Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Δεκεμβρίου 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Με πανηγυρικό τρόπο , ὅπως ἁρμόζει ἄλλωστε , ὁ ὑπουργός παιδείας και ἕνας ἱστορικός, κήρυξαν την ἔναρξιν τοῦ διαλόγου για την νέα ἐκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ὅπως την θωρεῖ ἡ κυβέρνηση, συνεργάτες τους 36 ἔγκριτοι σοφοί εἰδικοί ἐπί τοῦ ἀντικειμένου … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΑΝΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 100.000 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 100.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Με δικαστικές ἀποφάσεις τοῦ ἐλεγκτικοῦ συνεδρίου δίδονται αὐξήσεις ἀναδρομικές μέχρι 100.000 εὐρώ σε ἤδη συνταξιούχους βουλευτές, οἱ συνταξιοῦχοι βουλευτές λαμβάνουν ἀναδρομικήν ἀναπροσαρμογήν τῶν μισθολογικῶν τους καταστάσεων σύμφωνα με τον νόμο … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ Και ὑποχρεωτικη στρατιωτική θητεία τῶν γυναικῶν. Ἡ ἰδέα τῆς δημιουργίας στρατιωτικῶν λυκείων ἀποτελεῖ ἀκόμη ἕνα παράδειγμα για το πῶς με τις ἑλληνικές κυβερνήσεις δεν πλήττεις εὔκολα, πάντα ἔχουν ἕτοιμον και μίαν λύσιν δια κάθε σοβαρόν πρόβλημα, ἐπί παραδείγματι … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Η ΠΡΟΛΗΨΗ

Η ΠΡΟΛΗΨΗ Κάλλιον το προλαμβάνειν ἤ θεραπεύειν, ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι. Σήμερα δεν θα ἀσχοληθοῦμε με την πρόληψη μεταδοτικῶν νοσημάτων ,ἀλλά με κάτι πιο ἁπλό και ἀνθρώπινο , την πρόληψη πού σχετίζεται με την κατάστασιν τῆς ὑγείας ὑποψηφίων ἀρχηγῶν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

AZUL DICK

AZUL DICK Ἀκραιφνεῖς και ἐντιμώτατοι ἕλληνες,   14.000 τόν ἀριθμόν, λαμβάνουσιν ἀπό 5 ( πέντε ) συντάξεις, 300.000 ἕλληνες κατέθεσαν τά δικαιολογητικά τους για να πάρουν μια κάποια σύνταξη στα προσεχῆ ἔτη ἐκ τούτου ἕνεκεν εὑρισκόμενοι εἰς ἡμιαθλίαν κατάστασιν οἰκονομικήν, … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Ο ΕΜΙΡΗΣ

Ο ΕΜΙΡΗΣ   Χριστουγεννιάτικο διήγημα Τήν παραμονήν τῶν Χριστουγέννων τοῦ 2015 μ.Χ. ἐποχιακός και κατά περίστασιν ἁλιεύς ,ὁ ἐπονομαζόμενος και κώτσιους τοῦ μητροκωσταντή, ἀσθμαίνων αὐτός και ἡ βάρκα του, κατέπλευσον εἰς μικρόν ὁρμίσκον παρά τάς ἐκβολάς τοῦ Ἀχελώου , ἀφοῦ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ Ἀδυνατοῦμεν προσέλθομεν εἰς τάς κάλπας stop. Θρασύτατοι κλέφτες ἀφήρεσαν τά καινουργῆ τσιρέπια μετά τῶν τσιρεπόσχοινων stop. Φῆμαι ὅτι οἱ ἡγέτες γεννῶνται και δεν προκύπτουν ἐκ τοῦ ἐκλογο-οἰνομαγειρίου τῶν καλπῶν θεωροῦνται ἐπιστημονικῶς ἀπαράδεκτοι stop . Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 20.12.2015 … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε