Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Μαΐου 2015

ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ὁ σύμβουλος τοῦ Αὐτοκράτορος Ντάν –Χάν 3ος αἰώνας π. ε.( πρό ἐπελάσεως τῶν Κινέζων στη Δύση ), ἐπί θεμάτων ἐνέργειας φωτισμοῦ τῆς ἀπέραντης Αὐτοκρατορίας ἐδήλωσεν ὅτι :ἀμεση προτεραιότητα, εἶναι ἡ , με ,στοχευμένες δράσεις, βελτίωση τῆς εἰσπραξιμότητος, ἡ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ << Δημιουργική συνεργασία καί στοχευμένες παρεμβάσεις βελτιώνουν τήν ποιότητα ζωῆς τῶν πολιτῶν καί ἐνισχύουν το τουριστικό προϊόν>> .Δυναστεία Βαν-Χαν 7ος αἰών Π.Μ.( Πρό Μάο Τσε-Τουγκ ) . Σαν βγεῖς στο δρόμο για τον Καραβόπορο καί θες να πᾶς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ   Οἱ ὀρεινοί ἀλλά και πεδινοί βοσκότοποι εἶναι τά τόπια, οἱ μεριές ,το σπανό ὅπου ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων οἱ κτηνοτρόφοι βόσκαγαν κυρίως τά πρόβατα και τά γίδια ἀλλά και τά μεγάλα, τά τρανά τά ζῶα τους. Τά βοσκοτόπια τά … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ

O ΑΜΙΑΝΤΟΣ         Ἀποτελεῖ ὁμάδα διαφορετικῶν ὀρυκτῶν με κοινό χαρακτηριστικό την ἰνώδη μορφή τους .Ὑπό την μορφήν πλακῶν ἀμιαντοτσιμέντου ( ΕΛΛΕΝΙΤ) χρησιμοποιήθηκε στις στέγες δημοσίων κυρίως κτηρίων ἀλλά και ἰδιωτικῶν .Διαπιστώθηκε ἐνοχοποίηση για καρκινογένεση ( μεσοθηλίωμα , … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Ο ΣΤΟΧΟΣ Στόχος μας εἶναι να ὑπάρξει συμφιλίωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας με τον πολίτη καί ὁ πολίτης να συμφιλιωθεῖ μέ την Ἀστυνομία . Ταῦτα ἐδήλωσεν ἀπό τα Τρίκαλα ὁ ὑπουργός προστασίας τοῦ πολίτη την 20.5.2015 μ.Χ. Ἱστορικῶς ἀτυχέστερον δήλωσιν δεν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΔΙΑΤΙ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΤΙ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ   Προσφάτως ὑπέβαλον την παραπάνω ἐρώτησιν εἰς γνωστούς μου οἱ ὁποῖοι ἔχουν σχέσιν με την καλλιέργειαν τῆς γῆς ,στο γιατί ἀρκετά χουράφια στον κάμπο μένουν χέρσα και ὅλα σχεδόν τῆς πάλαι ποτέ ὀρεινῆς γεωργίας δεν μοῦ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟΤΕ ΤΑΝΚΣ ΤΩΡΑ ΒΑΝΚΣ

ΤΟΤΕ ΤΑΝΚΣ ΤΩΡΑ ΒΑΝΚΣ ( σύνθημα τοίχου ) Ὁ ἄγνωστος τοιχογραφέας προσπαθεῖ με δύο λέξεις ( τανκς ,banks) και δύο χρονικά ἐπιρρήματα ( τότε , τώρα ) να συγκρίνει δύο ἐποχές .Οἱ λέξεις τανκς και banks ἔχουν εἰσαχθεῖ ἀπό την … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε