Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Μαΐου 2011

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Μανθάνομεν ὁτι 820 συνταξιοῦχοι βουλευτές ,ζωή νάχουν, ὑπέβαλλον αἰτήσεις για συμπληρωματική ἐνίσχυσι τοῦ χθαμαλοῦ εἰσοδήματός των. Tά χρήματα εἶναι νομικῶς κατοχυρωμένα,δεδουλευμένα καί να τα ἀπαιτοῦν σ’αὐτούς τους χαλεπούς καιρούς παραπέμπει ὅτι λεφτά ὑπάρχουν να φάνε και οἱ κότες . Tό … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

CERN=Ευρωπαϊκόν Κέντρον Πυρηνικῶν Ερευνῶν

Τά τελευταῖα χρόνια πραγματοποιοῦνται πειράματα στην Ἐλβετία τά ὁποῖα θα δώσουν ἀπαντήσεις σε θεμελιώδη ἐρωτήματα τῆς Φυσικῆς.[Γ. Γραμματικάκης,Δ. Νανόπουλος,ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 18.4.08 ].Ἄλλοι ἐπιστήμονες ὁμιλοῦν για την ἀνακάλυψη τοῦ σωματιδίου τοῦ Θεοῦ,τά ὕστατα συστατικά τῆς ὕλης.τά πειράματα αὐτά γίνονται σε μια ὑπόγεια … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΠΙΘΑΣ

Ἐπανάσταση μέ γεγηρακότα ἐγκεφαλικά κύτταρα δέν γίνεται .αὐτό εἶναι ὑποχρέωση τῆς νεολαίας.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

TA ΡΟΔΑ

ΤΑ ΡΟΔΑ Κατά τον μῆνα Μάιον οἱ τριανταφυλλιές εὐωδιάζουν στη Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία .οἱ ἕλληνες ἀπολαμβάνουν το ἄρωμά τους καί τά χρώματά τους πίνοντας τον εσπρέσσο τους.σε γειτονικές χῶρες γίνεται ἐκμετάλλευσι τῶν προϊόντων τῆς τριανταφυλλιᾶς σε σημεῖο που να … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Κουρσούμ Τζαμί Τρικάλων

Εἰς τόν τοπικόν τύπον τῆς15.3.2011 ἀνεγράφη ὅτι προσφάτως μουσουλμάνοι προσκυνητές ἀπό τήν περιοχήν τῆς Θράκης ὑπέβαλλον αἵτημα διά προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν στό Κουρσούμ Τζαμί τῶν τρικάλων.Δέν κατανοοῦμεν διατί ὁ Δήμαρχος ἀρνήθηκε διπλωματικῶ τῶ τρόπω τό προσκύνημα τῶν μουσουλμάνων,πιθανόν να ἐθεώρησεν ὅτι … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΚΟ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ [ΜΚΟ]. Διάβασα ὅτι το 1999 το ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν χρηματοδώτησε το ίδρυμα Ἀγά –Χάν με 17942 ευρώ. Εἰς την Θεσσαλίαν ὑπάρχουν δύο ΜΚΟ διά το ἴδιο πράγμα.μία ὑπέρ τῆς ἐκτροπῆς τοῦ Ἀχελώου και μία κατά τῆς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε