ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Κάθομαι μπροστά στην τηλεόραση χωρίς να βλέπω , ξαφνικά ἐμφανίζεται ἕνας ἐκπρόσωπος τύπου με στολή παραλλαγῆς και ἐνημερώνει τους ἀγρίως φορολογούμενους ἕλληνες ὅτι ἔπεσεν μια πτητική μηχανή λόγω χαμηλῆς νέφωσης , χαμηλῆς πτήσης και καλωδίων ΔΕΗ και ἐν συνεχεία φεύγει.στις περιπτώσεις αὐτές συνδέεσαι με κβαντικόν ὑπολογιστήν και κβαντική τηλεόραση δια να ἔχεις ἄποψιν ἀπο ἄλλην ὀπτικήν γωνίαν.Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς διαφορετικῆς ὀπτικῆς γωνίας περιέγραψεν περίπου ὡς ἑξῆς τα πράγματα :

1ον .το πτητικόν μηχάνημα ἦτο ἀπό την ἐποχήν τοῦ Ἀμερικανο-Βιετναμικοῦ πολέμου, γνωστοῦ και ὡς πειραματικοῦ πολέμου δια την πρόοδον τῆς πολεμικῆς τεχνολογίας ἀλλά και τῶν ἰατρικῶν ἐπιστημῶν ἐπιπαραδείγματι Ἐγκαυματολογία ,Πολυτραυματολογία κ.λ.π. οἱ ἐπιβαίνοντες δεν εἶχον γεννηθεῖ ὅτε διεξήγετο ὁ πόλεμος και το πολεμικόν μηχάνημα ἐλάμβανεν μέρος εἰς πτήσεις ἀπεριορίστου διαρκείας .Ἐν προκειμένω μᾶς ἐνδιαφέρει πρωτίστως ἡ ἡλικία τοῦ μετάλλου ἡ ὁποία δεν εἶναι βεβαίως 70 ἐτῶν ἀλλά σύμφωνα και με τους ὑπολογισμούς τῶν μεταλλειολόγων και ἀρχαιολόγων τῆς ὑπολογιστικῆς μεταλλειολογίας τοποθετεῖται εἰς την ἐποχήν την μετά τον Τρωϊκόν πόλεμον, κατά τον Ὅμηρον ἐχρησιμοποιήθησαν πτητικές μηχανές ἑκατέρωθεν, ἄλλοι δε τοποθετοῦν την ἡλικίαν τοῦ μετάλλου εἰς την ἐποχήν τοῦ Ἀρχιμήδη κοντολογίς και με ἁπλά λόγια ἄλλη ἡ ἐπιτάχυνση τῆς διαδικασίας γήρατος καί ἡ αὔξηση τοῦ συντελεστοῦ καταστροφικῆς διαδικασίας ἑνός μετάλλου στατικοῦ στο γκαράζ τοῦ αὐτοκινήτου , ἄλλη στο αὐτοκίνητο κι ἄλλη στο μηχάνημα πτήσεως που γύρισεν τήν περιφέρειαν τῆς γῆς πολλάς φοράς .

2ον .το πτητικόν μηχάνημα δεν εἶχεν συσκευήν ραδιοφωνικῆς ἐπισημάνσεως και ἐμβελείας ἡ ὁποία ἐντοπίζει και προσδιορίζει την ἀπόστασιν και θέσιν κινουμένων ἤ ἀκινήτων ἀντικειμένων .Ἱστορικῶς εἶναι γνωστόν ὅτι κατά την διάρκειαν τοῦ Β΄Παγκοσμίου πολέμου το ἑλληνικόν δαιμόνιον συνέβαλεν εἰς την ἀνακάλυψιν τῆς ἐν λόγω συσκευῆς , ἐπίσης τέτοιες συσκευές τοποθετοῦνται ἀπο χρόνια και στα αὐτοκίνητα ,το γεγονός ὅτι δεν τοποθετοῦνται σε ἱπτάμενες πολεμικές μηχανές ὀφείλεται εἰς τον φόρτον ἐργασίας τῶν ἑκάστοτε συναρμοδίων ὑπουργῶν ἀλλά και εἰς την ἀδιαφορίαν τῆς βουλῆς τῶν ἑλλήνων να προβεῖ σε νομικές μεταρρυθμίσεις ὡς προς την σύγχρονον λειτουργίαν τοῦ στρατεύματος ἡ ὁποία μεταξύ τῶν ἄλλωνδίδει το δικαίωμα εἰς τον κυβερνήτην να καθορίζει πορείαν και ἄρνησιν κατά την κρίσιν του .

3ον .ἐν συνεχεία ὁ ἐκπρόσωπος διευκρίνησεν προς πάσαν κατεύθυνσιν ὅτι ἡ θέσις ἑνός ἑκάστου ἐντός τῆς πτητικῆς μηχανῆς καθορίζεται αὐστηρώτατα και ἀπαγορεύεται κάθε ἀλλαγή θέσεως.

Ὁ ἐκπρόσωπος συνέχισεν με τεχνικούς ὅρους που δεν καταλάβαινα , κάπου ἐπέρριψεν εὐθῦνες και στη ΔΕΗ διότι δεν βάζει τα καλώδια ὑπογείως καθ’ὅλην την ἐπικράτειαν παρότι ὑπάρχει πρόγραμμα ἀπο τεσσαρακονταετίας , προφανῶς κατ’αὐτούς ἦτο προτιμώτερον τα χρήματα να δίδωνται σε μισθούς , ἐπιδόματα και ἐφάπαξ στους συνδικαληστές και τους σκληρά ἐργαζόμενους ὀλιγάριθμους ὑπαλλήλους παρά ἡ ὑπογείωσις τῶν καλωδίων .

Περί το τέλος ὁ ἐκπρόσωπος ἀνεκοίνωσεν τα ὀνόματα , ἀνατρίχιασα, ἕνας ἐξ αὐτῶν ἦτο ἐγγονός τοῦ ξακουστοῦ Ταχυδρόμου τῆς δεκαετίας τοῦ πενῆντα Δήμου Γούλα ἀπό το Ἀνθηρό Ἀργιθέας , τα παιδιά του εἴμασταν συμμαθητές , εἴχαμαν οἰκογενειακές σχέσεις , εἶπα συλλυπητήρια μέσα μου στους γονεῖς και συγγενεῖς τοῦ ἡρωϊκοῦ κυβερνήτη και σταμάτησα την γραφήν , τι να γράψεις , τι να πεῖς .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 23.4.2017 μ.Χ.

Advertisements
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Uncategorized. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...