Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Αὐγούστου 2016

ΤΟΞΙΚΑ ΚΩΛΟΜΕΡΙΔΙΑ

ΤΟΞΙΚΑ ΚΩΛΟΜΕΡΙΔΙΑ Ἀνάλυση φορικῶν καταβολῶν . 1ον . κρατήσεις ἀπό σύνταξη κάθε μῆνα 366,37 ευρώ 2ον . σύνολον κρατήσεων για 12 μῆνες 366,37χ12=4.396,44 ευρώ. 3ον .προσθέτουμε 461,06 ευρω ΕΝΦΙΑ=4.857,5 ευρω. 4ον . δεδομένου ὅτι ἡ ἐπι χείρας σύνταξις ἀνέρχεται εἰς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Ἀξιότιμε κ. Λουμάκη

Ἀξιότιμε κ. Λουμάκη ἡ ἀπόφασή σας να μεταναστεύσεται εἰς την Ἰρλανδίαν δι’ἐργασίαν Ἰατρικῶν Ἐπιστημῶν ἀποτελεῖ πρᾶξιν γενναίαν . Ἀναζητᾶς κι ἐσύ, ἐκ τῶν ὑστέρων, διατί δεν διέθετον και δεν διαθέτουν οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις ἀρετήν και τόλμην, διότι ἁπλούστατα κολυμβοῦν εἰς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΒΙΔΟΝ ΚΟΣΜΑΝ

ΒΙΔΟΝ ΚΟΣΜΑΝ Ἀξιότιμε κ .Βίδο, διάβασα το κείμενόν σας στο ΒΗΜΑgazino της 28.8.2016 και διαπίστωσα ὅτι κι ἄλλοι συνάνθρωποί μας ὑποφέρουν ἀπό την ἀντιεπαγγελματικήν συμπεριφοράν τῶν couries ἤ ἑταιρειῶν ταχυμεταφορῶν εἰς τάς ὁποίας ἡ πολιτεία ἐχορήγησεν ἄδειαν παροχῆς ὑπηρεσιῶν κι … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ Ἡ Εὐρώπη για να προχωρήσει χρειάζεται ἐπειγόντως ἕνα ὅραμα,ὁ πρωθυπουργός στη σύνοδο τῶν Παρισίων . ὅραμα=ὅ,τι βλέπει κανείς ὅταν βρίσκεται σε ἔκσταση, ὄνειρο,ὁ νηστικός κομμάτια ὀνειρεύεται . Δεν με ἐνδιαφέρει τι ὄνειρα βλέπουν στο Παρίσι , ἐμεῖς ἐδῶ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΣΧΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ Ἐπί τῶν   ἀποτελεσμάτων τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων παρατηροῦμεν ὅτι στο τμῆμα πολιτικῶν μηχανικῶν Τ.Ε. στα Τρίκαλα ὑπάρχει μεγάλη πτώση της βάσης εἰσαγωγῆς κατά 3.525 μόρια .Αὐτό στην πράξη μεταφράζεται ὅτι ὑπάρχει κορεσμός στην ἐν λόγω σχολή και το ἐπόμενο … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΣΙΡΛΑ

ΤΣΙΡΛΑ Το κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἀναφέρεται εἰς το σύνδρομον τῆς τσίρλας ( διάρροια, ἔμετοι, πυρετός ) το ὁποῖον ἀνελλειπῶς πλήττει τά ὀρεινά χωριά τοῦ δήμου Πύλης κατά τα τελευταῖα σαράντα χρόνια.Ἐπειδή διεξοδικῶς και ἐπανειλλημένως ἠσχολήθημεν κατά το παρελθόν, νῦν ἐπανερχόμεθα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΙΩΝ Θαλασσόλυκος ὀγδοήκοντα ἐτῶν και βιορρυθμικῆς ἡλικίας 97 ἐτῶν , λαμβανομένου ὑπ’ὄψιν ὅτι πάσχει, φέρων την μισήν Παθολογίαν ,την μισήν Καρδιολογίαν ὡς και ἄλλες εἰδικότητες,εὑρισκόμενος ἐν τῷ πηδαλίῳ πλοιαρίου ἐφόνευσεν τέσσερες συνανθρώπους μας και ἐτραυμάτισεν ἄλλους 15 . … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε