ΤΣΙΡΛΑ

ΤΣΙΡΛΑ

Το κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἀναφέρεται εἰς το σύνδρομον τῆς τσίρλας ( διάρροια, ἔμετοι, πυρετός ) το ὁποῖον ἀνελλειπῶς πλήττει τά ὀρεινά χωριά τοῦ δήμου Πύλης κατά τα τελευταῖα σαράντα χρόνια.Ἐπειδή διεξοδικῶς και ἐπανειλλημένως ἠσχολήθημεν κατά το παρελθόν, νῦν ἐπανερχόμεθα εἰς την σημασίαν τῶν ρημάτων σέβομαι και τιμωρῶ διά να ὑπενθυμίσωμεν προς πάσαν κατεύθυνσιν τάς ποινικάς εὐθύνας τοῦ δημάρχου Πύλης και τοῦ ἐκτελοῦντος χρέη δημοτικοῦ ὑπουργοῦ ὑγείας .Οἱ ἀνωτέρω ὑποχρεοῦνται να δώσουν εἰς την δημοσιότητα τά ἀποτελέσματα τῶν ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων πού ἐπραγματοποίησαν ἀνά ἐβδομάδα τους μῆνας Ἰούλιον και Αὔγουστον και ἀνά μῆνα τους ὑπολοίπους μῆνας τοῦ ἔτους εἰς ὅλες τις πηγές τῶν χωρίων και τῶν συνοικισμῶν αὐτῶν καθώς και τα τιμολόγια ἀγορᾶς χλωρίου δια την συχνήν χλωρίωσιν τῶν ὑδραγωγείων.Καθίσταται γνωστόν εἰς τους ἀνωτέρω δύο βασικούς ὑπευθύνους ὅτι δεν ἐπιθυμοῦμεν την δικαστικήν δίωξιν, πότε δικάστηκε δήμαρχος,οὔτε την καταψήφισίν τους εἰς τάς ἐκλογάς, τι μᾶς νοιάζει , ἀλλά την εἰσαγωγήν αὐτῶν εἰς σχολές μορφώσεως στοιχειωδῶν γνώσεων γενικῆς ὑγιεινῆς ὁμοῦ μετ’ἄλλων δημαρχαίων τῆς ἑλλάδος .

Τέλος διερωτώμεθα ποῖος βλάξ ἀντικατέστησεν τον νομίατρον, ὁ ὁποῖος τουλάχιστον εἶχεν πτυχίον ἰατρικῆς, με κομψευόμενες διοικητικάς ὑπαλλήλους εὑρείας γνώσεως τοῦ θέματος .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος. Τρίκαλα 23.8.2016 μ.Χ.

Advertisements
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Uncategorized. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...