TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

Τό triplex καρδίας εἶναι μία ἐξέτασις διά τῆς ὁποίας ἐλέγχονται κυρίως ἀνατομικά στοιχεῖα τοῦ καρδιακοῦ μυός .Ἐφαρμόζονται ὑπέρηχοι ὑψηλῆς συχνότητος διά τόν ἔλεγχον τῶν καρδιακῶν κοιλοτήτων και τῶν βαλβίδων .Ἐδῶ ἀσχολούμεθα με την οἰκονομικήν πλευράν τοῦ θέματος καθόσον τό ἁρμόδιον ὑπουργεῖον ἀνακοίνωσεν ὅτι ὑπάρχει σπατάλη ἐξετάσεων στο διάστημα Αὔγουστος 2013-Ἰούλιος 2014 κατά το ὁποῖον πραγματοποιήθηκαν 639.699 triplex ἀξίας 25,7 ἑκατομυρίων εὐρώ .Πρόκειται περί πλάνης ,ὁ ἀριθμός εἶναι φυσιολογικῶν διαστάσεων ἐν συγκρίσει με παλαιοτέρας ἐποχάς, τότε πού κάθε κάτοχος βιβλιαρίου τοῦ δημοσίου νομίμου ἤ μή νομίμου ( παντοῦ ὑπῆρχαν βιβλιάρια ἀδέσποτα,στούς διαδρόμους τῆς Νομαρχίας , στα Φαρμακοπωλεῖα , στα Ἰατρεῖα , στούς χώρους παροχῆς ὑπηρεσιῶν ὑγείας και μή, περίπτερα κ.λ.π.), θεωροῦσε σκόπιμον να γράψη ( ὄχι κατ’ἀνάγκην να βγάλη ὑπερηχογράφημα )και ἕνα triplex τη βδομάδα.Ὁ ἀριθμός τῶν triplex καρδίας ἀξίας 73,37 εὐρώ και triplex ἀορτῆς ἀξίας 53,82 εὐρώ ἦτο πενταπλάσιος τοῦ σημερινοῦ, περί τά 3 ( τρία ) ἑκατομύρρια ἐτησίως τά δε ἔσοδα τῶν καθ’ἡμᾶς καρδιολογούντων-τριπλεξολόγων ἐκυμαίνοντο ἀπό 7.000-15.000 εὐρώ μηνιαίως χωρίς να ἀναρωτηθῆ κανείς ἐκ τῆς παρέας τῶν ἀναρμοδίων πῶς βγαίνουν αὐτά τά χρήματα .Παρατηροῦμεν ὅτι ἀκόμη και σήμερον, πού ὑποτίθεται ὅτι γίνεται προσπάθεια περιστολῆς τῶν δαπανῶν και σπαταλῶν,τά ταμεῖα πληρώνουν δύο φορές το ἴδιο ἀντικείμενον δηλαδή triplex αορτῆς 53,82 εὐρώ ( ὁ γιατρός στην καλύτερη τῶν περιπτώσεων βλέπει την ρίζα τῆς ἀορτῆς γιατί δεν δύναται να δῆ ὅλη την αορτή )( ἀνιοῦσα , ἀορτικό τόξο, θωρακική ἀορτή, κοιλιακή ἀορτή) δεν εἶναι το ἀντικείμενον του και δεν κατέχει τον τίτλον εἰδικότητος ἀπεικονιστικῆς ἰατρικῆς και την ὁποίαν ρίζαν τῆς ἀορτῆς και την ἀορτική βαλβίδα βλέπει ὅταν βγάζει το triplex καρδίας 73,37 εὐρώ .Ἡ ἀνωτέρω συμπεριφορά παραπέμπει στο οὔτε τότε οὔτε τώρα ξέρουν τί τούς γίνεται και πῶς βραχυκυκλώνονται τά χρήματα τῶν φορολογουμένων και οἱ ἀσφαλιστικές εἰσφορές .Ὁ σύλλογος ἀγρίως φορολογουμένων ἑλλήνων ἀπαιτεῖ το 70% τῶν χρημάτων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης , καθόσον τά οἰκονομικά ἐγκλήματα οὐδέποτε παραγράφονται,να ἐπανέλθη διά τῆς μεθόδου τῆς ἀναδρομικῆς ἐπαναφορᾶς εἰς τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα καί να πληρώση ἕκαστος το ἀναλογοῦν μερίδιον ἀπατεωνίας ἤτοι τό διαχρονικόν ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν, ὁ Π.Ι.Σ. και οἱ κατά τόπους Ι.Σ. οἱ κάτοχοι, ἰδιοκτῆτες, βιβλιαρίων, οἱ διοικήσεις τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων, οἱ ἑταιρείες μηχανημάτων ὑπερηχογράφων διότι ἐξαγοράζοντας τούς πάντας ἐχορήγουν τίτλους ἱκανότητος ἀπεικονιστικῶν ἐξετάσεων ἀντί μαθήματος ὁλίγων ὡρῶν και δεν ὑπάρχει τέλος εἰς τον κατάλογον τῶν παρατυπιῶν.Τελειώνουμε με μερικά ἀνέκδοτα :ἀπειλές και ὕβρεις ἐντός τοῦ γραφείου ,ἄν δεν κλέψουμε τώρα ρέ πού εἴμαστε κυβέρνηση πότε θα κλέψουμε; εἶμαι ὑιός ἀνωτέρου δημοσίου ὑπαλλήλου και γνωρίζω να κλέβω ,ἄλλος(η) εἶμαι στα τοῦβλα καί ἔχω ἔξοδα, σπουδάζω παιδιά στη σλουβακία και ἄλλα πολλά.Ἀπεχώρησα κακήν κακῶς γεμᾶτος θύμησες ,ἐμπειρίες , ὕβρεις, προπηλακισμούς και δυό παϊδια ἀκόμα με πονάνε. Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 18.9.2014 μ.Χ.

Advertisements
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Uncategorized. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...