Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ἀπριλίου 2012

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά, Στον ΠΡΩΪΝΟ ΛΟΓΟ τῆς 28.4.2012 ὁ συνεργάτης σας Ματθαίος Μπίνας << Κρούει τον κώδωνα τοῦ κινδύνου>> για την χρήση ἀπαγορευμένων φυτοφαρμάκων καί την ἀλόγιστη χρήση τῶν νόμιμων τις συνέπειες τῶν ὁποίων πληρώνουν οἱ καταναλωτές ,οἱ καλλιεργητές γῆς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

DELIRIUM EGOTISTICUM

DELIRIUM EGOTISTICUM Ἀκούοντας κανείς τους λόγους τοῦ ὑποψηφίου πρωθυπουργοῦ κ. Βενιζέλου ,διαπιστώνει ὅτι ἐπαναλαμβάνει συχνά και προτάσσει το ΕΓΩ του,ἐγώ ὑπέγραψα ἐτοῦτο, ἐγώ ἔκανα ἐκεῖνο,θέλω να γίνω πρωθυπουργός, ψηφῖστε με ἤ ἀλλοιῶς χρεωκοποῦμε .Αὐτό το  << παραλήρημα ἐγωϊσμοῦ>> παραπέμπει σε … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΝ

ΤΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΝ Κατ’αὐτάς τάς ἁγίας ἡμέρας τοῦ Πάσχα ,μη διαθέτων σούβλαν διά τον πασχαλινόν ἀμνόν, ἀπεφάσισα να ὑπάγω ἐκδρομήν ὁμαδικήν με γκρουπιέρην ξεναγόν εἰς την Μαδρίτην.τί ἦτο αὐτό που μοῦ προυξένισεν μεγάλην ἐντύπωσιν ; αὐτό πού με … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ Κατ’αὐτάς τάς ἡμέρας δαιμόνιοι ἐλεγκτές τῆς ροῆς τῶν χρημάτων τῶν ἀγρίως φορολογουμένων ἑλλήνων ,ἀνεκάλυψαν ἐκτός ἀπό την πυρίτιδα Δημητσάνας και το ἀντιοικονομικόν γεγονός τῆς παροχῆς χρημάτων εἰς το ἀνώτατον συνδικαληστρικόν ὄργανον τῆς ἀνωτάτης ἑταιρείας ἡλεκτροφωτισμοῦ τῆς χώρας … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

TO KΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΤΥΧΕ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΤΥΧΕ Τάσος Γιαννίτσης ,ὑπουργός ἐσωτερικῶν.{ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 5.4.2012} Μιλώντας σε ἀνοιχτή συζήτηση,που ὀργάνωσαν το ΕΛΙΑΜΕΠ,ΙΟΒΕ,KANTOR,KIΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς με θέμα << για ἕνα ἀποτελεσματικό κράτος>> ,ὁ ὑπουργός παραδέχθηκε ,κατόπιν ἑορτῆς, ὅτι τά ἐπί μέρους συμφέροντα λειτουργοῦν εἰς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε