ΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΚΟΚΚΑΛΑ

ΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΚΟΚΚΑΛΑ

Ἀνεβαίνομεν το βουνόν,πεζοί, με τό γαϊδουράκι φορτωμένον ὁ παπ’-Ἀνδρέας, ὁ καλός μας εὐχέτης,κι ὁ μακαρίτης Λαμιαῖος κι ἐγώ, κι ὁ Ἀλέκος το Φωτάκι, ὁ μικρός πρόθυμος φίλος μας .

…ἦτον ὡραῖον καλοκαιράκι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου 19 Ὀκτωμβρίου.

…θρούς φτερῶν ἠκούετο βαθειά εἰς την φυλλάδα, αὔρα ἐστέναζεν δονοῦσα τους κλώνας τῆς πλατάνου και νοτερή ἀνεμώνη ἐφύτρωνεν κάτω εἰς την ρίζαν τοῦ θάμνου .

… θα κάνουμε τά ξεχώματα τοῦ παιδιοῦ εἶπεν ὁ Λαμιαῖος στη φτωχή καλόγρια .

… ἐψάλαμεν τον ἐσπερινόν νύκτα ,ὁ ἱερεύς ἐμνημόνευσεν << ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ >>.

… μήτερ Εὐπραξία πάρε το κεφαλάκι τοῦ παιδιοῦ και τις δύο πλάτες , μες στην ἐκκλησία και σκέπασέ τα, το ἴδιο προσίψι, πού θα στρώσης ἀποκάτω θα διαβαστοῦν το πρωϊ και το σακκί με τα κόκκαλα, αὔριο ,τα ρίχνεις στο Κοιμητῆρι , ἐπάνω ἐκεῖ στ’Ἀλώνι .

… ἠρχίσαμεν τον ὄρθρον εἰς τας τρεῖς μετά τα μεσάνυχτα .

… ἐψάλαμεν τον θεσπέσιον ἐκεῖνον Κανόνα τοῦ Θεοφάνους , το << ἐν οὐρανίοις θαλάμοις >> … και το τρυφερόν μικρόν κρανίον κι αἱ ἀβραί και μικραί ὠμοπλάται εὐλογήθησαν και ἐμνημονεύθησαν καί ἠγιάσθησαν χωρίς να ἔχη ἀνάγκην…τοῦ ὁποίου ἡ ψυχή ἤκουεν το τροπάριον << τοῦ παραδείσου πολίτην και γεωργόν >> .

Την σήμερον 4ην Ὀκτωβρίου 2016 μ.Χ. το ἀεροπλάνον ἀπογειοῦται ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Λάρνακος, εἶναι φορτωμένον με τα κόκκαλα τῶν στρατιωτῶν ἐκείνων οἱ ὁποῖοι

ἐφονεύθησαν την 22αν Ἰουλίου τοῦ 1974 ὅταν το ἀεροσκάφος τους κατερρίφθη ἀπό << φίλια πυρά >> και ἔκτοτε ἐπί τεσσαράκοντα και δύο ἔτη ἔμειναν θαμμένα , μπαζωμένα στο ἀεροδρόμιον τῆς Λευκωσίας .Προσγειοῦται εἰς το ἀεροδρόμιον Τατοϊου,ὄνομα το ὁποῖον παραπέμπει σε βασιλικές παρεμβάσεις, συνήθως καταστροφικοῦ τύπου, ἴσως προτιμώτερον δια την περίστασιν ἦτο το ἀεροδρόμιον Χανίων ἤ Ἐλευσίνος ἀλλά πέφτουν μακριά και οἱ ἐπίσημοι κοπιάζουσιν .

Ἐντός τοῦ ἀεροπλάνου τῆς ἐπιστροφῆς ἐπικρατεῖ ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή,μετ’ὀλίγον ἀκούεται το τραγούδι σαν μοιρολόϊ ἐν ἀρχή θρακιώτικον εἶτα θετταλικόν και κρητικόν συνάμα << σαράντα χρόνια στο στρατό στη Λάρσα κι στου Δομοκό ,κανείς δεν ἦρθεν να με διεῖ παν τα ματάκιαμ’σα βροχή >> .

Ἀκολουθεῖ ἀναταραχή, φωνές, ὕβρεις, κατάρες :

πόρνη ἱστορία,

γράψε τα ψέμματά σου ἀράδα και βλόγα τον φονιά,

βρίζε το θῦμα…

ἀριστερά πορνογραφία ,

δεξιά ἀνωμαλία .

-συνάδελφοι πλησιάζουμε, βλέπω την Κρήτη θα προσγειωθοῦμε στα Χανιά ἀπ’ὅπου μᾶς φόρτωσαν ἆρον , ἆρον. πόσοι ἀπό μᾶς θέλανε να πάνε να σκοτώσουν τον παπά δεν μας ρώτηξαν , οἱ παλιοσειρές την κοπάνισαν ,δεν ἦταν δική μας δουλειά .

-οἱ Κύπριοι γιατί μας ρίξανε ,μας θεωροῦσαν ἐχθρούς,

-τελικά σε ποιόν πόλεμο μας ἔστειλαν Ἑλλάδος-Τουρκίας ἤ Ἑλλάδος –Κύπρου , ἄσε αὐτά τα ψάχνουν οἱ ἱστορικοί τοῦ μέλλοντος .

-ὁ πιλότος δεν εἶχεν ἄλλην ἐπιλογήν , να ἐπιστρέψει , να προσγειωθεῖ σε ἄλλο ἀεροδρόμιο , μας στείλαν δίχως σχέδιο .

-και γιατί μας ἄφησαν 42 χρόνια στα μπάζα, οὔτε ἕνα τρισάγιον ἐπί τοῦ μπαζωμένου ὁμαδικοῦ τάφου .

-σκάστε ρε κρυώνουν τα κόκκαλά μου ,θέλω να διῶ το χωριό μου , τη μάννα μου , θέλω να διῶ τη Φανούλα ἴσως με καρτεράει ἀκόμα .

-φτάνουμε , βλέπω ἐπισήμους, παντοῦ ἐπίσημοι,γιομᾶτος ὁ τόπος , ὅταν φύγαμε δεν ἦταν κανένας .

-κουράστηκα ,θέλω να πάω κοντά στους δικούς μου, νἄρχωνται τα πουλιά την Ἄνοιξη να φτιάχνουν τις φωλιές τους στα κυπαρίσσια,το καλοκαίρι ν’ἀκούω το θρόϊσμα, τ’ἀνέμισμα ἀπ’τα γιουμάτα παπαροῦνες στάρια τοῦ κάμπου και το χειμῶνα νἄχω θερμασιά τόν ἥλιο σα γέρνει πίσωθε ἀπ’τον Κόζιακα .

Ἐνῶ διεδραματίζοντο τα ἀνωτέρω ἀσήμαντα, εἰς την βουλήν τῶν ἑλλήνων κατετίθετο προς ψήφησιν ἐμβόλιμον νομοσχέδιον, ἐμβόλιμον μεταξύ τῶν δαιδάλων τοῦ νομοσχεδίου περί ἐφαρμογῆς τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητος εἰς τα οἰκονομικῶς δρώμενα,το ὁποῖον περιγράφει την ἀνασύστασιν τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων ἐκ βάθρων με σαφήνειαν και ἐξοργιστικήν ἁπλότητα ἤτοι:

1ον . κατάταξις σε ἀνώτερους ,μέσους και κατώτερους.

2ον .εἰς τους κατώτερους περιλαμβάνονται και οἱ στρατιῶτες.

3ον .εἰς τας ἀποφάσειςμείζονος σημασίας και ηὐξημένης ἐπικινδυνότητος ἡ γνώμη και ἡ κατά πλειοψηφείαν συμφωνία ἀπόψεων ὅλων λαμβάνεται ὑπ’ὄψιν .

Ταῦτα ἐθεωρήθησαν ἀπαραίτητα διότι μικρόν ποσοστόν των ἀγρίως φορολογουμένων ἑλλήνων ἐκτιμᾶ ὅτι το 72,3% τοῦ πολιτικοῦ , στρατιωτικοῦ και θρησκευτικοῦ κατεστημένου διαχρονικῶς εἶναι για τα μπάζα .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 4.10.2016 μ.Χ.

Advertisements
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Uncategorized. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Μία ἀπάντηση στὸ ΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΚΟΚΚΑΛΑ

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...