Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ἰουνίου 2011

ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΗΔΟΥΝ ΣΤΟ ΛΙΑΣΚΟΒΟ ΚΙ ΑΛΛΟΙΩΣ ΣΤΗ ΜΠΟΥΚΟΒΙΤΣΑ

Ἐψές ἀργά το βράδυ και ἐνῶ ἔβλεπα τά τηλεοπτικά κατορθώματα τοῦ  Ὀνούρ ,τοῦ Ἐζέλ και τῆς Λάμιας, κάποια νομικῶς κατοχυρωμένα συνδικαληστικά ἀνθρωποειδῆ μοῦ ἄλλαξαν τά φῶτα , ἀπό φῶς φωτεινόν σε  φῶς μαῦρο ,σκοτάδι .στην ἀρχή παρηγορήθηκα με τους στίχους … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΟΙΑ Η ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Διερωτόμεθα κατά πόσον ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἔχουν βάλλει την ἀκριβῆ διάγνωσιν τῆς παρούσης κοινωνικῆς καταστάσεως .ὁ τάλας φορολογούμενος δέχεται στη μονάδα τοῦ χρόνου ἀπεριόριστον ἀριθμόν πληροφοριῶν για την οἰκονομική κατάσταση γενικῶς και εἰδικῶς .τά ἄτομα τά ὁποῖα ἀνέλαβον ἐργολαβικῶς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΜΑΡΕ ΛΟΥΚΡΟΥ

  Ἡ Βρεττανική φαρμακευτική ἑταιρεία AstraZeneca ,γίνεται ἡ πρώτη φαρμακευτική ἑταιρεία πού σταματᾶ να << χορηγεῖ >> ταξίδια γιατρῶν σε διεθνῆ συνέδρια,μια πρακτική που ἔχει χαρακτηρισθῆ ἀθέμιτη ἐπιρροή στήν συνταγογράφηση ἤ ἀκόμη και δωροδοκία .Ἡ ἀπόφαση τῆς ΑstraZeneca  ἀνακοινώθηκε σε … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε