Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ἀπριλίου 2011

ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ

Ἕχει καταντήσει συνήθεια τις παραμονές μεγάλων ἐορτῶν να ἀνακοινώνονται  και να ἐνημερώνονται οἱ ὁδηγοί για τά ἐπικίνδυνα σημεῖα τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν. τις παραμονές τοῦ Πάσχα ἄκουσα ἀπο την κρατική τηλεόραση ὁτι μεταξύ τῶν πλέον  ἐπικίνδυνων σημείων εἶναι και  ἡ ἐθνική … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΓΑΖΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Προφανῶς γιατί δέν τό ἐπιτρέπουν  οἱ διπόδαρες γάτες .Ἡ Θεσσαλία πνίγεται στό βαμβάκι καί οὐδείς ἁρμόδιος ὑπουργός ἐνδιαφέρθηκε ποτέ νά κατασκευασθῆ μιά μονάδα παρασκευῆς συναφῶν ὑλικῶν τά τελευταῖα 40 χρόνια. Ἀντιθέτως,εὐτυχῶς ,ἡ Ἑλληνική Φαρμακοβιομηχανία παράγει ἀρκετά ἀντιβιοτικά ,ἀντιϋπερτασικά καί αλλα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΙΔΕΡΟΦΡΑΚΤΩΝ ΚΛΩΒΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τόν τελευταῖον καιρόν χρειάσθηκε να ἐπισκεφθῶ ὡρισμένες τράπεζες καί ἐκεῖνο τό ὁποῖον μοῦ ἔκανε ἐντύπωσιν ἦταν τό γεγονώς ὅτι γιά νά μπῆς μέσα περνᾶς πρῶτα ἀπό ἕνα σιδερένιο κλουβί διαστάσεων δύο κυβικῶν μέτρων περίπου ἐντός τοῦ ὁποίου χωροῦν μετά βίας … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Χθές, ἐντελῶς τυχαίως, συνάντησα ἕναν παλιό μου συμμαθητή ἐκπαιδευτικό και τόν ἐρώτησα να μοῦ πῆ τήνγνώμη του γιά τίς συγχωνεύσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν μονάδων οἱ ὁποίες εφεραν ἀναστάτωσι στίς μικρές κοινωνίες ὅπουμε ἐπιτυχία λειτουργοῦσαν . -ἰσχύουν τα ιδια που σοῦ ειπα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ἀναφέρομαι συγκεκριμμένα στά  ατομα με διανοητική καθυστέρησι.πρίν γίνει διακοπή αὐτῶν τῶν ἐπιδομάτων θεωροῦμεν σκόπιμον ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός να μείνη γιά 24 ὧρες μαζί με μιά οἰκογένεια  ἡ ὁποία εχει παιδί 30 χρόνια με διανοητική καθυστέρηση και ἐν συνεχεία ας ἀποφασίσει … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΒΟΛΙΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

Προσφάτως ‘επεσκέφθην τήν πόλιν τοῦ Βόλου,πρωτευούσης τοῦ νομοῦ Μαγνησίας.εἶχα πάνω ἀπό 10 χρόνια να την ἐπισκεφθῶ .ἀφοῦ πλήρωσα  2,90 ευρώ διόδια συνέπεσα πάνω σε ὁδικά κυματοειδῆ σαμάρια τά ὁποῖα  διῆλθον ἄνευ  ὁρατῶν φθορῶν .ὅταν ἔφθασα κοντά στο Δημαρχεῖον για να … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΒΥΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ὁ Λίβας εἶναι ἄνεμος νοτιοδυτικός,θερμός και ξηρός γι’αὐτό και προκαλεί καταστροφές στίς καλλιέργειες τῆς Θεσσαλίας και τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας .Ἡ κλασσική ἐρώτησι τοῦ καθηγητοῦ τῆς Ὑγιεινῆς Ἐδιπίδη ἦταν τι εἶναι Λίψ και ποία ἡ πορεία του.πολλοί ἀπαντούσαν τίπεςδηλαδή τι εἶπες … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε