Ἀρχεῖα κατηγορίας: Uncategorized

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Διατί διαμαρτύρονται δια τα διαδραματισθέντα εἰς το γήπεδον ; ὁ Ἰβάν ποῖον ἀδίκημα διέπραξεν ; ἀκολούθησε τά ἴχνη τοῦ πρώτου διδάξαντος ἐξ Ἀνατολικῆς Γερμανίας << Ρόκου >>, τοῦ ἐξ Ἀμερικῆς Κοσκωτά και ἄλλων εὐεργετῶν τοῦ ποδοσφαίρου και τῶν πολιτικῶν, … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Η ΠΑΓΙΔΑ

Η ΠΑΓΙΔΑ Παγίδα=συσκευή ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται στη σύλληψη ζώων, πτηνῶν , ἰχθύων και ἐνίοτε ἀνθρώπων . Ὁμηρεία=ἀδιέξοδος κατάστασις. Αἰχμαλωσία =ἡ κατάστασις κατά την ὁποίαν κάποιος στερεῖται τῆς ἐλευθερίας του κυρίως κατά την διάρκειαν πολέμου . Τά ἀνωτέρω ἀναφέρονται ὡς ἔχοντα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σήμερον μετέβην δι’ὤνια , ἀγοραζόμενα τρόφιμα,εἰς πολυκατάστημα , σούπερ –μάρκετ που τα ἔχει ὅλα με την σαφῆ ἐντολήν μεταξύ τῶν ἄλλων να ἀγοράσω και κάπαρη και τουρσί. Ἀφοῦ ἔψαξα να βρῶ ἑλληνική κάπαρη και τουρσί και με βοήθησαν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.ΠΙΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.ΠΙΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Εὐθύς ἀμέσως μετά τα κατολισθητικά φαινόμενα στην Πιαλεία ἀπέχουσα περί τα 15 km ἀπό την Πύλη ὁ Δῆμος Πύλης ἀπέστειλεν, ὡς ὤφειλεν, κλιμάκιον ἐπιστημόνων δι’ἐπιτόπιον ἔρευναν. Μεταξύ τῶν ἄλλων οἱ γεωλόγοι Κολίτσας και … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ἡ ὑπερχείληση τῶν ποταμῶν δεν ὀφείλεται στις πολλές βροχές ἀλλά κυρίως στην καταπάτηση τοῦ ζωτικοῦ χώρου τῶν ποταμῶν ἀπο τον ἄνθρωπο , στένεψαν τα ποτάμια και δεν χωράει το νερό .Ἡ θεραπεία περιλαμβάνει τις κάτωθι ἐνέργειες … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Διά πρώτην φοράν ἐπεσκέφθην το ὑπόγειον τῆς τότε Νομαρχίας Τρικάλων το 1987 καί διαπίστωσα το πανάθλιον τῆς καταστάσεως ἀπο ἄποψιν ρύπων, μικροβιακῶν ἑστιῶν και ἀσταθοῦς στατικότητος κτηρίου . Σήμερα το 2018 διαβάζομεν εἰς τον … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΑΠΑΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΠΑΡΟΛΟΓΙΑ Κόψτε ρε τις παπαρολογίες περί νοβάρτης κ.λ.π. ἐπί μία βδομάδα μας πρήξατε με την ἐπανάληψη πραγμάτων γνωστῶν ἀπό τη δεκαετία τοῦ εξῆντα( αὐτοί οἱ ἐκδρομεῖς τοῦ ἑξῆντα ἔχουν το ποσοστόν εὐθύνης ), ὅπως εἶναι γνωστόν τοῖς πᾶσιν ὅτι οἱ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε