Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ἰουλίου 2013

ΠΟΝΟΔΟΝΤΟΣ

ΠΟΝΟΔΟΝΤΟΣ Ἐκ τοῦ τύπου πληροφορούμεθα ὅτι συνεπληρώθησαν αἰσίως τέσσαρες μῆνες καταδίωξις τῶν δραπετῶν ἐκ τοῦ μορφωτικοῦ ἱδρύματος τῆς Μπαλκούρας .Εἰς την καταδίωξιν διά την σύλληψίν των συμμετέχουν ὑπέρ τους πεντακοσίους πλήρως και καταλλήλως ἐξοπλισμένοι ἄνδρες  συνεπικουρούμενοι ἀπό βατραχανθρώπους και ἐλικόπτερα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ Μόνο για σήμερα καταγράφουμε τά κάτωθι γραφειοκρατικά και ἐνδιαφέροντα . 1ον .πῆγα στην συμπαθέστατη τράπεζα  αλφα μπανκ να καταθέσω ἀσφαλιστικές εἰσφορές μεταξύ τῶν ἄλλων και 16.6 εὐρώ.μοῦ ἐξήγησεν ὁ ταμίας ὅτι πρῶτα πρέπει να καταθέσω τά χρήματα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Εὐχαρίστως πληροφορούμεθα ὅτι ἡ Π.Τ. προσέλαβε κατόπιν διαγωνισμοῦ παλαιόν στέλεχος τοῦ  συγκυβερνῶντος κόμματος .Τό ἐπίλεκτον παλαιόν στέλεχος κατίσχυσεν ,ἐπεκράτησεν εἰς ὅλα τά σημεῖα τοῦ διαγωνισμοῦ τῶν νέων ὑποψηφίων ἀποδεικνύοντας διά μίαν εἰσέτι φοράν ὅτι οἱ νέοι τῆς Ἑλλάδος … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ Γιαούρτι τουρκ. Yogurt= τροφικόν παρασκεύασμα ἐκ πεπηγμένου γάλακτος .Ἀπό το ἐργοστάσιον γάλακτος <<ΤΡΙΚΚΗ >> καταναλίσκομεν γιούρτια ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, ἀπό την ἐποχήν πού ἡ <<κατηραμένη δικτατορία>> εἶχεν την φαεινήν ἰδέαν να κατασκευάσει ἐργοστάσιον γάλακτος και κρέατος … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Εἰς τόν τοπικόν τῦπον ἐδημοσιεύθη ἐπιστολή ἐκ τῆς δημοτικῆς ἀστυνομίας τρικάλων εἰς την ὁποίαν ἐπιχειρεῖται να δικαιολογηθῆ το ἀπαραίτητον τῆς λειτουργίας για το καλόν τῶν φορολογουμένων.Ἀναφέρουν ὅτι τον τελευταῖον χρόνον ὑφίστανται μίαν τρομοκρατίαν,ἕναν ψυχολογικόν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ Ὁ κλῆρος φέτος μοί ἔλαχεν να ἐπισκεφθῶ το μεσσιανό ποδάρι τῆς Χαλκιδικῆς .Εἶχα πάνω ἀπό 20 χρόνια να ἐπισκεφθῶ την περιοχήν.Ἕνας ὁδηγός τουριστικῶν ἐκδρομῶν μεταξύ τῶν ἄλλων λογαριάζει τις τιμές τῶν καυσίμων , τις τιμές και το … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΑ ΤΡΥΠΟΛΟΊΑ

ΤΑ ΤΡΥΠΟΛΟΪΑ ( αὐτά πού γεμίζουν τις τρύπες με λόγια και παράγουν χρῆμα). Διαβάζουμε λοιπόν στον τῦπο ὅτι ἔγινε αὐτοψία ( σκέτη αὐτοψία ἄνευ νεκροψίας και νεκροτομῆς) στο ἡμιτελές ἔργο μεταφορᾶς νεροῦ ἀπό τον Ἀχελῶον στη Θεσσαλία για το ὁποῖον … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε