Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Νοεμβρίου 2014

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Διάβασα την πρότασιν τοῦ ὑπουργείου παιδείας δια την δημιουργίαν και ἀποτελεσματικήν λειτουργίαν τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου .Ὁμολογῶ ὅτι δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα κι αὐτό εἶναι φυσικόν γιατί τυγχάνομεν ἄσχετοι , ἁπλῶς πληρώνουμε φόρους και δια την παιδείαν, πρωτίστως, … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ Μετά τις διαδηλώσεις τῆς 13ης και 17ης  Νοεμβρίου ἡ διεθνής ἀμνηστία προέβη σε συστάσεις προς την ἑλληνικήν κυβέρνησιν ὡς προς τον τρόπον ἀντιμετωπίσεως τῶν διαδηλωτῶν .Οὕτω ἡ διεθνής ἀμνηστία συνιστᾶ ὅπως τά κυβερνητικά ὄργανα ἐξαιροῦν ἀπό τις << … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Κατ’αὐτάς σχεδιάζονται τά : 1ον . ἡ δημιουργία ἀποκλειστικοῦ οἰκογενειακοῦ δικαστηρίου σε ὅλες τίς περιφέρειες τῆς χώρας . 2ον .ἡ ἵδρυση γραφείου συμβουλευτικῆς ὑποστήριξης τοῦ γάμου. 3ον .ἡ καθιέρωση κοινῆς ἐπιμέλειας τῶν τέκνων. 4ον . ἡ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ἡ Φινλανδία εἶναι μια χώρα κάπου στο Βορρά, αὐτή ἡ χώρα ζητᾶ 18.000 γιατρούς και νοσηλευτές γιά την κάλυψη 18.000 διαθέσιμων θέσεων ἐργασίας μέχρι το 2025 .Οἱ ἕλληνες γιατροί ἔχουν καλή φήμη στη Φινλανδία για τις καλές σπουδές τους … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟΠΟ ΣΤΑ ΝΕΙΑΤΑ

ΤΟΠΟ ΣΤΑ ΝΕΙΑΤΑ Μετά την ἦττα τῆς ἐθνικῆς ἑλλάδος με 1-0 ἀπό την ὁμάδα τῶν ἐρασιτεχνῶν ψαράδων τοῦ νησιωτικοῦ συμπλέγματος τοῦ Βορείου Ἀτλαντικοῦ Φερόες, ἡ ἡγετική ὁμάδα ἀθλητικῆς πλεύσεως και σχεδιασμοῦ τοῦ ὑπουργείου ἀθλητισμοῦ παρητήθη τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες .Τό … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ

ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ Ἡ Περιφέρεια Θεσσαλίας ἐνδιαφερομένη διά την συνολικήν ὑγείαν τῶν κατοίκων τῆς Θεσσαλίας συνιστᾶ τά κάτωθι, σχέσιν ἔχοντα με τά μέσα θερμάνσεως: 1ον .πρέπει να γίνεται ἔλεγχος καύσης με εἰδικά ὄργανα καυσαναλυτές,ποσοστιαία ἀναλογία CO2/ O2 ,δείκτης αἰθάλης Rz τῆς κλίμακος … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΔΕΙΚΤΗΣ SISI- FAI- MITSOU

ΔΕΙΚΤΗΣ SISI-FAI- MITSOU Ὁ δείκτης δεν προέρχεται ἐκ τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς ἀλλά τυγχάνει καθαρά ἑλληνικός και στα ἑλληνικά γράφεται δείκτης Συσσιτίου ( ἐκ τοῦ συσσιτῶ ) γιά Φαϊ στό Μῆτσο.Διά να ἐκτιμήσωμεν ἐπακριβῶς την οἰκονομικήν κατάστασιν τῆς χώρας δεν χρειάζεται … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε