Ἀρχεῖα κατηγορίας: Uncategorized

ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Καθ’ἅπερ ἐνημερωνόμεθα ἐκ τοῦ κβαντικοῦ σταθμοῦ εἰδήσεων, κλιμάκιον ὑπουργῶν και οἰκονομικῶν παραγόντων μεταβαίνει εἰς Πάτρας ἵνα παραστῆ εἰς την κηδείαν τοῦ ἀνέργου ὁ ὁποῖος ἀπεβίωσεν ἐξ Ὀξέως Ἐμφράγματος τοῦ Μυοκαρδίου μόλις ἔφθασεν εἰς χείρας του τό εἰδοποιητήριον πληστηριασμοῦ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ Τιμολόγιον εἶναι εἰδική ἀπόδειξη ἡ ὁποία ἔχει θεωρηθεῖ ἀπό την ΔΟΥ και δίδεται στον ἀγοραστή τοῦ ἐμπορεύματος . Ἐσχάτως και με συνεχῶς αὐξανόμενη συχνότητα μία πασίγνωστη ὁμάδα ἀτόμων γνωστή με την ἐπωνυμίαν Ρουβίκωνες Α.Ε. παρενέβη και ἔρριξε μπογιά μαύρου … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

CERN

CERN Το τι εἶναι το CERN δεν το γνωρίζω ,διάβασα στον τῦπο ὅτι κάποιος καθηγητής θέλει να φέρει στην Ἑλλάδα τεχνογνωσία και τεχνολογία ἐκ τοῦ CERN για την θεραπεία καρκινικῶν ὄγκων και συνάντησε ἀνυπέρβλητες δυσκολίες γραφειοκρατικές και ἄλλες, προφανῶς ὁ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΜΕΙΔΙΑΜΑ

ΜΕΙΔΙΑΜΑ     Περιῆλθεν εἰς χείρας μας, ἐντελῶς τυχαίως, με το ἀπορρέον  δικαίωμα τοῦ γιγνώσκειν την πορείαν τῶν φόρων ,τῶν ἀγρίως φορολογουμένων ἑλλήνων,  ἡ ἀπόρρητος ἔκθεσις τοῦ διοικητοῦ τοῦ ἀεροδρομίου ἐγγύτατα τοῦ ὁποίου κατέπεσεν πολεμικόν ἀεροπλάνον πρό μηνός περίπου εἰς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     Εὑρίσκομαι και πάλιν εἰς την Καρδίτσαν ὑπό βροχήν ἐαρινήν και προσπαθῶ να ἀποτυπώσω τον ἔφιππον ἀνδριάντα του κοντά στο Παυσίλυπο.Ὁ Ν.Π.ὑπῆρξεν πρωτίστως στρατιωτικός νοῦς , μετριοπαθής πολιτικός και ἐντιμώτατος ἄνθρωπος .Διετέλεσεν πρωθυπουργός το 1950-1952 καί ὑπέγραψεν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ     Νἄχα τη λεβεντιά λιγάκι , τοῦ Γιώργη τοῦ Καραϊσκάκη , τον τύραννο να πολεμοῦσα και το Σουλτάνο να νικοῦσα( Κώστας Χατζής ). Εὑρίσκομαι ὑπό βροχήν κάτωθεν τοῦ ἐφίππου ἀνδριάντος τοῦ Γ.Κ.στην κεντρική πλατεῖα τῆς Καρδίτσαςκαί συνομιλῶ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ   Καταναλωτής ὀνομάζεται κάθε φυσικό ἤ νομικό πρόσωπο ἤ ἕνωση προσώπων που εἶναι τελικός ἀποδέκτης τῶν προϊόντων ἤ ὑπηρεσιῶν πού προσφέρονται στην ἀγορά , ἐπίσης καταναλωτής εἶναι καί κάθε ἀποδέκτης διαφημιστικοῦ μηνύματος . Καθημερινά κάνουμε χρήση προϊόντων τα ὁποῖα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε