Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ὀκτωβρίου 2016

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΚΟΥΦΗ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΚΟΥΦΗ Ὁ εἰδικός ἀπεσταλμένος τῶν ΗΠΑ στα Τίρανα Chris Hill–o ἐδήλωσεν ὅτι τα Βαλκάνια εἶναι << unfinished project >>, δεν τελειώσαμε ἀκόμα δηλαδή με τα Βαλκάνια , οἱ ἱστορικοί πειραματισμοί συνεχίζονται , διαίρει και βασίλευε, πρόσφατον παράδειγμα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΚΗΔΕΙΑ

ΚΗΔΕΙΑ   Ἐκ τοῦ τύπου μανθάνομεν και ἐκ τοῦ face book τῆς Ἐκκλησίας τῶν γνησίων ὀρθοδόξων χριστιανῶν ( προφανῶς κατ’αὐτούς ὑπάρχουν και μη γνήσιοι χριστιανοί ) βλέπομεν φωτογραφίες μιας περιέργου κηδείας κατά την ὁποίαν τον θανόντα ἐπίσκοπον Φθιώτιδος κατά την … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΜΟΛΥΝΣΗ

ΜΟΛΥΝΣΗ Μόλυνση γενικῶς εἶναι ἡ μετάδοση νοσογόνων παραγόντων μέσω τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρα, τοῦ νεροῦ , τῶν τροφίμων κ.λ.π. Σήμερον θα ἀσχοληθῶμεν με την μόλυνσιν τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος . Ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀήρ τά τελευταῖα χρόνια ἐπιβαρύνεται ἐπί πλέον τῶν ἤδη ὑπαρχουσῶν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πληροφορούμεθα εκ τοῦ τύπου ὅτι ὁ πρόεδρος τῆς ΔΕΗ και η σύζυγός του ἐπίσης στέλεχος της ΔΕΗ δια την παροχήν υπηρεσιῶν φύλαξης τῆς οἰκίας των στοιχίζουν ἐτησίως εἰς τους ἀγρίως φορολογούμενους ἕλληνες 56.943,48 ευρώ πλέον ΦΠΑ.Ἡ σύμβασις ἔγινε με … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΣΕΙΣΜΟΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ Σεισμός=ἀπότομη δόνηση μικρῶν ἤ μεγάλων ἐκτάσεων του στερεοῦ φλοιοῦ τῆς γῆς . Σεισμόν καλοῦμεν και σεισμόν ὀνομάζομεν τας σεισμικάς δονήσεις που αἰσθανόμεθα ὅταν γίνεται σεισμός .Τόν ὁρισμόν αὐτόν ἀκούσαμε σαν μαθητές ἀπο τον ἀείμνηστον Γυμνασιάρχην Παπαθανασίου στα 1967 ὅταν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΚΟΚΚΑΛΑ

ΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΚΟΚΚΑΛΑ Ἀνεβαίνομεν το βουνόν,πεζοί, με τό γαϊδουράκι φορτωμένον ὁ παπ’-Ἀνδρέας, ὁ καλός μας εὐχέτης,κι ὁ μακαρίτης Λαμιαῖος κι ἐγώ, κι ὁ Ἀλέκος το Φωτάκι, ὁ μικρός πρόθυμος φίλος μας . …ἦτον ὡραῖον καλοκαιράκι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου 19 Ὀκτωμβρίου. …θρούς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ἐπιμηκύνω=αὐξάνω κατά μῆκος. Το ἀνωτέρω ρῆμα χρησιμοποιεῖται εὑρέως με ἀμφίβολα ἀποτελέσματα διό και θεωρεῖται χαμηλῆς ἀξιοπιστίας . Α΄.Ἐπιμήκυνση πέους ,ἀναλαμβάνουν εἰδικοί χειροῦργοι ὡς και μικροπωλητές ἀλοιφῶν και χαπιῶν, ἡ βλακεία πληρώνεται . Β΄.Ἐπιμήκυνση τοῦ χρόνου ,ἄν και ὁ χρόνος … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε