Ἀρχεῖα συγγραφέως: koutsvag

ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΩΡ Β΄

ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΩΡ Β΄ Ο ΜΕΓΑΣ 634-562 Π.Χ. Ὑπῆρξεν βασιλεύς τῆς Βαβυλῶνος , συνέχισε την πολιτικήν τοῦ πατρός του και εἶχε ἱκανότητες στρατιωτικές και διπλωματικές , ὑπέταξεν την Φοινίκην καί το βασίλειον τοῦ Ἰούδα, πολιόρκησε δύο φορές την Ἱερουσαλήμ το 597π.χ. και … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ Στελέχη τοῦ face book δηλώνουν ὅτι τα social media :διαβρώνουν τα βασικά θεμέλια τοῦ τρόπου συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων καί ὅτι αἰσθάνονται ἐνοχήν δια την δημιουργίαν ἐργαλείων που διαλύουν τον κοινωνικον ἱστόν , το ἄτομον ἀναισθητοποιεῖται … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΩΣΜΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΩΣΜΩΣΗ ὤσμωση=ἀλληλεπίδραση Κατά τις προσεχεῖς μέρες ἀφίχθη στην Ἑλλάδα ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ἐρντογάν και ἄρχισαν ἀμέσως οἱ συνομιλίες με τον πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος με θέμα << ἡ Ἑλληνοτουρκική ὤσμωση >> . Ἐν συντομίᾳ κατεγράφησαν τα κάτωθι : 1ον … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΣΤΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΣΤΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ   Ἡ συνεννόηση με το γραφεῖο τῶν Ἀθηνῶν ἦτο σαφής , θα εἶστε στη στάση κολυμβητήριο στις 5 μ.μ. περνάει το λεωφορεῖο για Εὐρώπη να δώσετε το δέμα . Ἡ στάση ἔγραφεν:ΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΤΑ ,ΠΡΕΒΕΖΑ,ΚΕΡΚΥΡΑ,EUROPEA,ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Φθάνω … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ Διαβάζουμε στον τῦπο ὅτι στο hot spot ( καταυλισμό) τῶν Θερμοπυλῶν ἔγινε συμπλοκή μεταξύ τῶν προσφύγων με στειλιάρια , σπασμένα τζάμια καί γενικά ὅποιο ἀντικείμενο μποροῦσε να προξενήσει ζημιά στον ἀντίπαλο . Ἡ Ἑλλάδα δεν εἶναι ἄπειρος ἀπο … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΑΤΙΜΩΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΤΙΜΩΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Μετά ἀπό κάθε καταστροφή σεισμοί, φωτιές, πλημμύρες κ.λ.π. ἐξαγγέλονται , διαγγέλονται και παραγγέλλονται ὑπο τῶν κυβερνήσεων ἔργα πνοῆς, ἀντικαταστάσεως τῶν καταστραφέντων, πλήν βεβαίως ἀναστάσεως τῶν φονευθέντων και ἔργα ἀσφαλοῦς διαβιώσεως τῶν ἑπόμενων γενεῶν .Ἐπιπαραδείγματι ἐνθυμοῦμαι ὅτι το 1978 … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ ὁ γάμος ἀνά τους αἰῶνες ἀποδείχτηκε μια καταστροφική σχέση ἀνάμεσα στη νόμιμη σύζευξη ἄνδρα –γυναίκας,θρησκευτικός ἤ πολιτικός και τελευταίως και άνάμεσα σε ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου. Δεν ἐπιλύει προβλήματα ἀντιθέτως δημιουργεῖ τεράστια προβλήματα ὀξέα και χρόνια τά ὁποῖα καθιστοῦν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε