ΠΕΡΙ ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙ ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ

ἀφορισμός=ὁροθέτησις ,προσδιορισμός,ἀπόφθεγμα, ἡ δι’ἐπιτιμίου ἐκδίωξις ἐκ τῆς ἐκκλησίας.

Ὁ ἀφορισμός ὁ ὁποῖος ἐπεβλήθη σε παλαιότερες ἐποχές σε ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων και τῶν τεχνῶν ἀναφέρεται σε κείμενα τοῦ τύπου  << Ἔστω τρέμων και σταίνων ἐπί τῆς γῆς ὡς ὁ Κάιν, σχισθείη ἡ γῆ και καταπίη αὐτόν ὡς τον Κορέ, Δαθάν και Ἀβειρών. Κληρονομησάτω την λέπραν τοῦ Γιεζή καί την ἀγχόνην τοῦ Ἰούδα. Ὁ σίδηρος καί αἱ πέτραι λυθήτωσαν αὐτός δε οὐδαμῶς, ἀλλά μενέτω ἄλυτος καί τυμπανιαῖος ….> .Τώρα ποῖα καθάρματα ἦσαν ὁ Κορέ, Δαθάν και Ἀβειρών δεν γνωρίζομεν , πιθανῶς μέλη ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως μετά σχετικοῦ ὁπλοστασίου. Τά ἀνωτέρω φοβερά δυνατόν να ἐπιβληθοῦν και στους βουλευτές πού θα τολμήσουν να ψηφίσουν την ἐπέκτασιν τοῦ συμφώνου συμβιώσεως και σε ὁμόφυλα ζευγάρια .Ὁ Νόμος 590/1977 ορίζει ὅτι ἡ Ἑλληνική πολιτεία δεν ἔχει δικαίωμα να νομοθετῆ σε συγκεκριμμένα θέματα ἐρήμην τῆς ἐκκλησίας και ἡ ἑλληνική πολιτεία ὀφείλει να συμπράτει μετα τῆς ἐκκλησίας ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος ὅπως ἡ ἐξύψωσις τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογενείας .Τό κατά πόσον ὁ γάμος και ἡ οἰκογένεια δύνανται να ἐξυψωθοῦν πέραν τῶν ἀνθρωπίνων ὁρίων εἶναι μια ἄλλη ἱστορία ,ἐξακολουθοῦν να προξενοῦν ὑπό τό βάρος τῶν νομικῶν και θρησκειολογικῶν λαβῶν πληγουριάσματος χρόνια νοσήματα και ὀξέα ξυμβάματα . Ἄλλοι χῶροι ὅπου ἡ νομική θωράκιση και ἡ θρησκειολογική ἀνύψωση εἶναι δεδομένη ἀποτελοῦν οἱ ἐργασιακοί χῶροι ὅπου τά ὀξέα ξυμβάντα ἀπό ἀστοχίαν ὑλικοῦ και ἀνυπαρξίαν μυαλοῦ εἶναι συχνά ὅπως και τά χρόνια νοσήματα ἐκ τοῦ ἐργασιακοῦ χώρου προερχόμενα .Ἐκ πρώτης ὄψεως ἀποτελεῖ κατάπληξιν ἡ ἰδιομορφολογία τῶν σχέσεων ἑλληνικοῦ κράτους και ἐκκλησίας .Χαρακτηριστικά αὐτῆς τῆς ἰδιαζούσης μορφολογίας σχέσεων εἶναι τά κάτωθι :

1ον .καμμία κυβέρνησις τά τελευταῖα 50 χρόνια δεν διενοήθη να διαχωρίση τά τοῦ κράτους τῷ κράτῃ και τά τῶν θρησκειῶν ταῖς θρησκείαις.

2ον .ἐνῶ οἱ πεινῶντες και διψῶντες αὐξάνονται το ἰδιάζων κυβερνητικόν σχῆμα ἀνακοινώνει πῶς μόνον με ὑπουργικήν ἀπόφασιν θα γίνονται ἔλεγχοι σε θρησκευτικά ἱδρύματα.

3ον .ἡ συγκυβερνῶσα προοδευτική δύναμις ἀπαλλάσει τάς θρησκετικάς ὀργανώσεις ἀπό τον φόρον ἀκίνητης περιουσίας για τα ἀκίνητα λατρευτικῆς ,θρησκευτικῆς και κοινωνικῆς χρήσεως ἐνῶ διασπείρει κατά παντός ἀνθρωποειδοῦς στόχου, ἀνεξέλεγκτης παραλογικῆς, φόρους,φόρους, φόρους  .Ὁ νόμος για τά ὁμόφυλα ζευγάρια δεν λύνει προβλήματα ὅπως δεν ἐλύθησαν τά προβλήματα τῶν ἑτεροφύλων ζευγαριῶν, μόνον τά πρόστιμα τῆς Ε. Ε. ἀποφεύγονται, παίρνοντας ὅμως μίαν μεταρρυθμιστικήν και τολμηράν ἀπόφασιν οἱ βουλευτές διαλύουν μεταξύ τῶν ἄλλων καί την ὁμιχλώδη εἰκόνα τῶν περιέργων στάσεων.Ἀλλά ἄς τελειώσουμε με κάτι ἄλλο. Πρίν ἀρκετά χρόνια προσῆλθεν εἰς το ἰατρεῖον μου ἀσθενής τις για να τοῦ γράψω φάρμακον διά προβλήματα στυτικῆς δυσλειτουργίας γιατί εἶχεν και κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του .κάτι ἄλλο ; έ νά, εἶμαι καί ἄνεργος ἀρκετό καιρό .δηλαδή ξεκουράζεσαι ἀναγκαστικά .ὄχι δεν εἶναι ἔτσι , ὅταν δεν δουλεύεις και μένεις σπίτι αὐτό σε τρελλαίνει ,ὅταν δουλεύει ἡ γυναῖκα σου και περιμένεις να σοῦ δώσει χρήματα για τά τσιγάρα σου αὐτό σε σκοτώνει , αἰσθάνεσαι ὅτι εἶσαι καταραμένος . μήν πιστεύεις τέτοια πράμματα .λές ἔτσι, νά κι ἐσύ τόσες φορές πού ἔρχομαι στο γραφεῖο σου δεν βλέπω κόσμο ,λές και σ’ἔχουν ἀφορισμένο .Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 17.12. 2013 μ.Χ.

Advertisements
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Uncategorized. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...