Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ἰουνίου 2014

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ἀναδρομικά=ἀμοιβές πού ἀνάγονται σέ παρελθόντα χρόνον, που καταβάλλονται ἐκ τῶν ὑστέρων. Κατά τινας τά ἀναδρομικά,τά ἐπιδόματα, αἱ κατά φαντασίαν ἀναπηρικαί συντάξεις, το κωδικῶον πλιάτσικον, συνέβαλλον ριζικῶς εἰς την σταδιακήν ἀποσάθρωσιν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας και την ὁριστικήν της … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ/ΑΕ Χάριν παιδιᾶς ἀναλύομεν τον λογαριασμόν ὁ ὁποῖος ἀφορᾶ ἀκίνητον εἰς τον συνοικισμόν Λεφέϊκα Ἁρματωλικοῦ Τρικάλων.Ἡ περίοδος κατανάλωσης εἶναι ἀπό 11.10.2013 -13.6.2014, ἡμέρες 245, κατανάλωσης ἡλεκτρικοῦ ρεύματος 219 kwh ( το σπίτι βεβαίως εἶναι κλειστόν και ἀκατοίκητον … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ΝΕΚΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ΝΕΚΡΩΝ Οἱ Δήμαρχοι Ἀθηνῶν και Θεσ/νίκης ἐδήλωσαν ὅτι << ἀόρατοι δυνάμεις ἐμποδίζουν την προσαρμογήν τῆς χώρας στη διεθνῆ πραγματικότητα ἀλλά και τον σεβασμό τῶν ἐπιλογῶν τοῦ κάθε πολίτη >> ,λίγος σεβασμός στα στοιχειώδη δικαιώματα τῶν φορολογουμένων δεν βλάπτει .Οἱ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΤΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΜΝΗΜΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΤΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΜΝΗΜΗ Εἰς τον τῦπον ἀναγιγνώσκομεν και διαβάζομεν τά κάτωθι : 1ον .πωλεῖται ἀγρός 22 στρεμμάτων ἐγγύς τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ Ε185, ποτιστικός και ξηρικός κατάλληλος διά πάσαν καλλιέργειαν,τιμή εὐκαιρίας, λόγω ἀναχωρήσεως εἰς Κεντρικήν Εὐρώπην. 2ον .πωλεῖται κοπάδι αἰγῶν, … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

TRANSIT, ΤΡΑΝΖΙΤΟ

TRANSIT, ΤΡΑΝΖΙΤΟ Διάβασις, διαμετακόμισις, τράνζιτο Οἱ εὐρωεκλογές ἀνήκουν εἰς την καταγραφήν τῆς ἱστορίας, αὐτό πού μένει εἶναι ὅτι 21 γενναῖοι ἕλληνες λαμβάνοντες μισθόν 20.000 εὐρώ μηνιαίως προβλέπεται να ἀσκηθοῦν εἰς διακοπάς διαρκείας εἰς την κεντρικήν εὐρώπην .Ποίους γνωρίζομεν ἀπό αὐτούς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε