ.π.) καθώς και ἐκπροσώπους τῶν ἀγρίως φορολογουμένων ἑλλήνων .

Συμπερασματικῶς και ἕνεκεν τοῦ ἀνιάτου τῆς καταστάσεως ἡ παρέμβασις τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖται ἀναγκαία , ὑπενθυμίζεται δε εἰς τον Πρόεδρον ὅτι δεν ἰσχύει το << ἁπλῶς προεδρεύω>> ἀλλά ἀναλαμβάνω και τάς εὐθῦνας αἱ ὁποῖαι μοί ἀναλογοῦν καθότι τα τελευταῖα πεντήκοντα χρόνια συμμετεῖχα με την ἰδιότητα τοῦ βουλευτοῦ, ὑπουργοῦ και συνταγματολόγου εἰς την νομοκατασκευήν καί νομορυθμιστικήν λειτουργίαν τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους και κατά συνέπειαν ὑποχρεοῦμαι και δικαιοῦμαι να παρέμβω και να δώσω λύσεις ἁπλές ἐκεῖ πού ἄλλοι ἀδυνατοῦν, διαφοροτρόπως δεν παραιτοῦμαι , αὐτοκτονῶ, ἰδίοις ἐξόδοις .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 22.4.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Τά καταστήματα εἶναι ἀνοικτά και πρέπει να ἀγοράσω κάποια πράγματα, πάω σε ἕνα πολυκατάστημα γεμᾶτο κόσμο δεν βρίσκω αὐτό που θέλω και ἐν συνεχεία πάω σε ἕνα ἄλλο , πρίν μπῶ μέσα στέκομαι λίγο ἔξω , εἶχε λιακάδα και χάζευα τα γύρω βουνά με το λίγο χιόνι στις κορυφές , βλέπω να βγαίνει μια ἐργαζόμενη με ἕναν φραπέ στο χέρι και με το ἄλλο ἀνάβει το τσιγάρο , πιάνει μια γωνιά στον ἥλιο με τρεῖς γουλιές πίνει τον καφέ και με τέσσερες ρουφηξιές τελειώνει το τσιγάρο ἐν συνεχεία μπαίνει βιαστικά στο χῶρο τῆς δουλειᾶς .

Ἡ ἐργατική τάξη δεν πάει καθόλου καλά , παλιότερα Κυριακή και ἑορτή ἡ ἐργασία ἦταν ἀδιανόητη και νομικῶς ἀπαράδεκτη, ἄν ὑπηρετοῦσες στο δημόσιο, ἕναν αὐστηρά προστατεύομενο χῶρο, οὔτε λόγος, μέρες τοῦ Πάσχα το 70% παίρνει γενικῶς ἄδεια, οἱ φράσεις ἔλα μετά το Πάσχα ἤ μετά τα Χριστούγεννα ἤ το Σεπτέμβριο ἔχουν ταυτιστεῖ με την σκληράν ἐργασίαν και την ταχυεξυπηρέτησιν τῶν κρατικῶν ὑπαλλήλων προς τους ἀγρίως φορολογούμενους ἕλληνες .

Πάνε τα χρόνια τα παλιά πού στον ἐργασιακό χῶρο τοῦ δημοσίου το ἐργάζεσθαι διεκρίνετο διά την προοδευτικότητα , το ἄσυλον και το πολύχρωμον τῆς γενικῆς κουλτούρας.

Ἐσχάτως παρατηροῦνται φαινόμενα ὑπογεννετισμοῦ και προτείνονται λύσεις τοῦ τύπου να φέρουμε κι ἄλλα προσφυγόπουλα, να ἐπιδοτοῦμεν , δια μέσου τῆς φορολογικῆς νομοθεσίας, τά παιδιά που γεννιοῦνται ἤ να αὐξήσουμε τις ἄδειες προ-, μετα-και ὑστερογεννητικές .

Τα ἀνωτέρω μέτρα δεν ἀπέδωσαν οὔτε πρόκειται να ἀποδώσουν για να πιάσουμε τον ἀπαιτούμενο συντελεστή γονιμότητος .Τί πρέπει να γίνει ; πρέπει να ἐπανέλθουμε στις προηγούμενες δοκιμασμένες μεθόδους πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἑλλήνων ἤτοι :

1ον .αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων ἰσομερῶς ἀνδρῶν τε και γυναικῶν .

2ον .χαλαρόν ὡράριον ἐργασίας προσηρμοσμένον και νομικῶς κατοχυρωμένον σύμφωνα με τα Σουηδικά πρότυπα ἐργασίας και τα Μεσογειακά τοιαῦτα .

3ον .το Σουηδικό μοντέλο περιλαμβάνει διάλειμμα ἐκ τῆς ἐργασίας 11-12 δια σεξουαλικάς ἐπαφάς και το Μεσογειακόν 1-2 διάλειμμα για τσίπρα, οὖζα, μεζέδες ἐκλεκτούς μετά ἤ ἄνευ ζεϊμπεκιές .

Τά ἀνωτέρω μέτρα τα ὁποῖα εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ἐδοκιμάσθησαν ἀτύπως κατά τάς παρελθούσας δεκαετίας ἔσχον λαμπρά ἀποτελέσματα .Τί ἐμποδίζει την βουλήν τῶν ἑλλήνων να τα ψηφίσει προκειμένου να ἀντιμετωπισθεῖ ἀποτελεσματικῶς μια κοινωνική νόσος ἀπειλητική δια την ὕπαρξιν τῆς Ἑλλάδος ;

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος. Τρίκαλα 10.4.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΜΑΡΟΥΛΙΑ

ΜΑΡΟΥΛΙΑ

Τά γνωστά σε ὅλους ζαρζαβατικά , θρίδαξ ὁ ἥμερος .

Τά τελευταῖα χρόνια δεν ἔτρωγα μαρούλια λόγω κάποιων προβλημάτων, μοῦ κάθονταν στο στομάχι , ἦταν ἀχώνευτα λές και ἔτρωγα πλατανόφυλλα .

Τι θές να φάμε σήμερα ;πατάτες βραστές μέ μπόλικο λεμόνι ἀπό το περιβόλι τῶν φίλων μας στο Βόλο, λάδι ντόπιο τρικαλινό ἀφοῦ ὁ νομός μας εἶναι πλέον ἐλαιοπαραγωγικός , ρίγανη ἀπ’την Παλιόλακα , δεν θα ἀργήσω σε 25 λεπτά ἔτοιμα , τρῶμε ἀρχίζοντας με τις πατάτες, δίπλα ὑπῆρχεν μια γαβάθα γεμάτη πρασινάδα , δεν κατάλαβα τι ἦταν ἀλλά ἄρχισα να τρώγω μετ’εὐχαριστήσεως και λαιμαργίας, ὅταν τελείωσε ἡ γαβάθα ἐρωτῶ τι ἦταν και μοῦ ἀπαντοῦν μαρούλια ,ποῦ τα βρῆκες ;μου τἄδωσε μια γιαγιά παλιά σου πελάτισσα ,κάνε σαλάτα ἀπό αὐτά τοῦ γιατροῦ εἶναι δικός μας σπόρος παλιακός τά ἄλλα πού τον βλάφτουν δεν τα τρῶνε οὔτε τα γομάρια , πές του ὅτι το γομάρι τῆς θειᾶς του στο συνοικισμό δεν ψώφησε ἀπο γεράματα ἀλλά εἶχε φάει τέτοια μαρούλια ἀπ’αὐτά πού διαβάζει, προφανῶς ἐννοοῦσε τα ὑβρίδια , τα μεταλλαγμένα και τα πάσης φύσεως διεστραμμένα προϊόντα πού παρασκευάζουν οἱ ἀνώμαλοι νόες τῶν πανίσχυρων πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν .

Ὑπάρχει λοιπόν ἐλπίς, ὑπάρχουν σπόροι παλιοί ἀπό πολλά προϊόντα, μποροῦμε να ἀντισταθοῦμε και να ἀντιδράσουμε ἀποτελεσματικά στην καταστροφική ἐπέλαση τῶν πανίσχυρων διατροφικῶν-διαστροφικῶν ἑταιρειῶν οἱ ὁποίες ἐξαγοράζουν παντοιοτρόπως και ποικιλοτρόπως το ἀναδίδον ὀσμήν σεσηπότων μήλων σαθρόν πολιτικάντικον σύστημα και με την μη ἐλεγχόμενη συμπεριφορά του γεμίσαμε τα νοσοκομεῖα καρκίνους και ἄγνωστες ἀρρώστειες , σε δύο με τρεῖς γενιές θα τα καταφέρουμε .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος.Τρίκαλα 28.3.2017 μ.Χ.

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε