Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ Πρώην ὑπουργός ἐπί τῆς οἰκονομίας γενικῶς προυτείνει σοφόν δεκάλογον τον ὁποῖον ἄν ἀκολουθήσωμεν σύσσωμον θα ἐξέλθωμεν νικητές τῆς κρίσεως ὡς ἀλαλλάζοντες ἀλέκτορες ἔχοντες χρῆμα με οὐράν ἀλέκτορος τοῦ μυθικοῦ .Προτείνει τά κάτωθι : 1ον . ἰσχυροποίηση τοῦ τραπεζικοῦ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Κάθε μέρα περίπου 20 παιδιά και ἔφηβοι πεθαίνουν ἀπό καρκίνο στην Εὐρώπη.Ἕνα παιδί σε κάθε 600 νέες γεννήσεις θα ἀναπτύξει καρκίνο πρίν τά 20α γενέθλιά του. Τά ἀνωτέρω στοιχεῖα ἐλήφθησαν ἀπό την Ἑλληνικήν Ἑταιρείαν Παιδιατρικῆς Αἱματολογίας … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Η ΜΠΑΝΑΝΑ

Η ΜΠΑΝΑΝΑ ἡ μπανάνα εἶναι τροπικόν φυτόν καρπός τῆς μπανανιάς, περιέχει βιταμίνες και εἶναι φυτόν τῆς τροπικῆς ζώνης . Παρατηροῦμεν τά πλήθη τῶν καταδιωκομένων πού ἀποβιβάζονται εἰς την χέρσον ἑλλάδα, ὁμάδες ἐθελοντῶν τους παρέχουν κάποια στοιχειώδη δια την ἐπιβίωσίν τους, … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Εἰς τους καιρούς τῆς ἄκρας και παρατεταμένης ἀνεργίας ὑπάρχει και ἀνθεῖ και εὐημερεῖ ἕνα ἄκρως πρoσοδοφόρον ἐπάγγελμα , αὐτό τοῦ μεταφορέα καταδιωκομένων ἀνθρώπων ἕνεκεν πολέμων καί τῶν ἐξ αὐτῶν συμπαρομαρτούντων . Ἡ Europol ἀνακοίνωσεν ὅτι τά κέρδη … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΟΥΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΟΥΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ   Ἐκεῖθεν τοῦ Προμαχῶνος και ἐντός τοῦ Βουλγαρικοῦ ἐδάφους παρατηρεῖται μία οὐρά χιλιομέτρων ἀπό φορτηγά αὐτοκίνητα ἔμφορτα ἐμπορευμάτων κυρίως Βουλγαρικῶν καί Ἑλληνικῶν . Ὑπάρχει μία πραγματικότης πού λέει ὅτι χάρις στη γειτονική χώρα και την οἰκονομίαν της ἡ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

PUSH BACK

PUSH BACK   Ἐσχάτως, πολύ << παίζει > ὁ ὅρος push back και ἐπειδή με τέτοιους ὅρους ,ἀγγλοσαξωνικούς κυρίως, ἐμπλουτίζεται το λεξιλόγιον τῆς σύγχρονης ἱστορίας , τῆς καθημερινότητος και τῆς διπλωματικῆς γλώσσας θα προσπαθήσουμε να ἀποκρυπτογραφήσουμε το περιεχόμενον και τις … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

PUSH BACK

PUSH BACK   Ἐσχάτως, πολύ << παίζει > ὁ ὅρος push back και ἐπειδή με τέτοιους ὅρους ,ἀγγλοσαξωνικούς κυρίως, ἐμπλουτίζεται το λεξιλόγιον τῆς σύγχρονης ἱστορίας , τῆς καθημερινότητος και τῆς διπλωματικῆς γλώσσας θα προσπαθήσουμε να ἀποκρυπτογραφήσουμε το περιεχόμενον και τις … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε