Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ἰουλίου 2014

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ Το γεγονός ὅτι στέρεψεν ἡ λίμνη τοῦ Μικροῦ Κεφαλοβρύσου ( Μέρτζι ) Τρικάλων δεν ἀποτελεῖ ἔκπληξιν, τουλάχιστον διά τον γράφοντα .Πρίν 30 χρόνια ἤδη εἶχεν ἀρχίσει ἡ καταστροφή της, το μπάζωμα, οἱ πολλές γεωτρήσεις στην περιοχή … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ Οἱ σταυροφορίες ἄρχισαν σαν μια ἱδέα ἱερᾶς ἐκστρατείας ἀπό μέρους τῶν Δυτικῶν Καθολικῶν Χριστιανῶν με σκοπό την ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης ( Ἁγίων Τόπων) ἀπό τους Μουσουλμάνους) .Θεωρεῖται ὅτι ἦταν ἀπάντηση,τότε τον 11ον-13ον αἰῶνα, τῆς Χριστιανικῆς Δύσεως … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΕΚΤΟΜΗΣ

ΠΕΡΙ ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΕΚΤΟΜΗΣ Τό ISIS ,οἱ μαχητές τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους κατόπιν θρησκευτικοῦ διατάγματος( φετβά ) διέταξαν ὅλες τις γυναῖκες ἡλικίας 11-46 ἐτῶν στην πόλη Μοσούλη τοῦ ΙΡΑΚ και γύρω ἀπό αὐτήν νά ὑποβληθοῦν σε ἀκρωτηριασμό τῶν γεννητικῶν τους ὀργάνων,ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΧΕΛΕΩΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ Μετ’ἐκπλήξεως ἀνεγνώσαμεν εἰς τό ΒΗΜΑ τῆς 20.7.2014 ὅτι ἐτέθη εἰς λειτουργίαν τό Ἐθνικόν Πρόγραμμα Παρακολούθησης τῆς Οἰκολογικῆς Ποιότητας τῶν ὑδάτων στους ποταμούς τῆς Ἑλλάδος κατόπιν ΚΥΑ στό Ἰνστιτοῦτο Θαλασσίων Βιολογικῶν Πόρων και Ἐσωτερικῶν Ὑδάτων τοῦ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Τρομοκρατία=ἡ ἐπικράτηση μέ τόν τρόμο, ἡ διακυβέρνηση με σκληρά και βίαια μέσα,ἡ χρησιμοποίηση βίας ἤ και ἀπειλῶν βίας για πολιτικούς σκοπούς . Μεσοῦντος τοῦ Ἰουλίου ( Ἰουλιανός ὁ παραβάτης, Ἰουλιανά ,Ἰουλιανή παραβατικότης και νοσηρότης ) κατ’αὐτάς τάς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Πρός τόν Διευθυντήν τῆς Ἐφημερίδος ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ἰάσονος-Ἀθανασίου Διάκου 2 τκ=38333 Βόλος τηλ. 2421023303,fax= 2421032828, email= info@e-thessalia.gr Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά, εὑρισκόμενος εἰς την περιοχήν Χόρτου γιά τουρισμό βραχείας διαρκείας, διάβασα στην ἐφημερίδα σας μεταξύ τῶν ἄλλων και για τά προβλήματα στατικῆς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ 7- 1

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 7-1 Εἶναι γνωστόν ὅτι σε κάθε ἀγῶνα το ἀποτέλεσμα μετράει .Ἐπειδή το σκόρ 7-1 μοί ἐφάνη ὀλίγον περίεργον ἐπεκοινώνησα διά τοῦ κβαντικοῦ ὑπολογιστοῦ με τόν TVFAVELAτοῦ Ρίο Τζανέϊρο καί τον γνωστόν μου Rondrigesὁ ὁποῖος ἔδωσεν την δικιάτου ἐκδοχή για … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε