Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Νοεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ << Ἀνακοινώνω πῶς παραιτοῦμαι ἀπό την θέση τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀναλαμβάνοντας τήν πολιτική εὐθύνη για την τραγωδία >>. Αὐτά τά ὀλίγα ,λιτά καί ξάστερα εἶπεν ὁ πρωθυπουργός ἀναλαμβάνοντας την εὐθύνη για τον θάνατο 54 ἀτόμων ἀπό … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΒΡΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΡΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ἐκ τοῦ τύπου μανθάνομεν ὅτι το ὑπουργεῖον ἀνάπτυξης ( ΥΠΑΝ) προκειμένου να θέσει σε ἐφαρμογή τήν ἀνάπτυξη τῆς << Ἀττικῆς Ριβιέρας >> ἐπιδιώκει να τρέξει τους ἑπόμενους μῆνες τό Παράκτιο Ἀττικό Μέτωπο.Σύμφωνα μέ κοινή ὑπουργική ἀπόφαση … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Η ΜΠΕΚΑΤΣΑ

ΜΠΕΚΑΤΣΑ Ἡ μπεκάτσα,bekkaza, σκολοπακίς,ξυλόκοτα,εἶναι  πτηνόν μέ κύριον χαρακτηριστικόν το μακρύ ράμφος .Παλιότερα ὅταν τά πουλιά στη Θεσσαλία πληθυσμιακά ἦταν << ἐντός φυσιολογικῶν ὁρίων>> την κυνηγοῦσαν οἱ δεξιοτέχνες στο καρτέρι ἀπό 5 .45 ἕως 6 μ.μ. ὅταν κατέβαινε ἀπό τά ριζά … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ἐκ τοῦ τύπου μανθάνομεν ὅτι γιατρός τοῦ Γ.Ν.Τ. ἀπέδωσεν τον θάνατον νεαροῦ ἀτόμου << εἰς την μεγάλην ἀτυχίαν, τοῦ ἀσθενοῦς προφανῶς,  και την σπανιότητα τῆς νόσου >> .Ἐπίσης ἀναφέρι ὅτι οἱ ἀκτινολόγοι τον διαβεβαίωσαν ὅτι τίς πρῶτες ὧρες … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΠΕΡΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ Πλειστηριασμός=πώλησις διά πλειοδοσίας, δημοπρασία Κατ’αὐτάς τάς ἡμέρας συνειδητοποιοῦμεν ἅπαντες ὅτι το πείραμα  << περί τῆς ἀνθεκτικῆς  ἱκανότητος και τοῦ εὕρους ἀνοχῆς τῶν ἑλλήνων >> φθάνει στο τέρμα .Ἡ βασική κατοικία τοῦ ἐργαζόμενου και ἀγρίως φορολογούμενου ἕλληνος τίθεται ἐν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Εἰς το ΒΗΜΑ Ἀνάπτυξη τῆς 10.11.2013 σελίς 8 ἐδημοσιεύθησαν τά κάτωθι . 1ον .ὑπεγράφη συμφωνία μεταξύ τῆς Sellas Life Sciences Group ἀφ’ἑνός και τῆς Κινεζικῆς Fochon Farma, ἡ ὁποία ἀφορᾶ την ἀνάπτυξη δύο θεραπειῶν, … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ Κοσμήτωρ-ορος=ὁ προϊστάμενος ἀνωτάτης σχολῆς, ὁ ἀρχηγός ,ὁ παρατάσσων στρατόν ἤ ἄγων αὐτόν εἰς πόλεμον , ὁ διακοσμητής. Ἐκ τοῦ τύπου μανθάνομεν ὅτι ὁ κοσμήτορας τῆς σχολῆς μηχανολόγων μηχανικῶν τοῦ ΕΜΠ ἀπευθύνει ἐπιστολή στα μέλη ΔΕΠ καί ρωτάει … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε