Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ἀπριλίου 2013

ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ

ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ Τά τελευταῖα δέκα χιλιάδες χρόνια μέχρι και το 2013 μ.Χ. τίποτε δηλαδή,μια στιγμή στο χρόνο ,ὁ γυναικεῖος πληθυσμός τῆς γῆς ὑπέστη και ἐξακολουθεῖ να ὑφίσταται μίαν μεταχείρησιν σκεύους, σκεύους ἀναπαραγωγῆς, σκεύους ἡδονῆς ,σκεύους ἐργασιακῆς ἐκμεταλεύσεως κ.λ.π. τόσον ἀπό … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ Ἐκ τοῦ τύπου μανθάνομεν ὅτι ὅποιος ἐπιθυμεῖ να πωλήση κεριά και κάρβουνα την Μεγάλη Ἐβδομάδα,ὀφείλει να καταθέσει τά κάτωθι δικαιολογητικά στο τμῆμα ἐσόδων και περιουσίας τοῦ Δήμου Τρικκαίων . 1ον .ἀπόδειξιν ταμειακῆς μηχανῆς. 2ον .δημοτικήν ἐνημερότητα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ

ΤΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ Φάκελλος=σύνολον ἐγγράφων ὡρισμένης ὑποθέσεως .το φακελάκι ἀναφέρεται σε περιεχόμενο χρηματικό για δωροδοκία,κυρίως βασάνισε τον ἕλληνα ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.οἱ ἔννοιες φακελάκι, λάδωμα ,δόντι, μέσον, ρουσφέτι, παραπέμπουν στον ἀπύθμενο χῶρο τῆς διαφθορᾶς .Τά ἀνωτέρω συνέβαλον με τον … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Ἐπίδομα=το εἰσφερόμενον ὡς μερίδιον εἰς γεῦμα, πρόσθετος ἐπιχορήγησις,ἔκτακτον χρηματικόν βοήθημα ἐπί τινι. Ἐκ τοῦ τύπου πληροφορούμεθα ὅτι οἱ σκληρά ἐργαζόμενοι εἰς την ΔΕΗ/ΑΕ ἐλάμβανον μεταξύ τῶν ἄλλων και 35 ἐπιδόματα .’Ενδεικτικῶς ἀναφέρομεν τά κάτωθι: 1ον .ΚΜ 164 … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΟΙΚΕΙΑ ΚΑΚΑ

ΟΙΚΕΙΑ ΚΑΚΑ << Ὅταν ἀπό ἀπελπισία και ὕστατη προσπάθεια ἐπιβίωσης, δηλαδή ἀπό διπλή ἀπελπισία κι ἐπειδή δεν βρίσκεις ἄλλη διέξοδο, ἐπιστρέφεις στο πατρικό σπίτι, στη γενέθλια γῆ και στο οἰκεῖον περιβάλλον, στον λεγόμενο << σωτήριον τόπον >> το ἀποτέλεσμα εἶναι … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε