Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ἰανουαρίου 2013

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ << Ἡ ἐπανάσταση δεν θα μποροῦσε ποτέ να ἐπικρατήσει παρά μόνον ,ἄν το κατεστημένο, οἱ πολιτικοί , ( φίλοι και ἐχθροί ),και αὐτοί που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ἔδιναν στις ἰδέες μας μια εὐκαιρία .Ἔπρεπε να … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΛΥΣΣΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Διαβάζουμε στον τῦπον ὅτι: << ἀναμένεται το προσεχές διάστημα ἡ ὑπογραφή ἀπό ὅλους τους συναρμόδιους ὑπουργούς τῆς Νέας Κοινῆς ‘Υπουργικῆς Ἀπόφασης πού θα ρυθμίζει,λεπτομέρειες για τον ἐμβολιασμό ἀγρίων ζώων στην ὕπαιθρο με την ρίψη δολωματικῶν ἐμβολίων … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

RESET

RESET Reset= ἐπανατοποθετῶ,θέτω ἐκ νέου εἰς τήν θέσιν του , ἐπαναστοιχειοθετῶ, ἀνασύνταξις. Ὅταν μία ἡλεκτρονική μηχανή τίθεται ἐκτός λειτουργίας π. χ. ὑπολογιστής , τηλεόραση , αὐτοκίνητο ,λέμε ὅτι χρειάζεται  ἕνα καλό reset για ἐπαναλειτουργία. Τί γίνεται ὅμως ὅταν πρόκειται για … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Η ΓΕΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Η ΓΕΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Εὐθύνεται μερικῶς ἤ ὁλικῶς διά τις κάτωθι παρατυπίες τῶν τελευταίων 40 χρόνων . 1ον . ΧΑΑ , κατοχύρωσις τῆς ἔννοιας τῆς φούσκας ὡς ἑλληνική ἐφεύρεσις και νομιμοποίησις τῆς ἀπάτης  < θα πάμε τον δείκτη μέχρι 10.000 … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Ο ΒΙΑΣΜΟΣ

Ο ΒΙΑΣΜΟΣ Βιασμός =ἐξαναγκασμός εἰς ἀσέλγειαν,ἐξουδετέρωσις,κατάπνιξις με την βίαν. Την εἴδησιν δεν ἔφερεν μήτε ὁ καπνός και ἡ φωτιά με τά προσυμφωνημένα σήματα/οὔτε ὁ τηλέγραφος με τά τηλεγραφόξυλα καί τις ἀνάποδες πορσελάνινες φλυντζάνες πού πάν και κουτσιλάν οἱ χελιδῶνες, κατά … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Διά τοῦ παρόντος ἐρωτᾶται ὁ Δῆμος Τρικκαίων, ὑπάρχει ἐντός τοῦ ἐργασιακοῦ χώρου τοῦ Μύλου τῶν Ξωτικῶν πλήρως ὀργανωμένον  Ἰατρεῖον ( Ἠλεκτροκαρδιογράφος,Ἠλεκτρικός Ἀπινιδωτής, συσκευές παροχῆς Ὀξυγόνου,φάρμακα at hand,στο χέρι δια  Καρδιοαναπνευστική Ἀνάνηψιν κ.λ.π) και ὅλα αὐτά ὑπό … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε