Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΛΦΑ- ΜΠΑΝΚ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΛΦΑ-ΜΠΑΝΚ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σήμερον 18.2.2014 την 8ην πρωϊνήν μετέβην εἰς το κατάστημα τῆς ΑΛΦΑ-ΜΠΑΝΚ, τό ἐπί τῆς ὁδοῦ Καποδιστρίου εὑρισκόμενον καί κατέθεσα ποσόν τι χρημάτων το ὁποῖον ἔλαβεν ὁ ταμίας ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ, … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΡΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…..

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΡΥΛΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ….. Μετ’ἐκπλήξεως ἠκούσαμεν ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων τῶν Ὑπουργόν Ὑποδομῶν Μεταφορῶν και Δικτύων να ἀναφέρεται στα λάθη πού ἔχουν γίνει ἐπί μια τριακονταετία για την κατασκευή τοῦ ἔργου λέγοντας << … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε