Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Νοεμβρίου 2016

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ Εἰς το ἐρώτημα των συνδικαλιστῶν τι ἀστυνομία θέλουμε;ἀναδιάρθρωση ἤ ἐπανίδρυση ; οἱ ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες ἀπαντοῦμε :ἀπαιτοῦμεν μόνον μεταρρυθμίσεις σε ἕνα τμῆμα ἐργαζομένων ἑλλήνων, γνωστοῦ ὄντος ὅτι δεν μποροῦν να γίνουν ἄμεσα και να ἀποδώσουν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ Πρίν 74 χρόνια την νύχτα τῆς 24.11.1942 ἔλαβεν χώραν ἡ ἀνατίναξη τῆς γέφυρας τοῦ Γοργοποτάμου , συμμετεῖχαν οἱ ἀνταρτικές ὁμάδες τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη ΕΛΑΣ και τοῦ Ναπολέοντα Ζέρβα ΕΔΕΣ καθώς και Ἄγγλοι στρατιωτικοί εἰδικευμένοι στις ἀνατινάξεις . Ὡς μη … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΒΑΙΝΟΜΕΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΑΣ

ΒΑΙΝΟΜΕΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΑΣ     Το ὅτι βαίνομεν ὁλοταχῶς προς ἐκλογάς προκύπτει ἐκ τῶν κατωτέρω διαχρονικῶς ἀλάνθαστων παρατηρήσεων : 1ον .προσφάτως ὁ ἀρχηγός τῆς Ν.Δ. ἐπεσκέφθη την χερσόνησον τοῦ Ἄθω ἤ τρίτο ποδάρι τῆς χαλκιδικῆς ἀνατολικά ἤ Ἁγιονόρος και … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΡΙΑ ΚΡΑΤΗ

ΤΡΙΑ ΚΡΑΤΗ ἐμάλωναν ἀπάνω στο κρεββάτι, ἐπί τῆς φορολογητέας ὕλης την σκεβρωμένη πλάτη .   Ὅπως μεταδίδουν οἱ πολεμικοί ἀνταποκριτές ἐκ τῶν πεδίων τῶν μαχῶν πέριξ και ἐντός τοῦ κράτους τῶν Ἐξαρχείων σφοδραί μάχαι σῶμα με σῶμα, βροχή ἀπό βόμβες … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ἐκ τοῦ τύπου μανθάνομεν ὅτι ὁ ὑπουργός ἄμυνας σκοπεύει να καταργήσει ἤ μειώσει τα κάτωθι ἀπαραίτητα ἐπιδόματα : 1ον .πτητικόν ἐπίδομα. 2ον .ἐπίδομα ἀλλοδαπῆς. 3ον . ἐπίδομα παραμεθορίου. 4ον .ἐπίδομα συνυπηρετήσεως συζύγων . 5ον .ἐπίδομα ἐπιχειρησιακῆς ἑτοιμότητος . … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ Εἰς τον βωμόν τοῦ νομικῶς κατοχυρωμένου βαρβαρικοῦ ἐθίμου τοῦ σφαγιασμοῦ δένδρων κυρίως ἐλάτης, χάριν διακοσμήσεως,κατά τάς ἑορτάς τῶν Χριστουγέννων, το δασαρχεῖον τρικάλων δια μίαν εἰσέτι φοράν ἐχορήγησεν ἄδειαν κοπῆς 6.750 δενδρυλλίων ἐλάτης και ψευδοτσούγκας.Ἡ τοιαύτη συμπεριφορά ἐμπεριέχει στοιχεῖα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΥΠΟΔΟΧΗ

ΥΠΟΔΟΧΗ Ἐντός τῶν προσεχῶν ὡρῶν ἀναμένεται ἡ ἄφιξη τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ στην Ἑλλάδα .Ἡ ὑποδοχή ὑπῆρξεν μεγαλειώδης , ὅπως την περιέγραψαν τα μέσα τῆς μετα –κβαντομηχανικῆς ἐπιστήμης , τα σημερινά μέσα εὑρίσκονται εἰς την παλαιολιθικήν ἐποχήν και προσπαθοῦν ἐδῶ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε