Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Δεκεμβρίου 2011

ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΕΣ Το δικαστήριον τῆς Γερμανίας ἀπεφάσισεν ὅτι κατά την πώλησιν ἰσορροπημένων ὑποβρυχίων προς την Ἑλλάδα ὑπῆρξεν χρηματισμός τοῦ ἕλληνος ὑπουργοῦ Ἄμυνας διό και ἐτιμώρησεν τά ὑπεύθυνα στελέχη τῆς ἑταιρείας .διά την ἑλληνικήν δικαιοσύνην δεν ὑπάρχει πρόβλημα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΛΥΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΛΥΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Μετ’ἐκπλήξεως ἤκουσα τον παλιό πρωταθλητή τῶν 100 μ. ταχύτητος να παραδέχεται δημοσίως ἀπό τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΑΝΤΕΝΑ,ἀνενδοιάστως,ἀνερυθρίαστα και με προκλητικόν τρόπον,ὅτι λαμβάνει τρεῖς συντάξεις εἰς ἡλικίαν 64 ἐτῶν ἤτοι τοῦ συνταξιούχου βουλευτοῦ ,δημάρχου και ὀδοντιάτρου.πότε πρόλαβες ρέ μεγάλε … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ

Ἀξιότιμε κ. Χασαπόπουλε,στην πρωϊνήν ἐκπομπήν σας παρουσιάσατε τον πρόεδρον τοῦ ΕΟΦ  λίαν πρωί και με την <<τσίμπλα στο μάτι>> να κάνει ἔμμεσον ἐνημέρωσιν –διαφήμισιν τοῦ ἡλεκτρονικοῦ τσιγάρου .τό ἡλεκτρονικό τσιγάρο εἶναι μια ἀκόμη ἀπάτη, ὅπως τά χάπια και τά αὐτοκόλλητα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΛΛΑΔΑ

 ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΛΛΑΔΑ Στο ΒΗΜΑ τῆς Κυριακῆς 11.12.2011μ.Χ. ἀναγράφονται τά ἔργα προτεραιότητας πού πρόκειται να γίνουν ὑπό την  ἐποπτείαν τῆς ὁμάδος τοῦ Γερμανοῦ ὑφυπουργοῦ ἐργασίας Χάνς Φούχτελ. ἀναφέρουμε  μερικά τά ὁποῖα ἀφοροῦν την Θεσσαλίαν . 1ον … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Το ἀναφερθέν ὑπό τῶν ΜΜΕ κροῦσμα μαθητικῆς παιδεραστίας δεν εἶναι οὔτε το πρῶτον οὔτε το τελευταῖον ,ἀκριβῶς ἐπειδή προϋπῆρξαν ἀρκετά εἰς τον χῶρον τῆς σκληρά ἐκπαιδευόμενης μαθητικῆς ψυχῆς λογικόν θα ἦτο … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ Κάτω τά χέρια ρέ ἀπό τάς καταθέσεις τῶν ‘Ελλήνων βουλευτῶν στις Ἐλβετικές τράπεζες διότι εἶναι παράδοσις,ἐθιμικόν δίκαιον,δεῖγμα εὐφυίας,γιούφτικης πονηρίας και βλαχοδιπλωματίας οἱ ἕλληνες τῆς κατηγορίας τῶν ὑποελλήνων καί ἱπποελλήνων να καταθέτουν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε