Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Σεπτεμβρίου 2016

Σ.Π.Η.Δ.

Σ.Π.Η.Δ.   Παρευρέθημεν εἰς τήν συζήτησιν πρό ἡμερησίας διατάξεως με θέμα :γεωργική παραγωγή-ἐργασία-παιδεία . Το θέμα κατέβασαν για συζήτηση ἀπο κοινοῦ τά ὑπουργεῖα γεωργίας, ἐργασίας και παιδείας . Πρῶτος μίλησεν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Υ.Γ. ( ὁ κανονικός ἀπουσίαζεν εἰς το … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΧΑΛΕΠΙ

ΧΑΛΕΠΙ Χαλέπι εἶναι ἡ μεγαλύτερη πόλη τῆς Συρίας και ἡ πιο πολύπαθη τοῦ Συριακοῦ πολέμου .Εἶναι ἡ ἀρχαία Βέροια τῶν Σελευκιδῶν ,δημιουργήθηκε τότε με ἐποίκους ἀπό τη Βέροια τῆς Μακεδονίας, τώρα ἔρχονται ἀπό το Χαλέπι καταδιωκόμενοι, θύματα τοῦ Συριακοῦ πολέμου … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Εἶναι χώρα τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς με πληθυσμό 30 ἑκατομμυρίων κατοίκων ,κατέχει το 18% των παγκοσμίων ἀποθεμάτων πετρελαίου . Διατί ἀσχολοῦμαι με τη Βενεζουέλα;διότι σήμερα ἔβαλα βενζίνη με τιμή 1,410 εὐρώ ἐνῶ στη χώρα αὐτή ἔχει τιμήν βενζίνης 0,08 λεπτά … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΑΔΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ἄδεια=παροχή δικαιώματος ἀπό ἁρμόδια ἀρχή ,για ἐνέργεια ἤ παράλειψη,συγκατάθεση συναίνεση ,το δικαίωμα και ὁ χρόνος ἀποχῆς ἐκ τῆς ἐργασίας , ποιητική ἄδεια = ἡ λεκτική ἤ συντακτική ἀνωμαλία που ἐπιτρέπεται σε ποιητή . Τελευταίως ὑφιστάμεθα το μαρτύριον τῆς << … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΤΩΣΙΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΑΠΑΤΣΙ

ΠΤΩΣΙΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΑΠΑΤΣΙ Ἀπάτσι=ὄνομα ἐξολοθρευθείσης φυλῆς κατοίκων τῆς Βορείου Ἀμερικῆς προς τιμήν τῆς ὁποίας ἐδόθη και το ὄνομα ὑπό τῶν ἐξολοθρευτῶν . Ἐκ τοῦ τύπου μανθάνομεν ὅτι το ἐλικόπτερον ἔπεσεν κατά την διάρκειαν στρατιωτικῆς ἀσκήσεως . Ὡς ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΒΡΑΔΥΝΟΙΑ

ΒΡΑΔΥΝΟΙΑ Βραδύνοια=βραδύτητα στην ἀντίληψη, ἀμβλύνοια, δύσνοια . Εἶναι γεγονός ἐπιστημονικῶς ἀναμφισφήτητον ὅτι ἕνα πλῆθος νοσημάτων, χάρις και στις μεθοδευμένες προσπάθειες τῶν πανίσχυρων πολυεθνικῶν φαρμακευτικῶν ἐταιρειῶν ὡς και τῇ βοηθείᾳ τῆς ἀντιεπιστημονικῆς συμμαχίας,περιέπεσαν εἰς χρονιότητα, μηδέ ὡρισμένων μορφῶν καρκίνου ἐξαιρουμένων,αὐτό εἰς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Σ.Α.Π.Ε.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σε περίπτερο τῆς ΔΕΘ ὑπάρχει ἕνα μηχάνημα που θα μποροῦσε να βάλει τέλος στη γραφειοκρατία και να γλυτώσει τους πολίτες ἀπό ὧρες ἀναμονῆς σε οὐρές δημοσίων ὑπηρεσιῶν . Στο μηχάνημα, σαν τά … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε