Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Μαΐου 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ( Life Satisfaction Index ) Ἐντελῶς τυχαίως διάβασα ὅτι ὑπάρχει και τέτοιος δείκτης, ὁ ὁποῖος μετράει την ὑποκειμενική εὐημερία ἤ δυστυχία τῶν ἐξεταζομένων και ἔγινε ὑπό την αἰγίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας και Ἀναπτύξεως και … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ << Γνωρίζετε καλά ποῖα ὑπῆρξαν τά αἴτια τά ὁποῖα προκάλεσαν την ἐξέγερσιν τοῦ Αὐγούστου παρελθόντος ἔτους.Ἀστική δικαιοσύνη λειτουργοῦσα ἐπί τῇ βάσει συστήματος ὑποθάλποντος πάσαν πλεκτάνην πρός καταβαράθρωσιν τοῦ οὐσιαστικοῦ δικαίου καί καθιστῶντος δυνατήν την ἐπ’ἀόριστον παρέλκυσιν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΦΟΡΤΙΟΝ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΦΟΡΤΙΟΝ Φορτίον=πᾶν ὅτι φέρεται ὡς βάρος ἤ φορτώνεται εἰς μεταγωγικόν μέσον, το ἔμβρυον ,ἠλεκτρικόν φορτίον , πᾶν πρᾶγμα δυσβάστακτον . Κατά τάς ἡμέρας τοῦ Πάσχα ἐπεσκέφθην κωμόπολιν τῆς Θεσσαλίας, ἐκεῖ ἕνα συνηθισμένο ἔντομο μοῦ ἐπιτέθηκε ἄνευ λόγου και … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ  Ἐσχάτως ἀπεβίωσεν διακεκριμμένος ποινικολόγος και ἡ σωρός του μετεφέρθη προς ἀποτέφρωσιν εἰς τήν γειτονικήν Βουλγαρίαν και ἐν συνεχεία θα διασκορπισθῆ στα βουνά τῆς Ἀρκαδίας , αὐτή ἦταν ἡ ἐν ζωή ἐπιθυμία του … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Μετά λαμπρότητος ἐγένετο ὁ ἀναμενόμενος ἀνασχηματισμός τοῦ εὐέλικτου κυβερνητικοῦ σχήματος.Διά πρώτην φοράν εἰς το θεραπευτικόν σχῆμα μετέχουν ἄτομα με πρωτοφανεῖς ἰδιότητες .Εἰς το ὑπουργεῖον πολιτισμικῶν διεργασιῶν προϊσταται ἡ κ. Πολιτισμίδου με ἡλικίαν μικροτέραν τῶν 38 ἐτῶν ,προσέτι … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε