Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ὀκτωβρίου 2015

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ ,ΣΤΑΓΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Πρώτη προτεραιότητα : ἡ ἐναρμόνισις με τα φλέγοντα , καίοντα προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ 2015 μ.Χ. προβαίνοντας σε ἐνέργειες πού φαντάζουν καινοτόμες ἀλλά στην οὐσία εἶναι ἁπλῶς αὐτονόητες, ἤτοι : 1ον … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Ὅταν ἐπιστρέφεις ἀπό τάς Εὐρώπας εἰς τά πάτρια ἐδάφη μπορεῖς να παρατηρήσεις κάποια πράγματα, ἐφόσον κρατᾶς ἀκόμη κάποιες δυνάμεις ἀπό την ἀνελέητον κούρασιν τοῦ ταξειδιοῦ. 1η . παρατήρηση. Το ἀεροδρόμιον Μακεδονίας , παλιά Σέδδες, ἔχει κάποιο πρόβλημα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΠΕΝΔΥΣΗ <> ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ << ΜΑΜΟΥΘ >>ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Εἰς το περιφερειακόν συμβούλιον Θεσσαλίας μελετᾶται ἐπένδυσις 100 ἑκατομμυρίων εὐρώ δια τη λειτουργίαν 4 αἰολικῶν σταθμῶν παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας με 44 ἀνεμογεννήτριες στους δήμους Πύλης Τρικάλων και Ἀργιθέας Καρδίτσης ( κορυφές … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ἐκ τοῦ τύπου μανθάνομεν ὅτι εἰς τον Ἀσπρόπυργον ἔλαβον χώραν οἱ κάτωθι παραβατικές δραστηριότητες: ὁμάδα τριῶν γενναίων ἀνδρῶν ἡλικίας 25-30 ἐτῶν , ἔστησεν καρτέρι σε μια κοπέλα εἴκοσι χρονῶν, κωφάλαλη, τη βίασαν ,την λιθοβόλησαν, πυροβόλησαν το σπίτι της και … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΡΥΠΗΜΑ ΑΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΤΗΣ

ΤΡΥΠΗΜΑ ΑΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΤΗΣ Εἰς κεντρικήν ὁδόν τῆς πόλεως ὑπάρχει διαφημιστική πινακίδα τρύπημα αὐτιῶν και μύτης, προφανῶς δια λόγους καλλωπιστικούς . Το ἔθιμον αὐτό θα ἔπρεπε να εἶχεν καταργηθεῖ πρό πολλῶν δεκαετιῶν διότι ὁ ἀριθμός τῶν νοσημάτων τά ὁποῖα μεταδίδονται … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΜΠΑΛΕΡΟΣ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΜΠΑΛΕΡΟΣ Ἐξ αὐτῶν τέσσαρες, κατέρχονται ὑποψήφιοι διά την ἡγεσίαν μιᾶς παρατάξεως παραδοσιακῆς και ἱστορικῶς ὑπευθύνου δι’ὅτι θετικόν ἔπραξεν και ὅτι ἀρνητικόν διέπραξεν τά τελευταῖα 40 χρόνια . Διανύομεν χρονικήν περίοδον ἡ ὁποία μεταξύ τῶν ἄλλων χαρακτηρίζεται ἀπό βαθεῖαν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Ἡ ἐκλογή τοῦ νέου Μητροπολίτου Τρίκκης συνεκίνησεν βαθύτατα τους πιστούς, ἀλλά και τους ἁμαρτωλούς ,εἰδικῶς αὐτοί οἱ τελευταῖοι, διά τους κάτωθι λόγους : 1ον . διά πρώτην φοράν ἐκλέγεται νέος την ἡλικίαν, τεσσαρακοντοῦτις,Μητροπολίτης ὅπερ παραπέμπει εἰς τήν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε