Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ἀπριλίου 2016

ΟΞΥΓΟΝΟΝ

ΟΞΥΓΟΝΟΝ Το Ὀξυγόνον εἶναι χημικόν στοιχεῖον με σύμβολον Ο και ἀτομικόν ἀριθμόν 8 , εὑρίσκεται ἐν ἀφθονίᾳ στο σύμπαν , τα 2/3 τῆς συνολικῆς ἀνθρωπομάζας ἀποτελοῦνται ἀπό ὀξυγόνον, παράγεται στη φωτοσύνθεση και ἐν ὀλίγοις ἀπαραίτητον για τη ζωή στον πλανήτη … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ Τις τελευταίες πέντε ἐβδομάδες ἡ χώρα εὑρίσκεται εἰς ἕναν περίεργον ἀποκλεισμόν, κάποιοι πρόσφυγες,μετανάστες , καταδιωκόμενοι , ἀπό μέρη μακρυνά κι ἀλλαργινά ἀπέκλεισαν την σιδηροδρομικήν γραμμήν στα βόρεια σύνορα . Ἐπειδή αὐτό συνεπάγεται μεταξύ τῶν ἄλλων και τα κάτωθι … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ἐσχάτως μέγας τηλεοπτικός σταθμός ἠσχολήθη με ἱστορίες τῶν τελευταίων δεκαετιῶν στις ὁποίες ἄνθρωποι τῆς πολιτικῆς , πρωθυπουργοί, ὑπουργοί κ.α. προσπαθοῦσαν με ἐπιχειρήματα γυφτοειδῆ ( ὅποιος βρέθηκε σε δίκη γύφτων για συνήθη ἀδικήματα κατανοεῖ πλήρως τον ὅρον γυφτοειδῆ ἐπιχειρήματα) … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΟΤΗΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΟΤΗΣ-ΑΝΑΡΓΙΑ-ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΣ Κατά τους τρέχοντες καιρούς ἡ κυβέρνηση και οἱ σύν αὐτῷ κατατρύχονται με πράγματα ἐκ πρώτης ὄψεως δύσκολα και σοβαρά ἤτοι : 1ον .συντάξεις: πόσον πρέπει να μειωθοῦν οἱ συντάξεις ; βασανίζονται να βροῦν το ποσοστόν τῆς μείωσης ἀσκώντας τοιουτοτρόπως … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Η ΦΥΓΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Η ΦΥΓΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Σύμφωνα με ἔρευνες με θέμα την μετανάστευση τῶν τελευταίων δεκαετιῶν παρατηροῦνται τά κάτωθι στατιστικά στοιχεῖα : 1ον .7 στους 10 μετανάστες ἔχουν πτυχίο. 2ον .τό 75% εἶναι πτυχιοῦχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, το 20% ἀπόφοιτοι λυκείου … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ   Σήμερα βρέθηκα στα ὀρεινά με την Δέσποινα θαυμάζοντας την Ἀνατολικήν πλευράν τοῦ Αὐγοῦ , εἶχε μπαλώματα χιόνι και με λίγη προσοχή διέκρινες τίς ἐγκαταστάσεις τοῦ χιονοδρομικοῦ κέντρου τό ὁποῖον κατασκευάστηκε πρό τριακονταετίας .Τώρα δεν μένει ὁ ὑπουργός τουριστικῆς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Ο ΝΤΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ΩΣ ΤΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΩ

Ο ΝΤΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ΩΣ ΤΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΩ Πρόκειται περί παροιμίας τῆς περιοχῆς Ἀσπροποτάμου, την ὁποίαν το πρῶτον ἤκουσα ἐκ τοῦ παπποῦ μου στη δεκαετία τοῦ πενῆντα . Προσφάτως ἔπρεπε να πάω στη Λάρσα για καφέ , ἀλλά … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε