ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Εἶναι μια φλεγμονώδης ἀσθένεια εἰς την ὁποίαν τά καλύμματα τῶν νευρικῶν κυττάρων εἰς τον ἐγκέφαλον καί την Σ.Σ. καταστρέφονται και ἐξ αὐτοῦ προκύπτει πληθώρα συμπτωμάτων .

Σήμερα θα ἀσχοληθοῦμε με τις γραφειοκρατικές συνέπειες τῆς νόσου και τουταὐτό μοί το ὑπενθύμισεν ὁ παλιός γνωστός μου Περικλής λέγοντάς μου ὅτι ἀσχολοῦμαι με τα δικαιώματα τῶν κουνουπιῶν και τά τρύπια φράγματα και δεν ἀσχολοῦμαι με προβλήματα ἁπλῆς καθημερινῆς γραφειοκρατίας ὅπως τά φάρμακά του για την σκλήρυνση κατά πλάκας τά ὁποῖα ἐπειδή εἶναι ἀκριβά οἱ ἀσθενεῖς ὑποχρεοῦνται να μεταβαίνουν κάθε μῆνα ἤ και συχνότερα στη Θεσ/νίκη , Ἀθήνα σε κάποιο μεγάλο νοσοκομεῖο δια να τά προμηθευτοῦν .Ἐκεῖ ἄρρωστοι ἄνθρωποι περιμένουν στην οὐρά να πάρουν τά φάρμακά τους.Εἶναι γεγονός ὅτι ἀσθενεῖς με ψωριασική ἀρθρίτιδα , καρκινικές παθήσεις, νοσήματα κολλαγόνου κ.α. δεν μποροῦν να προμηθευτοῦν λόγω και τῆς ἀνεγκεφάλου γραφειοκρατίας τα φάρμακά τους ἐκ τοῦ φαρμακείου τῆς γειτονιᾶς τους , οὔτε ἀπό το Κ.Υ. οὔτε ἀπό το φαρμακεῖον τοῦ νοσοκομείου τῆς ἐγγυτέρας πόλεως .

Ὅθεν ἀγαπητέ Περικλή το πρῶτον βῆμα διά την καταπολέμησιν τῆς γραφειοκρατίας τῶν φαρμάκων σας ἀποτελεῖ ἡ προσφυγή εἰς τους δύο τοπικούς και ἐγχωρίους βουλευτάς οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἐκ τοῦ ὑγειονομικοῦ χώρου , αὐτοί θα φέρουν το θέμα στη βουλή και ἡ βουλή ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ ἤθελεν ἀποφασίσει εὐνοϊκῶς . Κατά πόσον δύναται να ἀντιμετωπισθεῖ ριζικῶς το ἑλληνικόν γραφειοκρατικόν ὄνειδος μᾶς το περιγράφει ἐναργέστερον ὁ ΓΕΔΔ στο βιβλίο του Περί Διαφθορᾶς σελίς 81 << ἡ γραφιοκρατία εἶναι διάχυτη στούς περισσοτέρους τομεῖς τῆς Δημοσίας Διοίκησης καί ἔχει βαρύτατες ἐπιπτώσεις στην οικονομική ἀνάπτυξη της χώρας και προκαλεῖ ταλαιπωρία στους πολίτες, καθόσον:δημιουργεῖ δυσκολίες στους πολίτες –χρῆστες κατά την προσβασή τους στις ὑπηρεσίες τοῦ κράτους, αὐξάνοντας το χρόνο καί τη δαπάνη που ἀπαιτεῖται για την ἐξυπηρέτησή τους καί ἀναγκάζει τους ἐνδιαφερομένους να καταφεύγουν σε πρακτικές μη νόμιμες, ἐνδεχομένως και ποινικῶς κολάσιμες .Ἐμποδίζει την γενικότερη ἀναπτυξη της χώρας, καθόσον δημιουργεῖ ἀνασφάλειαν δικαίου καί καθιστᾶ δυσχερεῖς τις ἐπενδύσεις σύμφωνα με τις ἐκθέσεις διεθνῶν ὀργανισμῶν .Ὁδηγεῖ σε σπάταλη διαχείρηση τῶν διαθέσιμων πόρων καί αὔξηση τοῦ κόστους λειτουργίας τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν .Ἡ νοοτροπία τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων θέλει αὐτούς προσκολλημένους σε αὐτά πού ἔμαθαν ἐμπειρικά ὅταν μπῆκαν στην ὑπηρεσία , με ὁδηγό τις ἐγκυκλίους τῆς ὑπηρεσίας τους πού ἐκδίδονται σωρηδόν και εἶναι πολλές φορές ἀντικρουόμενες μεταξύ τους καί ἀντιδροῦν σε ὁποιοδήποτε νεωτερισμό .Οἱ παλαιότεροι ἀπό αὐτούς εἶναι ἐκτός ἡλεκτρονικης ἐποχῆς καί ἀδυνατοῦν να χειρισθοῦν ἡλεκτρονικό ὑπολογιστή και ἡλεκτρονική ἀλληλογραφία >> .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 17.1.2016 μ.Χ.

 

Advertisements
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Uncategorized. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...