Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ἰουλίου 2015

ΤΑ ΑΧΑΜΝΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

ΤΑ ΑΧΑΜΝΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ Σήμερον 30.7.2015 λαβών γνῶσιν ἐκ τοῦ winbank ὅτι οἱ τράπεζες παρέχουν την δυνατότητα ἀναλήψεως ὡρισμένου ποσοῦ χρημάτων, μετέβην λίαν πρωϊαν εἰς το πρῶτον τραπεζικόν κατάστημα ἔνθα και ὁποία ἔκπληξις με περίμενεν , εἰς την οὐράν τῶν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΝ ΒΑΡ ΧΑΚΙΡ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΝ ΒΑΡ   ΧΑΚΙΡ Το σούργελον=ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ sure +γέλως, ὅταν τον βλέπεις γελᾶς στα σίγουρα, ἀλλά και ἐκ τοῦ σούρνομαι +γέλιο=αὐτός πού προκαλεῖ τον χλευασμόν και την ἀπαξίωσιν τῶν ἄλλων , ρεζίλης , συνώνυμα τσίρκο ,τσόκαρο , για τα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΣΤΩΝ

ΤΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΣΤΩΝ Κομιτᾶτον =ἐκ τοῦ λατινικοῦ commito= ἀλλάζω, μετακινῶ, τουρκικά komitaci= ἐπιτροπή συνεργασίας για ὡρισμένο σκοπό , ἀνταρτική ἤ ἐπαναστατική ὀργάνωση . Το Ἐθνικόν κομιτᾶτον τοῦ Ἐπαμεινώντα Δεληγιώργη ἱδρύθηκε το 1863 ,σύνθημά του : ἐπανάστασις ἄνευ αἵματος,εἶναι μάχη … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ Σήμερον θα ἀσχοληθῶμεν περιγράφοντες τους παράγοντες ἐκείνους οἱ ὁποῖοι συνέβαλον και συμμετεῖχον ἐνεργῶς εἰς την προσπάθειαν ἀφανισμοῦ μεγάλων πληθυσμιακῶν ὁμάδων . Α΄. Μεταφορά μικρῶν και μεσαίων ἐπιχειρήσεων κυρίως ἀπό την ἄνωθεν τοῦ Δομοκοῦ ἑλλάδα σε γειτονικές χῶρες .Ἡ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ἐργαλειοθήκη ( toolkit )σημαίνει αὐτό πού γράφει, δηλαδή μια θήκη για ἐργαλεῖα ἐπί παραδείγματι κατσαβίδια , κλειδιά , πένσες κ.λ.π.τότε γιατί ἀσχολούμαστε ;διότι τελευταίως φοριέται πολύ εἰς τάς εὐρώπας , ἔτσι την βρίσκουμε σαν ἐργαλειοθήκη τοῦ ΟΟΣΑ και μέσω … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ JANTE

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ JANTE Ὁ Δανικῆς καταγωγῆς Νορβηγός συγγραφέας Aksel Sandemose περιγράφει τη ζοφερή ἀτμόσφαιρα τῆς Σκανδιναβικῆς ἐπαρχίας και τούς ἄγραφους , ἀλλά ἄτεγκτους νόμους πού ἐπικρατοῦν σ’αὐτήν . Τους συνόψισε σε δέκα ἐντολές και τις ὀνόμασε << Ὁ νόμος … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΣΥΒΟΤΑ

ΣΥΒΟΤΑ Κατά τον μῆνα Ίούλιονπραγματοποίησα μίαν τριήμερον ἐκδρομήν στα Σύβοτα τῆς Θεσπρωτίας τά ὀποῖα ἦταν γνωστά ἀπό την ἰστορίαν τοῦ Θουκιδύδου περί τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου . Ἀναγράφομεν σχετικά τῆς Θουκιδύδου ξυγγραφῆς . Τῇ δέ ὑστεραίᾳ ἀναγόμεναι αἵ τε Ἀττικαί τριάκοντα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε