ΤΟ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Το ἀγροτικόν ζήτημα τῆς ἑλλάδος ἔρχεται εἰς το προσκύνιον τῆς καθημερινότητος ὁσάκις οἱ ἀγρότες ἀποφασίζουν να κλείσουν τους ὁδικούς κόμβους διά τῶν γεωργικῶν ἑλκυστήρων, στα ἑλληνικά τρακτέρια .

Ἀπό το 1950 μέχρι σήμερον κυβερνήσεις και ἄσχετοι ὑπουργοί γεωργίας ἠσχολήθησαν ἐπιφανειακῶς ἤ οὐδόλως με το ζήτημα ἐνδιαφερόμενοι κυρίως δια το ψηφοθηρικόν τμῆμα τῶν προβλημάτων μιᾶς πολυπληθοῦς τάξεως ἐργαζομένων .

Παρότι εἰς ὅλους τους πολέμους ὁ οὐσιαστικός στρατοδότης, αἱμοδότης και τροφοδότης ὑπῆρξεν ἡ ἀγροτική τάξις, ἡ ἀντιμετώπισις τῶν προβλημάτων τους ὑπῆρξεν << ἕνα σχέδιο δίχως πρόγραμμα >> , εἰς τά θετικά βεβαίως ἀνήκουν ἡ συνταξιοδότησις ἀπό το 1961 και ἡ ἰατροφαρμακευτική περίθαλψις ἀπό το 1981 .Εἰς τά ἀρνητικά καταγράφονται τά κάτωθι :

1ον .ἀπουσία ἐθνικοῦ κτηματολογίου.οἱ προσπάθειες τῶν μεταπολεμικῶν κυβερνήσεων να μη γίνει ποτέ κτηματολόγιον στην ἑλλάδα περνάει τά ὅρια τοῦ ἐσκεμμένου παραλόγου και πλησιάζει τά σύνορα τῶν σκοτεινῶν συμφερόντων .

2ον .ἀποφυγή τοῦ ὁρισμοῦ ποῖος θεωρεῖται ἀγρότης , ποῖος κτηνοτρόφος ;αὐτός πού δηλώνει 5 γίδες και 3 παλιοχώραφα τί εἶναι ;οἱ καλόγεροι και οἱ μοναχές πῶς ἔχουν ἀσφάλειαν ΟΓΑ ;οἱ ἁλιεῖς ποῦ κατατάσσονται ;ποῖοι παντελῶς ἄσχετοι πολιτικάντες κατέστρωσαν τοιαῦτα σχέδια ἐπί νομικοῦ χάρτου και διατί ἐγένοντο ἀδιαμαρτύρητα ἀποδεκτά ἀπό 3 ἑκατομμύρια ἀτόμων δηλούντων ἐπάγγελμα ἀγρότης ;

3ον .οἱ ἀσχολούμενοι με την καλλιέργειαν τῆς γῆς διατί ἔγιναν εὔκολα ὑποχείρια τῶν πολυεθνικῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν φονεύοντες χρονίως ἑαυτούς και ἀλλήλους ;

4ον .οἱ αὐτοβαφτιζόμενοι ὑπουργοί γεωργίας διατί ἀνελάμβανον το προϊστασθαι ἑνός ὑπουργείου ὅπερ ἀπαιτεῖ ἐκτός ἀπό ἰσχυρόν δομικόν ὑπόστρωμα ἐντιμότητος, γνώσεις φυτικῆς παθολογίας ,φαρμακολογίας ὅλων τῶν ἐμβίων ὄντων μηδέ τῶν ἀνθρώπων ἐξαιρουμένων,ἁπλήν οἰκονομίαν τοῦ δοῦναι –λαβεῖν και οὐχί πολύπλοκον οἰκονομίαν τοῦ μή καταλαβεῖν ;

5ον .ἀδυνατοῦντες να κατανοήσωμεν τον μηχανισμόν διά τοῦ ὁποίου τά μπλόκια τῶν ἀγροτῶν θα ἀποτελέσουν τον τάφον τῆς πρώτη φορά δῆθεν ἀριστερᾶς κυβερνήσεως με ἀποτέλεσμα την πλήρη κατάρευσιν τῶν πάντων, προσφύγαμε εἰς τον ὑπεύθυνον τῆς ὁλιστικῆς λειτουργίας συντονισμοῦ και αὐτός με περίσσειαν ἱταμότητα μᾶς ἀπήντησεν : ὅσον πηδάμε στα γεμάτα κυβερνάμε ἀεράτα .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 28.1.2016 μ.Χ.

 

 

Advertisements
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Uncategorized. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...