Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Δεκεμβρίου 2016

ΞΩΤΙΚΑ

ΞΩΤΙΚΑ   Το τηλεφώνημα ἦταν σαφές, θἄρθουμε δύο οἰκογένειες με 5 παιδιά πού θέλουν να πάνε να δοῦν το Μύλο τῶν Ξωτικῶν, καλῶς νἄρθετε ,ποῦ εἶναι το πρόβλημά σας; να ξέρεις θέλουμε να πᾶς να δεῖς τα σχετικά ,με τα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Εὑρισκόμενος εἰς το ἐξωτερικόν δια ὑψίστης σημασίας συνομιλίας τοῦ τύπου ἄκου , ὑπέγραψε , σκάσε μη μιλᾶς , μετά τῶν δανειστῶν , παρά τον βαρύτατον φόρτον ἐργασίας εὗρεν χρόνον και διάβασεν τήν ὑψίστης σημασίας ἐπιστολήν τοῦ δημάρχου Πύλης … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΜΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ

ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΜΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ ἡ κεντρική διοίκηση τῆς ΔΕΗ ἀπαλλάσει τους συνδικαληστές για καταχρήσεις 32 ἑκατομμυρίων εὐρώ τα τελευταῖα 15 χρόνια . Ἡ σημερινή διοίκησις τῆς ΔΕΗ ἀπαλλάσει τους συνδικαληστές οἱ ὁποῖοι ἐνέχονται για ἀπάτες 32 ἑκατομμυρίων εὐρώ τα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΧΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Με τσιμεντόλιθα ,τοῦβλα και τσίγγια διαμαρτυρόμενοι για δίκαια αἱτήματα . Ὀρθῶς πράττουν, διαχρονικῶς ὑπῆρξεν ἕνα ἄχρηστον ὑπουργεῖον το ὁποῖον ἐπί δεκαετίες ἐλειτούργησεν σαν ἐλεεινόν κομματικόν ὄργανον τοῦ ἑκάστοτε κυβερνῶντος κόμματος και συνάματις παθητικόν ὄργανον … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ Ὁ Δεκέμβριος ἔχει συνδεθεῖ με τραγικά ἱστορικά γεγονότα τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς ἱστορίας ὅμως πιο γνωστός εἶναι ὁ Ἰούλιος με τα Ἰουλιανά, ἀποστασία , Κυπριακά, λές και για τα στραβά κιανάποδα αὐτοῦ τοῦ τόπου φταῖνε οἱ μῆνες κι ὄχι οἱ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Οὗτος δεν ἀντιμετωπίζεται εὔκολα με λόγια παχειά ,βουλευτοειδῆ καί συνδικαλιστικῶς βλαμμένα ,ἀπαιτεῖ μελέτην , σχεδιασμόν,νομικήν προστασίαν και ἄλλα πολλά . Οἱ ἕλληνες ἐργαζόμενοι τά τελευταῖα 100 χρόνια ὑπέστησαν τοιαύτην και τοσαύτην φιλικήν ἐκφόβισιν πού σήμερα 2016 ἐλάχιστα γνωρίζουμε … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Ε.Α.Π.

Ε.Α.Π. ΕΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ἐκ τοῦ τύπου μανθάνομεν ὅτι ὁμάδα ἀνέργων πτυχιούχων ἀποτελουμένη ἀπό : 1ον .ἕναν ἄνεργον μαθηματικόν 2ον .ἕναν ἄνεργον ἠλεκτρολόγον μηχανολόγον 3ον .ἕναν πτυχιοῦχον πληροφορικῆς 4ον .τήν σύζυγον τοῦ ἑνός ἐξ αὐτῶν ἄνεργον πτυχιοῦχον στη διοίκηση ἐπιχειρήσεων … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε