ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Διευθυντής φυλακῶν συνελήφθη δι’ ’εμπορίαν ναρκωτικῶν( εἰδήσεις) .Τό χρόνιον πρόβλημα τῆς χρήσεως χρονίως ναρκωτικῶν οὐσιῶν ἐντός και ἐκτός φυλακῶν ἀπαιτεῖ λύσιν ἐμπεριέχουσαν πολιτικήν βούλησιν ( ὅπου ὑπάρχει ), νομοθετικήν κατοχύρωσιν , κοινωνικήν ἀποδοχήν .

Σήμερον θα ἀσχοληθῶμεν με την χρῆσιν ναρκωτικῶν οὐσιῶν ἐντός τῶν φυλακῶν , ἤτοι :

1ον .ἀναγνώρισις τῶν δικαιωμάτων τῶν κρατουμένων ὅτι εἶναι ἄνθρωποι και οὐχί ἀριθμοί προς ἐκμετάλευσιν .

2ον .ἡ χρονία χρῆσις ναρκωτικῶν οὐσιῶν συναποτελεῖ χρονίαν νόσον την ὁποίαν ὁ ἀσθενής εἶχεν ἤ ἀπέκτησεν ἐντός τῶν φυλακῶν.

3ον .ἀντιμετωπίζεται ὡς ἀσθενής ὁ ὁποῖος ἔχει ἀνάγκην θεραπείας εἴτε εἰς το ἄριστα ἐξοπλισμένον νοσοκομεῖον τῶν φυλακῶν εἴτε σε μεγαλύτερον νοσοκομεῖον .

Ὅμως διατί να ἐπεκταθῶμεν σε πράγματα παγκοίνως γνωστά ,ἀφοῦ γνωστόν τοῖς πᾶσιν ἐστί, ὅτι το ἐμπόριον ναρκωτικῶν οὐσιῶν ἀποδίδει τεράστια κέρδη ἀφορολόγητα εἰς τους ἀσκοῦντας αὐτό ;ὁμοίως ἡ διαχείρησις τοῦ προσφυγικοῦ προβλήματος ἀποδίδει τεράστια κέρδη ὅπως και το ἐμπόριον πολεμικῶν μηχανῶν.Τί δέον γενέσθαι λοιπόν ;το πρῶτον βῆμα ἡ ἐξεύρεσις κυβερνήσεων με σώας τάς κοινωνικάς φρένας , το δεύτερον ἡ ἐφαρμογή σοφῶν και ἁπλῶν νόμων, τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου προβλεπομένης και το τρίτον το καί δυσχερέστατον ἡ κατανόησις ὑπο τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου ὅτι το πρόβλημα τῶν ναρκωτικῶν δεν εὑρίσκεται ἐντός τῶν οἰκιῶν ἀλλά ἐντός τῶν κεφαλῶν ἁπάντων τῶν ὄντων .

Το παρών κείμενον ἤθελον τελειώσει με το κάτωθι ἀνέκδοτον :

Πρό τινων ἐτῶν εὑρισκόμενος εἰς δυσχερήν θέσιν διωκόμενος ἀπό ταμείου εἰς ταμεῖον κάποιος μοῦ εἶπεν βάλε τά χαρτιά σου στις φυλακές , δεν ἔχουν γιατρό.Τά χαρτιά 12 τον ἀριθμόν τά εἶχα ἕτοιμα, παίρνω τον φάκελλον και μεταβαίνω εἰς το γραφεῖον τοῦ διευθυντοῦ, μοῦ λέει δῶσε τά χαρτιά σου ἕνα -ἕνα, δίδω το πρῶτον καί χωρίς να το κοιτάξη το δίδει σε κάποιον ὑπάλληλον και αὐτός χωρίς να το δεῖ το ρίχνει σε ἕνα κουτί, ἡ ἀνωτέρω σκηνογραφία και χορογραφία , διότι ὁ ὑπάλληλος ἔκανε και κάτι χορογραφικές κινήσεις,κράτησε μέχρι τον ἀριθμόν 12, τέλος μπορεῖτε να φύγετε μοῦ λέει, φεύγοντας ἔρριξα μια ματιά στο κουτί, ἦταν ὁ κάλαθος τῶν ἀχρήστων .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 10.2.2016 μ.Χ.

Advertisements
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Uncategorized. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...