Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Δεκεμβρίου 2014

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Διά τοῦ ὅρου οὐραῖος χρόνος νοεῖται ὁ χρόνος ἀναμονῆς μέχρι να μπῆς στο ἀεροπλάνο , ὁ χρόνος δηλαδή πού στέκεσαι σαν τον πελεκάνο στην οὐρά , ὁ ὅρος πιάνω σειρά στην οὐρά, στέκομαι … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΜ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ATM Τά μηχανήματα ἀνάληψης χρημάτων τά ὁποῖα εὑρίσκονται ἔμπροσθεν τῶν τραπεζικῶν καταστημάτων ἀλλά και σε ἄλλους χώρους παρουσιάζουν ἀθλίαν κατάστασιν ὁσον ἀφορᾶ την καθαριότητα και τήν ὑγιεινή και ἀσφάλεια τῆς ὑγείας τῶν συναλλασσομένων ἀλλά και τῶν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

UN CAFE A BRUXELLES

UN CAFÉ A BRUXELLES Ἀρκετοί συνάνθρωποί μας ἔχουν και κάποιο ἀπωθημένο στή ζωή τους, ὁ ὑποφαινόμενος εἶχεν ὡς ἀπωθημένον ἡμέραν τινά να πιῆ ἕναν καφέ στο κέντρο τῶν Βρυξελλῶν με δικά του χρήματα. Πῶς ὅμως προέκυψεν αὐτό ; οὕτω πως … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ , ΒΑΒΟΥΡΑ, ΒΙΔΟΥΡΑ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ , ΒΑΒΟΥΡΑ , ΒΙΔΟΥΡΑ Ἐσχάτως λαμβάνει χώραν πολύς ντόρος ,βαβούρα, σχετικῶς με το κατά πόσον πρόκειται να λαδωθοῦν ἤ ἐλαδώθησαν ἤδη τινές ἐκ τῶν βουλευτῶν διά την ἐκλογήν προέδρου .Ἡ κουλτούρα τῆς ἐξαγορᾶς ψήφου εἶναι πανάρχαια δεν χρειάζεται ὅμως … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΩΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΩΣ Ἐσχάτως ὁ Δημόσιος τομέας ἄρχισεν να λειτουργῆ διαφοροτρόπως, ἐπεσκέφθημεν δύο ὑπηρεσίας κτηματογραφικάς και ἐξυπηρετήθημεν ἐντός 4 λεπτῶν και 20 δευτερολέπτων .Ἡ ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου εἶναι ἁπλή : τά ἄτομα ἦταν νέα ,εὐγενικά , … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ Διά τοῦ ὅρου ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ περιγράφονται ὑπό τῶν συγχρόνων ἱστορικῶν οἱ πολεμικές συγκρούσεις αἵτινες ἔλαβον χώραν εἰς το κέντρον τῶν Ἀθηνῶν κατά την διάρκειαν τοῦ Δεκεμβρίου 1944.Ὁ ὑποφαινόμενος, ὡς ἀνιστόρητος, διαφωνεῖ με τον χαρακτηρισμόν και ἀντ’αὐτοῦ ἐφαρμόζει τον ὅρον Ἀγγλοελληνικός … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΧΥΜΑ ΚΑΠΝΟΣ

ΧΥΜΑ ΚΑΠΝΟΣ Εἰς τήν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΝ τῆς 14.12.2014 ἀναγνώσαμεν διαφήμησιν μισῆς σελίδος κατά τοῦ χῦμα καπνοῦ και τῶν παράνομων τσιγάρων και ὑπέρ τῶν νομίμως πωλουμένων σιγαρέτων ἀπό νόμιμα σημεῖα πώλησης .Κατά την διαφήμησιν ὁ παράνομος καπνός περιέχει οὐσίες καταστροφικές διά την … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε