Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Νοεμβρίου 2015

ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΤΣΑΥ ;

ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΤΣΑΥ; Διερωτᾶται ἐν πλήρῃ ἀγανακτήσει ὁ βουλευτής τοῦ κυβερνῶντος κόμματος Νίκος Μανιός, ἰατρός το ἐπάγγελμα σε πρωϊνή ἐκπομπή τῆς ΕΡΤ 1 . ἔχω χάσει το 65% ἀπό τη σύνταξή μου δηλώνει ὁ ἀγανακτησμένος βουλευτής και … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΟΞΥΛΑ

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΟΞΥΛΑ ἡ παροιμία << ἔγιναν κολυμπηθρόξυλα >>, βουλιάξανε τά καράβια σας , ὄχι ἔγιναν κολυμπηθρόξυλα, ταιριάζει στο κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως και τά ἐσχάτως λαμβάνοντα χώραν ἐν αὐτῷ. Μέσα στα τόσα δεινά τά ὁποῖα πλήττουν τους ἕλληνες τώρα ἀνέκυψεν ἕνα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΜΑΖΙΚΗ ΦΥΓΗ

ΜΑΖΙΚΗ ΦΥΓΗ Διά τοῦ ὅρου μαζική φυγή νοεῖται ἡ μετακίνηση χιλιάδων ἀτόμων ἀπό τοῦ σημείου Α΄εἰς τό σημεῖον Β΄τοῦ πλανήτου , ὡς ἄτομα δε θεωροῦνται ὄχι μόνον τα ἀνθρώπινα ὄντα ἀλλά και ζῶα( μετακινήσεις ἀγρίων ζώων ) , πτηνά ,ψάρια … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ Ὁ ὅρος ἐπεκράτησεν και λόγω τῆς ἐνδοκοινωνικῆς δυναμικῆς του ἀλλά και τῆς συχνότητος με την ὁποίαν κάνει ἐμφανῆ την ὀδυνηρωτάτην παρουσίαν του .Ἀναφερόμεθα σε μερικούς . 1ον .θάνατοι σε χώρους ὅπου διεξάγονται ἐπαγγελματικά και ἐρασιτεχνικά ἀθλήματα . Κύρια … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οἱ συγκρούσεις μεταξύ τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ὀλυμπιακοῦ και Παναθηναϊκοῦ λίγο πρίν την ἔναρξη τοῦ ποδοσφαιρικοῦ ἀγῶνος ὁρώμενες ἀπό κάποιαν ἀλλοίθωρον ὀπτικήν γωνίαν θεωροῦνται μια μορφή γενικῆς δοκιμῆς, στα καλά ἑλληνικά prova generale, γι’αυτά τά ὁποῖα μέλλεται, προγραμματίζεται ἤ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΜΦΥΛΙΑ ΠΑΘΗ 23 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ

ΕΜΦΥΛΙΑ ΠΑΘΗ 23 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ Το ἀνωτέρω βιβλίον περιῆλθεν εἰς χεῖρας μας ἐντελῶς τυχαίως και …προφανῶς ὑπεβλήθη εἰς ἀνάγνωσιν . Οἱ δύο συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου προσπαθοῦν μέσα ἀπό 23   ἐρωτήσεις να δώσουν ἀπαντήσεις σέ ἁπλές ἐκ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ Κατ’αὐτάς τάς ἡμέρας μεγάλη ἐφημερίδα τοῦ Κέντρου διαφημίζει την αὐτοβιογραφίαν πρώην βασιλέως ὁ ὁποῖος δηλώνει προκαταβολικῶς …ἦρθεν ἡ ὧρα να μιλήσω . θα τά πῶ ὅλα … Τι ἔχει να μᾶς πεῖ ;δεν εἴμεθα περίεργοι διότι γνωρίζομεν ὅτι … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε