ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εἰς το χωρίον Ἀρτεμίσιον κοντά στο ὁμώνυμον ἀκρωτήριον κατέλυσα ἐφέτος για ὀλιγοήμερες διακοπές, ἐκεῖ με ξεφόρτωσε το αὐτοκίνητο και μ’ἔβγαλλεν ὁ χάρτης .Κατά τους ἀρχαίους χρόνους ἐδῶ ἔλαβεν χώραν ἡ ναυμαχία τοῦ Ἀρτεμισίου τον Αὔγουστον τοῦ 480 π.χ.μεταξύ ἑλλήνων και περσῶν καί ἐπι το ἀκριβέστερον μεταξύ Ἀθηναίων ,οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν ἰσχυράν ναυτικήν δύναμιν , τους συμμάχους τους τῆς νησιωτικῆς ἑλλάδος δηλαδή τι σύμμαχοι , ἐν δυνάμει ὑπόδουλοι οἱ ὁποῖοι σήκωσαν το βάρος τῆς ναυμαχίας ὑπό την ὑψηλήν ἐποπτείαν τῶν Ἀθηναίων .Ἀπό την πλευράν τῶν Περσῶν δηλαδή τῆς τότε πανίσχυρης Περσικῆς αὐτοκρατορίας το κουπί τῆς ναυμαχίας τράβηξαν κωπηλάτες ἀπό τους ὑποταγμένους λαούς τῆς Ἀσίας και τῆς Αἰγύπτου ἀλλά και ἑλληνικῶν πόλεων τῆς Ἰωνίας .Ὅλος ὁ στόλος συνολικά 800 τριήρεις κατά τους ἱστορικούς ἐναυμαχεσάτωσαν ἀλλήλους εἰς το τραπέζιον Μαγνησία –Σκιάθος –Βασιλικά-Ἀρτεμίσιον και στο τέλος ἐνίκησαν ἀμφότεροι.Οἱ Ἀθηναῖοι μόλις ἔμαθον ὅτι το μέτωπον στά θερμοπύλια ὑπεχώρησεν, ἀπέπλευσαν προς Πειραιά διά να ὑπερασπιστοῦν τά τοῦ οἴκου τους οἱ δε Πέρσες ἐνίσχυσαν τις λυκοσυμμαχίες .Πρός το παρών ἀφήνουμε τους ναυμάχους και ἀράζουμε στο Ξενοδοχεῖον και την ἑπομένην ἐπισκεπτόμεθα τόν ὑποθαλάσσιον ἀρχαιολογικόν χῶρον τοῦ Ἀρτεμισίου ὅστις συναπαρτίζει ἕνα ζωντανόν μουσεῖον.Ὡς γνωστόν ἡ ἐπιστήμη τῆς ἀρχαιολογίας διαιρεῖται εἰς την ἐπιστήμην τῆς χέρσου χώρας , εἰς ἐκείνην τῶν ὑποθαλασσίων περιοχῶν καί εἰς την διαστημικήν ἀρχαιολογίαν ( Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος, προσεχεῖς αἰῶνες ). Ἡ ἐπίσκεψις ἔγινε με το τουριστικόν βαθυσκάφος << Ποσειδώνας >>, ἡ ὑποθαλάσσιος ἀρχαιολογία ὑπόσχεται πολλά για την ἐνίσχυση τῆς δυναμικῆς τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.Ὅσα εὑρήματα ἐκ τοῦ βυθοῦ κρίνεται ὅτι πρέπει να μεταφερθοῦν στα μουσεῖα τοποθετοῦνται στο μουσεῖο τοῦ Ἀρτεμισίου , ἐκεῖ εὑρίσκεται και ἕνα ἄγαλμα τοῦ Ποσειδῶνα πού βρέθηκε ἀπό ψαράδες ( πρόδρομος μορφή ἐναλίου ἀρχαιολογίας ) τη δεκαετία τοῦ πενῆντα .Ὑπάρχει Σχολή Ὑποθαλασσίου Ἀρχαιολογίας ἡ ὁποία δέχεται φοιτητές ἀπό ὅλα τά κράτη τῆς Μεσογείου, ἡ ἐπίσκεψις γίνεται και με το τρένο ἀπό Χαλκίδα -Ἁγία Ἄννα –Βασιλικά-Αἰδηψός-Χαλκίδα ,λογικόν βεβαίως διότι πέρασαν 100 χρόνια ἀπο την ἐποχή τοῦ Παπαδιαμάντη,ἐπίσης λειτουργεῖ και το ἀεροδρόμιον τοῦ Ξηροχωρίου.

Ἀφήνομεν τά παλιακά και πάμε στα σύγχρονα τουριστικά, παραλία ἀπέραντη, στη θάλασσα συναντῶνται τρία μπουγάζια , το ἐκ τοῦ Παγασσητικοῦ , ἐκ τοῦ Βορείου Εὐβοϊκοῦ και τοῦ Αἰγαίου, ἡ κίνηση τῶν καραβιῶν πυκνή, ἡ κίνηση τῶν ἀεροπλάνων συχνή, ἐπιβατικῶν και στρατιωτικῶν, πολλές ραδιοφωνικές συχνότητες, ἀπό Βαλκάνια μέχρι Αἴγυπτο εἴμαστε Βαλκάνιοι και Μεσόγειοι, ἀρκετοί τουρίστες Βόσνιοι , Σέρβοι , Βούλγαροι , Ρουμάνοι, βοηθοῦν την οἰκονομία ,κεντροευρωπαίους δεν εἶδα , ἡ παραλία χρειάζεται καθημερινόν καθαρισμόν ἀπό συνεργεῖα τοῦ Δήμου, οἱ λουόμενοι ἔχουν ἀνάγκην προστασίας ἀπό τά ταχύπλοα προς ἀποφυγήν ἀνεπιθύμητων ἀποκεφαλισμῶν και ἀπό τά μηχανάκια πού κάνουν σούζες ἐπικίνδυνες για ἀρρώστους, γέρους και παιδιά .Παρατήρησα ἐγκατάλειψη οἰκιῶν , πολλές ἡμιτελεῖς κατασκευές ,ἀφροντισιά τῶν ἐλαιώνων ,πολλά χόρτα , πολλά βάτα καλύπτουν μερικῶς τους δρόμους , μειωμένη ὁρατότης, κίνδυνος ἀτυχημάτων , πυρκαγιῶν,αὐτό το πρόβλημα τῆς χρονίας νωθρότητος τῶν δημοτικῶν δημαρχαίων κατέστη πανελλήνιον νοσηρόν φαινόμενον, δεν ἀντιμετωπίζεται με τίποτε , εἶναι και θρασεῖς , δεν πληρώνουν πρόστιμα γιατί κανείς δεν τους τά ἐπιβάλλει, ἰσχυρίζονται πάντοτε << ὅτι δεν εἶναι τῆς ἁρμοδιότητός μου >> , διό και ἕνα ὑφυπουργεῖον ἁρμοδιοτήτων τυγχάνει ἀπαραίτητον .

Ἀπό Βόρειο Εὔβοια μέχρι Τρίκαλα δεν παρατήρησα δημόσια ἔργα ἐν ἐξελίξει, ὅπερ σημαίνει ἔχουμε κλείσει ὡς ἔργα και κατά συνέπειαν το ὑπουργεῖον δημοσίων ἔργων ἔδει ὅπως συρικνωθεῖ σε ὀλίγους ὑπαλλήλους , ὁ ὑπουργός διατηρεῖ τον θῶκον και τον μισθόν του , κινητές μονάδες ἀσθενοφόρων γιόκ , χημικές τουαλέτες τσιβά.Χαζεύω το ἡλιοβασίλεμα στα ἀπέναντι βουνά τῆς θεσσαλίας και τῆς Ρούμελης, χρώματα στα μάτια , ἀρώματα ἀπό τα σκουπίδια , θαυμάζω το μέγα ἐπίτευγμα τῆς στατικῆς τῶν γεφυριῶν, ἡ Μακρά Γέφυρα πού συνδέει το Τρίκερι με το ἀπέναντι ἀκρωτῆρι Πηγάδι, πάνω σε δύο βάσεις, ἕνα μεγαλειῶδες τόξον , μια γέφυρα ὀμορφότερη ἀπ’αὐτές τοῦ Βοσπόρου, ἡ εὐφυής κίνηση τῶν ὑφυπουργῶν παιδείας τῶν τελευταίων 30 χρόνων να γεμίσουν την ἑλλάδα με πολυτεχνεῖα ἔπιασεν τόπον, βγῆκαν ἐπιστήμονες πού φτιάχνουν την νέα ἑλλάδα .

Ἐπιστρέφω στο Ξενοδοχεῖον, ὁ δρόμος δεν διαθέτει ὄνομα , οὔτε πεζοδρόμιον για τους ἀγρίως φορολογούμενους πεζούς , καλάμια , βούρλα κι ἐλιές ἐμποδίζουν την ὁρατότητα, προφανῶς αὐτοί οἱ δρόμοι σχεδιάστηκαν ἀπό πολεοδόμους, νομομηχανικούς και δημομηχανικούς τῶν πολυτεχνείων τῆς ἀφισσοκώλησης και τῆς κωματικῆς ἐπικώλησης .

Φεύγω γιατί με καλοῦν να ἐπιστρέψω οἱ πολιτικές ἐξελίξεις,περνάω τη γέφυρα Ἁγιοκάμπου –Γλύφας ἐφάμιλλον ἐκείνης τοῦ Ρίου -Ἀντιρίου, πληρώνω διόδια 2,50 εὐρώ +4 εὐρώ και σε δύο ὧρες οἴκαδε .

Συνημμένως φωτογραφία τῆς πριγκιπίσσης Δεσπάνης τῶν Περσῶν , κόρη τοῦ ναυάρχου ἡ ὁποία κατελήφθη ὑπό τοῦ ὑπαρχηγοῦ τῶν θετταλῶν κωπηλατῶν Βαγγέλα .

Ἐπίσης φωτογραφία ἀπολιθωμένου κρανίου Πέρση ναυτικοῦ πού βρέθηκε στην παραλία Ἀγριοβοτάνου , εἶναι ἐμφανής ἡ ἀπορία του, τι βαρᾶς ρέ με το κουπί στο κεφάλι , τι ἔχουμε να χωρίσουμε ;

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος. Τρίκαλα 21.8.2015 μ.Χ.

Advertisements
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Uncategorized. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...