Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ἀπριλίου 2014

ΒΑΘΜΟΙ <> ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ << ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ >> ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Μετ’ ’εκπλήξεως ἀνεγνώσαμεν ὅτι οἱ καταναλωτές διαιροῦνται αὐθεραίτως και χωρίς την σύμφωνον γνώμην τοῦ ἐνδιαφερομένου σε 6 τον ἀριθμόν κατηγορίες ἤτοι : 1ον .καταναλωτές συνεπεῖς χωρίς διακανονισμούς. 2ον .συνεπεῖς σε πληρωμές και διακανονισμούς. … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

ΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ὁ κ. Πάγκαλος , τέως ὑπουργός,τέως ἀντιπρόεδρος κυβερνήσεως, τέως ἀντιστασιακός τῆς ἀριστερᾶς ὄχθης τοῦ κατάντυ ροῦ τοῦ Σηκουάνα, κατά καιρούς μᾶς ἐκπλήττει με τις γραπτές και προφορικές σκέψεις του σε θέματα γενικοῦ ἐνδιαφέροντος .Ἀναφερόμεθα εἰς την θαυμασίαν ρῆσιν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ Διά την ἔκδοσιν ἀδείας γιά βιολογικές καλλιέργειες με την ὀνομασία << Ἄδεια Παραγωγοῦ Πωλητή Προϊόντων Βιολογικῆς Γεωργίας >> πρασίνου χρώματος, σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλογράμου ὕψους 0,14μ και πλάτους 0,20μ , ἀπαιτοῦνται τά κάτωθι δικαιολογητικά : 1ον .αἴτησις 2ον .βεβαίωσις … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

κΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Περιῆλθον εἰς χείρας μας , ἐντελῶς τυχαίως, τά κάτωθι. Α΄.Πρός Γενικόν Ἀρχηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς Κάϊρον .ΕΛΑΣ, ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ,ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΑΡ, Ε.Π. 1310 .Καταπλησσόμεθα διά διαβιβασθεῖσαν ἡμῖν ἀντίληψίν σας ὅτι ὁ ΕΛΑΣ δεν προέβαλε πραγματικήν ἀντίστασιν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙΝ ΕΣΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ

ΤΟ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙΝ ΕΣΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ Περί τοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῶν ἀσφαλισμένων εἰς την προμήθειαν τῶν φαρμάκων τους με συνταγήν τοῦ ἰατροῦ τους ΠΕΔΥ κ.λ.π. ὁ λόγος. Ἡ συμμετοχή στα φάρμακα εἶναι 0%, 10% , 25%, στο τέλος ὅμως πληρώνουμε πιό πολλά … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ Εἶναι μια χώρα μακρυνή τοῦ Νοτίου Ἡμισφαιρίου ὅπου σε λίγους μῆνες θα διεξαχθοῦν οἱ ἀγῶνες για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου .Ἀπό τώρα ἄρχισαν νά ἑτοιμάζουν τις βαλίτσες τους.Ὁ Σ.Α.Φ.Ε ( σύλλογος ἀγρίως φορολογουμένων ἑλλήνων) , λαμβάνοντας ὑπ’ὄψιν την κατάστασιν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε