Ἀρχεῖα κατηγορίας: Uncategorized

ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ Ἐρωτηθείς σχετικῶς δια το ἀνωτέρω σύνθημα βουλευτής Τρικάλων ἀπήντησεν οὕτω πως : πρέπει να γίνει συγκεκριμένη ἀνάλυση τῆς συγκεκριμένης κατάστασης . Συγκεκριμένη κατάσταση : πρόκειται διά την ἀγοράν πολεμικῶν ἀεροπλάνων μάρκας F– 16 και F– 35 … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΡΟΥΘΗΝΙΟΝ

ΡΟΥΘΗΝΙΟΝ Στην ἀτμόσφαιρα τῆς Ἑλλάδος ἀλλά και ἄλλων χωρῶν μέχρι τη Φινλανδία ,ἀνιχνεύθηκε το ραδιενεργόν ἰσότοπον Ru– 106, οἱ ἐπιστήμονες τοῦ Δημοκρίτου , αὐτοί πού δεν μποροῦσαν να προσδιορίσουν την προέλευσιν τῆς ραδιενεργείας ἐκ τοῦ Τσερνομπίλ μέχρις ὅτου δωθεῖ ἡ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΔΙΑΤΙ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΣ

ΔΙΑΤΙ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΣ . Διότι διά τον ἁπλούστατον λόγον εἰς την ψηφοφορίαν δεν ἔλαβον μέρος λαϊκοί δηλαδή ἐργαζόμενοι και ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες ἐκ τῶν φόρων τῶν ὁποίων θα ἀμοίβεται ὁ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Η ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ ΚΙ ΕΜΕΙΣ Διατί οἱ ἄνωθεν τοῦ Δομοκοῦ ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες δικαιοῦνται ἑνός δημοψηφίσματος,διά τους κάτωθι λόγους : 1ον .ὑποχρεοῦνται ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐξελίξεως τῆς ἱστορίας να ἀπαλλαγοῦν ἀπό το χρόνιον , διαρκές και συνεχῶς ἐπιδεινούμενον οἰκονομικόν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ Μετά την ἐπίσκεψη τοῦ ἁρμόδιου ὑπουργοῦ κ. Φάμελλου στα Τρίκαλα και την βεβαίαν πλέον ἐκτροπήν τοῦ Ἀχελώου προς τον κάμπον τῶν Θετταλῶν ψηφοφόρων, ἠθέλαμεν ὅπως δοθείσης τῆς ἐπισκέψεως ὁ κ. Φάμελλος ρυθμίσει καί τά ὄμβρια ὕδατα τῆς ὁδοῦ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΑΠΑΓΩΓΗ

ΑΠΑΓΩΓΗ Προσφάτως τα ΜΜΕ ἀσχολοῦνται με την ἀπαγωγήν ἐπιχειρηματίου .Τό ἐπιχειρησιακόν τμῆμα δεν μᾶς ἐνδιαφέρει , τότε διατί ἀσχολούμεθα ; ὡς ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες διερωτώμεθα δια τα κάτωθι : 1ον .θεωροῦμεν ὅτι ἕξη μῆνες ( πέντε μῆνες ἕξη ἀδράχτια ) … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Πρίν λίγες μέρες πῆγα να ἀποχαιρετήσω δύο νέα παιδιά περί τα 25 χρόνων με πτυχία τα ὁποῖα ἔκαναν πολιτικό γάμο και ἑτοιμάζονταν να φύγουν για τίς κρεαταγορές τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης .Τούς ρώτησα γιατί φεύγουν και πῆρα την κατάλληλη ἀπάντηση … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε